Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2019-2020

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2019-2020
 • Dates Del  07/10/2019  al  22/06/2020
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Mòdul IV sobre RRHH els divendres, de gener a maig de 2020, 30 hores lectives (de 14 a 16 hores)
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • Objectiu
  L’objectiu principal del màster és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo de la destresa i experiència en el camp de les relacions laborals, tant si exerceix com a advocat, com si presta servei en departaments jurídics i laborals assessorant a empreses i treballadors. El sistema utilitzat és el d’immersió en casos pràctics per consolidar així els coneixements teòrics. El màster està adreçat a llicenciats en Dret i a diplomats en Relacions Laborals o Graduats socials que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica professional necessària per exercir com a advocat o com assessor laboral. El quadre docent està format per advocats en exercici, per magistrats i per advocats de l’administració o similar.


  Programa
  MÒDUL I: RELACIONS LABORALS. CONTRACTACIÓ LABORAL. RESPONSABILITAT DE LES EMPRESES. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTES, CONVENIS.
  Relacions laborals i relacions excloses. Relacions laboral especials. Treballadors autònoms econòmicament dependents
  • Dret comunitari europeu en matèria laboral.
  • Dret laboral internacional.
  • Contracte de treball. Modalitats contractuals

  Condicions de Treballs:
  • Grups professionals.
  • Temps de treball: calendari i control horari
  • Sistemes retributius: El salari, la seva protecció, aspectes fiscals i altres tipus de retribucions
  • Ius Variandi-Mobilitat-Modificacions substancial.
  • Cessió il·legal de treballadors-ETT-Subcontractació i Successió.
  • Grups d’empreses. Responsabilitat solidària. Aixecament del vel.
  • Suspensió del contracte. Excedències. Maternitat i Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral.

  Plans d’igualtat.

  Extinció del contracte de treball.
  • Per voluntat de l’empresari i per voluntat del treballador.
  • Acomiadaments: col.lectiu, causes objectives i disciplinari.

  Drets fonamentals aplicats al Dret del treball.
  • Salut laboral.
  • Anàlisi i interpretació d’Estats Financers.
  • Indemnitzacions de danys i perjudicis.

  Dret Sindical.
  • Eleccions sindicals. Convenis Col·lectius.
  • Dret Sancionador Laboral. La inspecció de Treball.


  MÒDUL II: ASPECTES PROCESSALS DEL DRET LABORAL. MODALITATS PROCESSALS. PRÀCTICA PROCESSAL.
  • Competència de la jurisdicció social. Supòsits d’economia col·laborativa
  • Les parts processals. La intervenció del Fons de Garantia Salarial. Acumulació d’accions i actuacions.
  • Les reclamacions prèvies a la via judicial. La conciliació prèvia. Les actuacions processals.
  • Actes preparatoris i mesures precautòries. El procés ordinari.
  • Modalitats processals.
  • L’acte del judici. La conciliació prèvia judicial. Contestació. Reconvenció. La prova; la prova digital
  • La sentència. Requisits. Recursos.
  • L’execució de la sentència.
  • Fons de Garantia Salarial.
  • El procediment contenciós-administratiu en matèria laboral.
  • Llei concursal: aspectes laborals.


  MÒDUL III: SEGURETAT SOCIAL: GESTIÓ I RÈGIM DE PRESTACIONS.
  • Els nous reptes de la Seguretat Social a Espanya.
  • Gestió Institucional de la Seguretat Social.
  • Règim econòmic-financer i camp d’aplicació.
  • Afiliació, altes, baixes i la cotització a la Seguretat Social.
  • La gestió recaptatòria.
  • Acció protectora de la Seguretat Social i requisits generals del dret a les prestacions.
  • Prestacions: assistència sanitària, incapacitat temporal, maternitat, riscos per embaràs, incapacitat permanent. Jubilació, mort i supervivència i atur.
  • Complements de l’acció de la Seguretat Social: Retribucions i altres
  percepcions. Fons de pensions.


  MÒDUL IV: MÒDUL RECURSOS HUMANS
  ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEPARTAMENT PERSONAL I RECURSOS HUMANS
  RECURSOS HUMANS
  DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
  planificació
  Sistemes de selecció de personal
  Incorporació i desvinculació
  Formació i desenvolupament
  RELACIONS LABORALS INTERNACIONALS
  desplaçaments
  Relacions laborals transfrontereres
  Grups d'empreses internacionals

  ADMINISTRACION PERSONAL
  VISION JURÍDICA
  Contractació: tipus de contractes i estratègia
  Salaris: sistemes retributius
  Condicions laborals.
  VISION ECONÒMICA
  Pressupostos
  ràtios
  indicadors
  VISION SOCIAL
  Anàlisi i descripció de llocs de treballs.
  Elaboració de Professiograma

  RELACIONS LABORALS
  VISION NEGOCIADORA
  negociació col·lectiva
  Relacions amb la representació dels treballadors
  pactes
  VISION JURIDICA
  Inspecció de Treball
  Formes de resolució de conflictes extrajudicial: tècniques de conciliació prèvia, arbitratge, mediació
  procediments judicials
  SITUACIONS CONFLICTIVES
  Reestructuracions internes: modificacions de condicions laborals.
  Reestructuracions externes: extincions de contracte
  Reestructuracions complexes: Expedients de regulació d'ocupació

  PREVENCIÓ RISCOS
  Anàlisi de la Llei de Riscos Laborals
  mètodes preventius
  Accions preventives externes / internes
  responsabilitat empresarial
   
  EVOLUCIÓ DE LA DIRECCION DE PERSONAL
  soci estratègic
  Quality agreement
  Futur de la gestió de personal

   

  Professorat Mòduls LABORAL:
  Albert Rodriguez Arnaiz, Advocat
  Alejandro Malo Ortigosa, Advocat
  Ana Cristina Salas Velasco, Magistrada Juzgado Social nº 3 de Sabadell. Profesora asociada UPF
  Ana Maria Monzó Calvo, Inspectora de Treball
  Ángel Sarabia Muraday, Lletrat de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de la Tresoreria General de la Seguretat Social
  Carlos González Oliver, Advocat
  Eduardo Alemany Romagosa, Advocat
  Eduardo Armas González, Lletrat de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Barcelona
  Emilia María Velasco Albaladejo, Lletrada de la Seguretat Social
  Emilio Ablanedo Reyes, Lletrat de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Madrid
  Emma Gumbert Jordan, Advocada
  Enrique García Echegoyen, Advocat
  Enrique Moreno Almárcegui, Advocat
  Ferran Rosell Güeto, Advocat
  Gemma Sala Valero, Advocat
  Jesús Gómez Esteban, Magistrat del Jutjat del Social nº 20 Barcelona
  Joan Agustí Maragall, Jutge del Jutjat de lo Social 33 de Barcelona
  Jonathan Gallego Montalban, Advocat
  José Conesa Ballestero,  Advocat
  José de Quintana Pellicer, President de la Sala del Social del TSJC.
  Juan M. Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Lletrat de l'Administració de la Seguretat Social (SE)
  Julio Peiró Rodriguez, Lletrat del FOGASA
  Mª del Carmen Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Apoderada de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Advocada
  María Muriel Plaza, Lletrada de l’Administració de Justicia al Jutjat Social nº 15 de Barcelona
  Max Arias Blázquez, Advocat
  Miguel Albasanz Sendra, Advocat
  Rafael Laraña Cobo, Director Provincial de l’institut Nacional de la Seguretat Social
  Ricardo Morante Esteve, Advocat
  Roberto Sánchez Flores, Advocat
  Rosa Félix Sánchez Rodríguez, Lletrada de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de  l’ Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona
  Rosa M. Goñalons Benavent, Secretària del Jutjat del Social núm. 17 de Barcelona
  Rosa Mª Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
  Salvador Salas Almirall, Magistrat del Jutjat del Social núm 17 de Barcelona
  Sara Mª Pose Vidal, Magistrada. Sala Social TSJ de Catalunya
  Sebastián Moralo Gallego, Magistrat del Tribunal Suprem
  Vidal Masramon Carmona, Advocat
  Victor Santa-Bárbara Rupérez, Director Provincial Barcelona Servei Públic Ocupació Estatal

  Professorat Mòdul RRHH:
  Ana Alós: Advocada Bufete Uria
  Gemma Sala: Advocada
  Oriol Abelló: RRHH HP
  Jordi Torres: Director Recursos Humans Rank
  José L. Salido: Advocat
  Manel Fresco: Advocat Bufete Cuatrecasas
  Montserrat Mora: Responsable de l'àrea jurídica de la Fundació Centre Mèdic psicopedagògic d'Osona- Osonament
  Rubén Doctor: Advocat Bufete Cuatrecasas

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (dues proves escrites).

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació
  : En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
   

  Tràmits Inscripció:
  - Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Enviar-nos un breu currículum vitae
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49


  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
  Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 415.45€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3.915,45€

  -    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
  Matrícula de 675.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 477.55€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4495.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 478€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (525.50€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5500€

 • CATEGORIA Masters

Contactes

També et pot interessar

Laboral