Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2017-2018

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2017-2018
 • Dates Del  04/10/2017  al  02/07/2018
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Mòdul IV sobre RRHH els divendres, de gener a maig de 2018, 30 hores lectives (de 14 a 16 hores)
 • Lloc de celebració Aula 11 (1a planta de c/Mallorca 283)
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • OBJECTIU:
  L’objectiu principal del Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2016-2017 és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo de la destresa i experència necessàries en el camp de les relacions laborals, tant si exerceix com a advocat, com si presta servei en departaments jurídics i laborals assessorant a empreses i treballadors.
  El sistema utilitzat és el d’immersió en casos pràctics per consolidar així els coneixements teòrics. El màster està adreçat a llicenciats o graduats en Dret i a diplomats en Relacions Laborals o Graduats socials que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica profesional necessària per exercir com a advocat o com assessor laboral.

  El quadre docent està format per advocats en exercici, magistrats i advocats de l’administració o similar.


  PROGRAMA:

  MÒDUL I: RELACIONS LABORALS. CONTRACTACIÓ LABORAL. RESPONSABILITAT DE LES EMPRESES. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTES, CONVENIS.
  • Relacions especials d’alta Direcció. Representants de comerç i contracte d’Agència.
  • Dret comunitari europeu en matèria laboral.
  • Elements d’estrangeria a les relacions laborals. Servei domèstic.
  • Contracte de treball.
  • Ius Variandi-Mobilitat-Modificacions substancials.
  • Cessió il·legal de treballadors-ETT-Subcontractació i Successió.
  • Grups d’empreses. Responsabilitat solidària. Aixecament del vel.
  • Sistemes retributius: el salari, la seva protecció, aspectes fiscals i altres tipus de retribucions.
  • Excedències. Maternitat i Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral.
  • Extinció del Contracte per voluntat de l’empresari i per voluntat del treballador. Expedient de regulació i ocupació.
  • Salut laboral.
  • Anàlisi i interpretació d’Estats Financers.
  • Indemnitzacions de danys i perjudicis. Sindicats.
  • Eleccions sindicals. Convenis Col·lectius.
  • Dret Sancionador Laboral. La inspecció de Treball.

  MÒDUL II: ASPECTES PROCESSALS DEL DRET LABORAL. MODALITATS PROCESSALS. PRÀCTICA PROCESSAL.
  • Competència de la jurisdicció social.
  • Les parts processals. La intervenció del Fons de Garantia Salarial. Acumulació d’accions i actuacions.
  • Les reclamacions prèvies a la via judicial. La conciliació prèvia. Les actuacions processals.
  • Actes preparatoris i mesures precautòries. El procés ordinari.
  • Modalitats processals.
  • L’acte del judici. La conciliació prèvia judicial. Contestació. Reconvenció. La prova.
  • La sentència. Requisits. Recursos.
  • L’execució de la sentència.
  • Fons de Garantia Salarial.
  • El procediment contenciós-administratiu en matèria laboral.
  • Nova llei concursal: aspectes laborals.

  MÒDUL III: SEGURETAT SOCIAL: GESTIÓ I RÈGIM DE PRESTACIONS.
  • La Seguretat Social a Espanya.
  • Gestió Institucional de la Seguretat Social.
  • Règim econòmic-financer i camp d’aplicació.
  • Afiliació, altes, baixes i la cotització a la Seguretat Social.
  • La gestió recaptatòria.
  • Acció protectora de la Seguretat Social i requisits generals del dret a les prestacions.
  • Prestacions: assistència sanitària, incapacitat temporal, maternitat, riscos per embaràs, incapacitat permanent. Jubilació, mort i supervivència i atur.
  • Complements de l’acció de la Seguretat Social: retribucions i altres percepcions. Fons de pensions.

  MÒDUL IV: MÒDUL RECURSOS HUMANS. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEPARTAMENT PERSONAL I RECURSOS HUMANS
  RECURSOS HUMANS. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
  • Planificació
  • Sistemes de selecció de personal
  • Incorporació i desvinculació
  • Formació i desenvolupament

  RELACIONS LABORALS INTERNACIONALS
  • Desplaçaments
  • Relacions laborals transfrontereres
  • Grups d'empreses internacionals

  ADMINISTRACIÓ PERSONAL. VISIÓ JURÍDICA
  • Contractació: tipus de contractes i estratègia
  • Salaris: sistemes retributius
  • Condicions laborals.

  VISIÓ ECONÒMICA
  • Pressupostos
  • Ràtios
  • Indicadors

  VISIÓ SOCIAL
  • Anàlisi i descripció de llocs de treballs.
  • Elaboració de Professiograma

  RELACIONS LABORALS. VISIÓ NEGOCIADORA
  • Negociació col·lectiva
  • Relacions amb la representació dels treballadors
  • Pactes

  VISIÓ JURÍDICA
  • Inspecció de Treball
  • Formes de resolució de conflictes extrajudicial: tècniques de conciliació prèvia, arbitratge, mediació, procediments judicials

  SITUACIONS CONFLICTIVES

  • Reestructuracions internes: modificacions de condicions laborals.
  • Reestructuracions externes: extincions de contracte
  • Reestructuracions complexes: Expedients de regulació d'ocupació

  PREVENCIÓ RISCOS

  • Anàlisi de la Llei de Riscos Laborals
  • Mètodes preventius
  • Accions preventives externes / internes
  • Responsabilitat empresarial

  EVOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE PERSONAL

  • Soci estratègic
  • Quality agreement
  • Futur de la gestió de personal


  PROFESSORAT

  Adriana Bronte Peñalva, Advocada
  Albert Rodriguez Arnaiz, Advocat
  Alexandre Malo Ortigosa, Advocat
  Ana Cristina Salas Velasco, Magistrada Juzgado Social nº 3 de Sabadell. Profesora asociada UPF
  Ana Maria Monzó Calvo, Inspectora de Treball
  Ángel Sarabia Muraday, Lletrat de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de la Tresoreria General de la Seguretat Social
  Carlos González Oliver, Advocat
  Eduardo Alemany Romagosa, Advocat
  Emilia María Velasco Albaladejo, Lletrada de la Seguretat Social
  Emilio Ablanedo Reyes, Sots Delegat del Govern a Barcelona
  Emma Gumbert Jordan, Advocada
  Enrique García Echegoyen, Advocat
  Enrique Moreno Almárcegui, Advocat
  Fco   Javier  Sánchez  Suárez , Lletrat  de  l’Administració  de  la Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de la Tresoreria General de  la Seguretat Social
  Francisco González Álvarez, Lletrat de l’Administració de la Seguretat Social. Cap de l’Assessoria Jurídica de la Direcció Provincial de l’INSS
  Gemma Sala Valero, Advocat
  Jesús Martínez Ortiz, Gabinet Tècnic i Jurídic de CCOO de Catalunya
  Joan Agustí Maragall, Jutge del Jutjat de lo Social 33 de Barcelona
  José Conesa Ballestero,  Advocat
  José de Quintana Pellicer, President de la Sala del Social del TSJC.
  José L. Carratalá Teruel, Magistrat del Jutjat del Social núm. 15 de Barcelona
  José A. Fernández Bustillo, Advocat
  Juan M. Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Lletrat de l’Administració de la Seguretat Social(SE)
  Luis Ezquerra Escudero, Gabinet Jurídic UGT
  Mª del Carmen Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Apoderada de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Advocada
  Manuel Bañales Leoz, Advocat Fons Garantia Salarial
  Max Arias Blázquez, Advocat
  Miguel Albasanz Sendra, Advocat
  Rafael Laraña Cobo, Director Provincial de l’institut Nacional de la Seguretat Social
  Ricardo Morante Esteve, Advocat
  Roberto Sánchez Flores, Advocat
  Rosa Félix Sánchez Rodríguez, Lletrada del Servei Jurídic de la Seguretat Social, adscrita a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social
  Rosa M. Goñalons Benavent, Secretària del Jutjat del Social núm. 17 de Barcelona
  Rosa Mª Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
  Salvador Salas Almirall, Magistrat del Jutjat del Social núm 17 de Barcelona
  Sebastián Moralo Gallego, Magistrat del Tribunal Suprem
  Victor Santa-Barbara Rupérez, Director Provincial Barcelona Servei Públic Ocupació Estatal

   

  PROFESSORAT MÒDUL RRHH:
  JORDI BATISTA: DIRECTOR RRHH CATALONIA HOTELES
  JORDI TORRES: DIRECTOR RECURSOS HUMANOS RANK
  MONTSERRAT MORA: RESPONSABLE DE L'ÀREA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA- OSONAMENT
  ANA ALOS: ADVOCADA BUFETE URIA
  RUBEN DOCTOR: ADVOCAT BUFETE CUATRECASAS
  MANEL FRESCO: ADVOCAT BUFETE CUATRECASAS
  GEMMA SALA: ADVOCADA
  JUAN PINO GÓMEZ: SR-2 Gerente Planificación y Sistemas de Personal SEAT
  JOSÉ L. SALIDO: Abogado

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.
  Per optar al títol, els alumnes han d’acreditar, com a mínim, la seva assistència presencial al 80% de les hores lectives. La justificació d’absències no eximeix de l’obligació d’assistir a les classes. L’única forma d’acreditar l’assistència és la signatura en el llistat d’assistència que hi haurà cada dia a l’inici de cada classe. La llista romandrà 30 minuts a l’entrada de classe, essent retirada i comptant com NO ASSISTÈNCIA si s’arriba més tard.

  JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIA ALS MÀSTERS DE L’ICAB
  Només es podran justificar un 10% de les classes.
  Únicament es consideraran faltes justificades d’absència les següents:

  - Malaltia de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
  - Malaltia d’algun familiar que requereixi de la cura directa de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
  - Assistència a algun acte oficial i/o familiar. Es demanarà justificant.
  - Es consideraran justificades les absències per motius laborals només aquelles que no siguin continuades en el temps i degudament justificades. (Exemple: judicis, vistes orals, assistència detingut, etc.)
  - Es podrà estudiar el cas individual d’algun alumne en cas que ho requereixi i Direcció ho consideri adient.

  El programa, dates, i professorat estan subjectes a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   

  Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.


  Tràmits Inscripció:
  - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax 93 487 16 49


  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:

  Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 415.45€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3.915,45€

  -    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:

  Matrícula de 675.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 477.55€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4495.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:

  Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 478€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:

  Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (525.50€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5500€

  * http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24


  IDIOMA: Les classes seran impartides en llengua catalana o castellana, d’acord aMB la llibertat de càtedra.

  ---

  TÍTOL I Aplicació

  Article 1 Àmbit d’aplicació Aquest Reglament estableix les normes per a l’organització i funcionament del Servei de Defensa d’ofici i l’Assistència jurídica gratuïta en l’àmbit del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Així mateix, determina les competències i funcions que la Junta de Govern delega a la Comissió del Torn d’Ofici.

  TÍTOL II Accés i permanència al Torn d’Ofici

  Article 2 Condicions generals d’inscripció al Torn d’Ofici

  1. La incorporació al Servei de defensa d’ofici té caràcter voluntari. Es podran integrar els col·legiats i col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona que es trobin al corrent en les seves obligacions col•legials i en l’exercici ple dels seus drets i de la capacitat funcional per a l’exercici de la defensa d’ofici i que reuneixin els requisits exigits per la normativa vigent.

  2. La Junta de Govern, per acord motivat, podrà, si s’escau, imposar el seu caràcter obligatori per a tots els col·legiats, prèvia valoració de les circumstàncies concurrents, i prèvia informació pública col·legial per termini de quinze dies.

  3. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableixi el Consell de Collegis de Catalunya, per a inscriure’s al Servei és necessari reunir cadascun dels següents requisits: a) Estar col·legiat/da a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a exercent. b) Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar. c) Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol inscriure. d) Haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col·legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent. e) No incórrer en causa de d’incompatibilitat, contingudes en l’article 6 del present Reglament. f) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials. g) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar. h) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l’exercici de l’advocacia.

  4. Excepcionalment, la Junta de Govern podrà dispensar motivadament el requisit establert a l’apartat d del número anterior si concorren en el sol·licitant mèrits o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei. En aquest supòsit, la Comissió del Torn d’Ofici, valorarà exhaustivament els mèrits i circumstàncies al·legats, podent demanar del sol·licitant l’aportació dels antecedents que consideri convenient, elaborant proposta que elevarà a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

 • CATEGORIA Masters

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat