Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Compliance ICAB 2017-2018

Màster en Compliance ICAB 2017-2018
 • Dates Del  04/10/2017  al  09/07/2018
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
 • Lloc de celebració Aula 5 del Centre de Formació Icab (planta baixa de c/Mallorca 281)
 • Organitzador Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
 • Comitè Científic:

  · Francisco Bonattti Bonet. Advocat

  Objectius:

  1. Adquirir capacitats per desenvolupar-se professionalment com a expert en Legal Compliance tant en l'àmbit nacional com internacional, aconseguint un coneixement suficient dels principals estàndards internacionals
  2. Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance basats en els estàndards internacionalment acceptats
  3. Adquirir capacitats per dissenyar i implementar sistemes de gestió de Compliance Penal conformes amb la norma UNE 19601: 2017- Sistemes de Gestió de Compliance Penal. Requeriments
  4. Capacitar-se per impartir formació en la matèria
  5. Capacitar-se per exercir Funcions de Compliance intern en les organitzacions

  Programa:

  Mòdul 1
  INTRODUCCIÓ AL COMPLIANCE

  • Història del Compliance
  • Concepte de Compliance
  • Fenòmens connexos-tangencials

  FONTS DEL COMPLIANCE
  • Soft-law i hard-Law.
  • Marcs de referència generalment acceptats: OCDE, COSO, OCEG, AS 3806, IDW PS980, US Sentencing Guidelines, Bribery Act, FCPA i altres entorns.
  • La normalització: De AS-3806 a la ISO 19600
  • L'ADN del Compliance.

  FONAMENTS DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE COMPLIANCE
  • Els set pilars d'un Sistema de Compliance
  • Model de les Tres Línies de Defensa

  Mòdul 2
  Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial.
  • Marcs de referència per al Bon Govern Corporatiu: OCDE i GLOBAL COMPACT
  • Governança i Compliance.
  • La llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital per al Bon Govern Corporatiu
  • El conflicte d'interès.

  Mòdul 3
  Identificació de riscos i controls en els principals blocs normatius relacionats amb Compliance:

  • Mercats, Competència i Sectors Regulats.
  • Fiscalitat i Seguretat Social
  • Blanqueig de capitals.
  • Privadesa.
  • Societat de la Informació i TIC.
  • Medi Ambient.
  • Seguretat i Igualtat en el Treball.
  • Consumidors.
  • Suborn i corrupció

  Mòdul 4
  Compliance en el Dret Penal Espanyol:

  • La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
  • Responsabilitat penal de les persones físiques en el si de les organitzacions.
  • Principals riscos penals segons el catàleg de delictes del Codi Penal. (Amb especial incidència en els delictes no compresos en els anteriors blocs normatius)
  • Aspectes processals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
  • Compliance i la seva prova penal.
  • Compliance i treballadors: investigacions internes i canals de denúncia.

  Mòdul 5
   Anàlisi de les normes sobre gestió de Compliance:

  • ISO-UNE 19600- Sistemes de Gestió de Compliance- Directrius
  • ISO 37001- Sistemes de Gestió anti suborn -Requisits amb orientació per al seu ús
  • UNE 19601 - Sistemes de Gestió de Compliance Penal - Requisits amb orientació per al seu ús

  Mòdul 6
  La Funció de Compliance:

  • Autonomia i independència
  • Comesos essencials
  • responsabilitats
  • eines
  • metodologies
  • tècniques de treball.
  Perfil professional del Compliance Officer.
  El llibre blanc sobre la Funció de Compliance

  Mòdul 7
  El factor humà i la funció de Compliance:

  • Psicologia
  • sociologia
  • criminologia
  aplicades a l'àmbit empresarial.

  Mòdul 8
   Metodologia pràctica per al disseny i implementació d'un Sistema de Gestió de Compliance conforma als estàndards ISO / UNE, mitjançant cas pràctic realitzat a través d'eina informàtica de gestió de Compliance

  • Preliminars
   Coneixement de l'eina informàtica de gestió de Compliance
   Projecting Management: Planificació del Treball i metodologia per al disseny i implementació del SGC
   Metodologies d'anàlisi de risc més freqüents en Compliance: COSO i la Família de Normes ISO 31000
  • La Política de Compliance i el lideratge de l'Organització
  • Planificació i operació dels objectius de Compliance
   Comprensió de l'Organització
   Identificació, avaluació i tractament dels riscos penals
   Planificació d'objectius: controls i incompliments
   La Diligència Deguda
  • Funció i cultura de Compliance:
   Dissenyar la Funció de Compliance
   Millora contínua i tractament de No Conformitats
   Suport al SCG: Cultura de Compliance a l'Organització
   Formació
   Comunicació
   Perfils de risc
   Comunicació de Compliance
   Canals ètics i de denúncia
  • Avaluació i auditoria dels SGC
   Informes de Compliance
   Avaluació de l'acompliment
   Auditoria interna
  Eines informàtiques i evidències documentades

  Mòdul 9
  L'auditoria de Compliance
  • Auditoria externa
  • Auditoria de segones i terceres parts
  La certificació dels models de Compliance Penal acord amb UNE 19601.
  • Comprensió del sistema normalitzat de certificació i acreditació
   EN-ISO 17011 (Acreditació)
   EN-ISO / IEC 17021 (Certificació Sistemes de Gestió)
   EN-ISO / IEC 17024 (Certificació de Persones)
  • El procés de certificació de la UNE 19601

   


  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

  Per optar al títol, els alumnes han d’acreditar, com a mínim, la seva assistència presencial al 80% de les hores lectives. La justificació d’absències no eximeix de l’ obligació d’assistir a les classes. L’única forma d’acreditar l’assistència és la signatura en el llistat d’assistència que hi haurà cada dia a l’inici de cada classe. La llista romandrà 30 minuts a l’entrada de classe, essent retirada i comptant com no assistència si s’arriba més tard.

  JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIA ALS MÀSTERS DE L’ICAB.
  Només es podran justificar un 10% de les classes.
  Únicament es consideraran faltes justificades d’absència les següents:
  Malaltia de l’alumne. Es sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
  Malaltia d’algun familiar que requereixi de la cura directa de l’alumne. Es sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
  Assistència a algun acte oficial i/o familiar. Es demanarà justificant.
  Es consideraran justificades les absències per motius laborals només aquelles que no siguin continuades en el temps i degudament justificades. (Exemple, judicis, vistes orals, assistència detingut, etc..)
  Es podrà estudiar el cas individual d’algun alumne en cas que ho requereixi i Direcció ho consideri adient.

   

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
   

  Tràmits Inscripció:
  - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49


  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
  Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 415.45€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3.915,45€

  -    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
  Matrícula de 675.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 477.55€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4495.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 478€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (525.50€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5500€


  * http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

   

  Idioma:
  Les classes seran impartides en llengua catalana o castellana, d’acord a la llibertat de càtedra.

   

 • CATEGORIA Masters
 • PREU
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Persones Associades 4350,50€ 3915,45€
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 4350,50€ 3915,45€
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats ICAB col·legiats mes de 3 anys 4995,00€ 4495,50€
  DescripcióImport
  Col·legiats Altres Col·legis 5000,00€
  DescripcióImport
  No Col·legiats ICAB 5500,00€

  (*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat