Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Mòdul de Família del Màster en Dret de Família i Successions Format ONLINE ICAB 2020-2021

Mòdul de Família del Màster en Dret de Família i Successions Format ONLINE ICAB 2020-2021
 • Dates Del  02/11/2020  al  10/03/2021
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Classes el primer divendres de cada mes de 15 a 18 hores.
 • Lloc de celebració Formació ONLINE en Directe
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • OBJECTIUS:
  L’objectiu principal del Màster en Dret de Família i Successions és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l’aplicació pràctica d’aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (mediació, serveis socials o adopcions, entre d’altres).
   
  La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit. Treballem casos reals a classe.
   
  El Màster s’adreça no només a llicenciats en dret i advocats, sinó també a altres titulats universitaris que vulguis completar la seva formació superior amb la pràctica professional del dret.
  El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

  COMITÈ CIENTÍFIC:
  Carme Adell Artiga. Advocada
  María Giráldez de Luis. Advocada
   


  PROGRAMA:

  MÒDUL DRET DE FAMÍLIA
  El divorci o la crisi de parella.
  Estudi integral dels processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en la via contenciosa o de mutu acord.
  Aplicació d’altres matèries del dret en processos matrimonials: fiscalitat aplicada al dret de família, dret laboral i mercantil aplicats.
  Tècniques en la redacció d'escrits, demandes i recursos en processos especials de família i menors.
  Tècniques desenvolupades a través de sessions de coaching per a la negociació, entrevistes amb el client i defensa davant els Tribunals.
  Altres procediments especials del dret de família: execucions, Jurisdicció voluntària, modificació de mesures.
  Tècniques en l'obtenció de prova: bases i tècniques en matèries diferents al dret de família però directament relacionades amb el procés de divorci: Dret laboral, dret fiscal, dret mercantil.
  Col·laboració i intervenció d'altres professionals: psicòlegs, detectius.
  Processos de violència contra la dona en supòsits de crisi familiar: tècniques per a la defensa de les mesures civils en les diferents compareixences del procés, tècniques per a l'assessorament de les parts (víctima/denunciat), nocions sobre els recursos per a la víctima, i qüestions de competència.
  Filiació: reclamació de paternitat, mesures que es poden sol·licitar, drets i obligacions de cada part en aquest tipus de supòsits.
   
  MÒDUL DRET DE FAMÍLIA AMB ELEMENTS INTERNACIONALS
  Divorci o crisi de parella amb elements internacionals: tècniques en interpretació de llei aplicable i conflictes negatius de competència.
  Aplicació d’instruments internacionals a través de casos pràctics.
  Altres processos amb elements internacionals: reconeixement i/o execució de títols judicials estrangers; modificació de mesures,
  Segrest Internacional de Menors (SIM): tècniques d'actuació i defensa des d'ambdues perspectives: país requirent, país requerit.
  Innovació en les tècniques resolució de conflictes del SIM: la mediació internacional.
   
  MÒDUL PROTECCIÓ DE LA PERSONA.
  Protecció a la infància. Processos de desemparament i risc.
  Contingut i especialitats dels processos que poden intervenir: Administratiu, Civil, Penal. Tècniques de defensa i actuació en cada procés. Nocions sobre la reclamació patrimonial enfront dels actes negligents de l'Administració en processos de protecció de menors.
  Acolliment, adopció i guarda de fet. Contingut i especialitats del procés.
  Altres processos de protecció de la persona. Processos d'incapacitat, tutela i curatela. Contingut i especialitats del procés. Tècniques per a l'obtenció de proves, i intervenció d'altres professionals.
  Protecció del patrimoni. Conceptes i límits en la protecció del patrimoni de l'incapaç.

   

  Professorat:

  ERNEST PASCUAL FRANQUESA, Magistrat
  M. ISABEL HERNANDO VALLEJO, Magistrada
  MERCÉ PIGEM PALMÉS, Advocada
  ALMUDENA GONZÁLEZ GARCÍA, Advocada i Professora UB
  ANDRÉS MALUENDA MARTÍNEZ, Advocat
  ÁNGEL SERRANO DE NICOLAS, Notari
  CARME ADELL ARTIGA, Advocada
  CARMEN GARCÍA REVUELTA, Ministeri de Justícia. Sotsdirecció General de Cooperació Jurídica Internacional
  FRANCISCO JAVIER FORCADA MIRANDA, Magistrat
  JAUME ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, Catedràtic de Dret Processal. Advocat-Economista
  JAVIER PEREDA GÁMEZ, Magistrat
  ÁNGEL LÁZARO, Responsable del gabinet Jurídic de DGAIA
  JOSEP CAPDEVILA FRANCÀS, Advocat
  JOSEP GUIU BADIA, Advocat
  JUDITH MONJE SAN, Generalitat. Cap de l'Àrea Juridico-administrativa Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció
  MARIA GIRALDEZ DE LUIS, Advocada
  MERCÈ CARTIÉ JULIÀ, Psicòloga
  REGINA SELVA SANTOYO, Magistrada
  SILVIA GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER, Advocada
  XAVIER ABEL LLUCH, Magistrat i Doctor en Dret

   

  * Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert, prova final.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Mòdul.
  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el curs no tindran dret a cap devolució.
   

  Tràmits Inscripció:
  - Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.


   

  La formació és BLENDED, sessions ONLINE i uns dies específics del programa, en format presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumne en aquestes circumstàncies.

   

  Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
  Matrícula de 334.30€+ 4 quotes mensuals domiciliades (de 297.12€ cadascuna) de novembre a març = TOTAL: 1522.80€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 409€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 338.75€ cadascuna) de novembre a març = TOTAL: 1764€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 700€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 325€ cadascuna) de novembre a març  = TOTAL: 2000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 700€ + 4 quotes mensuals domiciliades (365€ cadascuna) de novembre a març = TOTAL: 2160€

   

 • CATEGORIA Masters
 • PREU
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 1692,00€ 1522,80€
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 1960,00€ 1764,00€
  DescripcióImport
  Col·legiats/des Altres Col·legis 2000,00€
  DescripcióImport
  No Col·legiats/des ICAB 2160,00€

  (*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes