Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Curs sobre prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Curs sobre prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme
 • Dates Del  05/06/2018  al  10/07/2018
 • Horari Dimarts i Dijous de 19h a 21 hores DIJOUS 7/06/2018 NO HI HA CLASSE
 • Lloc de celebració Aula 73, 7a planta de la seu de l'ICAB (C/Mallorca, 283)
 • Organitzador Comissió de Compliance
 • OBJECTIUS DEL CURS

  L'objectiu del curs és facilitar als advocats assistents una perspectiva general de la Normativa Internacional i Nacional sobre la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme i la seva metodologia pràctica en general i especialment respecte a l'exercici de l'advocacia.

  La formació que oferirem és suficient per complir els requisits que l'Article 39 del Reglament de la Llei PBC-FT exigeix als socis o representants de despatxos davant el SEPBLAC.

  A nivell d'habilitats els permetrà també donar la formació obligatòria als empleats del seu despatx, de manera que la relació entre inversió i estalvi de costos és excel·lent.

  CONTINGUT DEL CURS

  PRIMERA PART: COMPRENDRE EL FENOMEN DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME

  05/06/2018 - BLOC 1: BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME
  · Orígens històrics del Blanqueig de Capitals
  · El gran mercat del Blanqueig
  · Els quatre caps de la hidra: crim organitzat, terrorisme, frau fiscal, i corrupció
  · Fases del Blanqueig de Capitals
  · Tipologies de Blanqueig de Capitals
  · Paradisos fiscals i territoris off shore
  · Orígens històrics del Finançament del Terrorisme
  · Característiques operatives, Modalitats i Fonts de finançament
  · L’advocat com a GateKeeper 

  Francesc Ll. Bonatti Bonet, Advocat

  12/06/2018 - BLOC 2: EL MARC INTERNACIONAL DE LA LLUITA CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME 
  · Paper de la ONU, la OCDE i la UE en la lluita contra el Blanqueig i el Finançament del Terrorisme
  · Repressió i Prevenció en la lluita contra el Blanqueig i Finançament del Terrorisme
  · Organitzacions internacionals, amb especial estudi del GAFI
  · Convenis internacionals i directives comunitàries

  BLOC 3: MARC LEGAL INTERN DE LA LLUITA CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
  · Marc repressiu i marc preventiu a Espanya
  · Evolució legislativa del marc repressiu
  · Evolució legislativa del marc preventiu
  · La Llei 10/2010 i el seu Reglament
  · Concepte normatiu de Blanqueig de Capitals a Espanya
  · El procés de transposició de la IV y de la V Directiva a la normativa espanyola.
  Oscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delictes Econòmics 

  SEGONA PART: EL SUBJECTE OBLIGAT

  14/06/2018 - BLOC 4: CONCEPTE DE SUBJECTE OBLIGAT. L’ADVOCAT COM A SUBJECTE OBLIGAT
  · Delimitació del concepte de Subjecte Obligat
  · Evolució històrica: de del sector financer als serveis
  · Activitats econòmiques incloses
  · Especial menció als advocats com a subjectes obligats
  · L’advocat i l’assessorament fiscal

  · Secret professional i PBC-FT
  · La classificació dels subjectes obligats per llindars segons l’Article 31 del Reglament
  Víctor Altimira Ávalos, Advocat

  19/06/2018 - BLOC 5: LA DILIGÈNCIA DEGUDA
  · Coneix al teu client
  · Les quatre obligacions de la Diligència Deguda
  -     La identificació Formal
  -     La identificació del Titular Real
  -    La “Declaració de identificació del titular real” de la Ordre JUS/319/2018 de nous models per a la presentació en el Registro Mercantil.  
  -     El propòsit de la relació de negoci
  -     El seguiment continu de la relació de negoci
  · Mesures de diligència reforçada
  · Mesures de diligència simplificada
  · Les persones amb Responsabilitat Pública
  Sandra E. Berja Muñoz, Advocada

  21/06/2018 - BLOC 6: INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ
  · L’obligació d’informació: Alertes, examen especial i comunicació per indici
  · L’abstenció d’execució
  · Exempció de responsabilitat
  · La prohibició de revelació al client
  · La obligació de col·laboració
  . La conservació de documents
  . La disposició addicional 3a del Reglament i la obligació de col·laborar amb la Agencia Tributària.
  Mariana Ladaga, Advocada

  TERCERA PART: COMPLIACE EN PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME 

  26/06/2018 - BLOC 7: SISTEMA DE CONTROL INTERN (I)
  · Política d’admissió de clients
  · El Representant davant el SEPBLAC, l’Òrgan de Control Intern i la Unitat Tècnica
  · El Manual de Polítiques i Procediments de Compliment
  · L’examen especial
  · Les mesures de control intern en grups societaris
  · Les mesures de control intern amb els agents del subjecte obligat
  · Sucursals i filials en tercers països 

  BLOC 8: SISTEMA DE CONTROL INTERN (II)
  · Selecció i idoneïtat dels empleats
  · El sistema de formació. Conclusions de las inspecciones realitzades pel SEPBLAC (2017-2018) sobre la formació en PBC-FT desenvolupada pels subjectes obligats..
  · Prevenció del Blanqueig i Protecció de dades
  · L’intercanvi d’informació 
  · Els Òrgans Centralitzats de Prevenció 
  José L. Colom Planas, Director d’Auditoria i Compliment Normatiu

  28/06/2018 - BLOC 9: ENFOCAMENT BASAT EN EL RISC, ESPECIAL MENCIÓ A LES PROFESSIONS JURÍDIQUES

  · El mètode de l’Enfocament Basat en el Risc (EBR) com a fonament del Compliance en Prevenció de Blanqueig de Capitals
  · Recomanacions del GAFI sobre la metodologia del EBR en les professions i serveis jurídics. L’advocat con a GateKeeper
  · L’anàlisi de riscos i la matriu de riscos
  · Els catàlegs d’operacions de risc publicats per la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries
  · Integrar les polítiques de PBC-FT en el nostre pla de negoci i a la nostra venda i comunicació: PBC-FT como marxamo de qualitat i RSC del despatx.
  - El Informe de Avaluació Regional de Riscos de la Comissió Europea de 26 de juny de 2017.
  · Llindars i despatxos d’advocats: problemes i solucions 
  Francesc Ll. Bonatti Bonet, Advocat

  03/07/2018 - BLOC 10: EL SISTEMA DE LLINDARS I EL CONTROL INTERN
  · L’Article 31 del Reglament: problemes en relació amb el compliment de la Diligència Deguda
  · Delictes de Blanqueig imprudent i subjectes obligats
  · La difícil conciliació de l’Art. 31 Bis del Codi Penal i els llindars en les persones jurídiques
  · Propostes de conciliació normativa en els subjectes obligats més petits
  Hector Borge Díez, Economista i Chief Compliance Officer en PBC – FT 

  05/07/2018 - BLOC 11: L’INFORME D’EXPERT EXTERN
  . Les recomanacions del SEPBLAC de 4 d’abril de 2013
  . L’informe d’auto avaluació sobre el risc del Subjecte Obligat
  . Anàlisi dels Articles 28 de la Llei 10/2010 i 38 del RD 304/2014 sobre l’Informe de l’expert extern
  . Ordre Ministerial EHA/2444/2007 de 31 de juliol sobre l’Informe d’Expert Extern
  . Tècnica de l’ l’Informe d’Expert Extern.
  . Supòsits pràctics
  Joaquin Mena Marcos, Economista i Auditor PBC – FT 

  QUARTA PART: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I RÈGIM SANCIONADOR

  10/07/2018 - BLOC 12: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL
  . La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries 
  -     El Comitè Permanent 
  -     El Comitè d’Intel·ligència Financera
  . La Secretaria de la Comissió
  . El Servei Executiu (SEPBLAC)
  . La Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme

  BLOC 13: RÈGIM SANCIONADOR
  · Infraccions 
  · Especial menció als moviments de capitals en efectiu
  · Procediment Sancionador
  Alvaro Pinilla Rodríguez, Coordinador de Formació de SEPBLAC 

  COORDINADOR DEL CURS 

  Francesc Ll. Bonatti Bonet, Advocat

 • INSCRIPCIONS On-line
 • CATEGORIA Altres Cursos

Contactes