Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Curs-cicle de conferències sobre aspectes penals i processal-penals en la defensa i acusació dels delictes contra la Seguretat Vial

Curs-cicle de conferències sobre aspectes penals i processal-penals en la defensa i acusació dels delictes contra la Seguretat Vial
 • Dates Del  12/03/2019  al  09/04/2019
 • Horari Dimarts i Dijous de les 18h a les 21h
 • Lloc de celebració Aula 65, 6a planta de la seu de l'ICAB, c/ Mallorca, 283
 • Organitzador Secció de Dret de la Circulació
 • 1.  PROGRAMA DEL CURS. 

  12/03/2019
  1.1. Aspectes penals comuns en els delictes contra la seguretat vial.    

  1.1.1. Impacte i incidència dels delictes contra la seguretat vial.
  1.1.2. Etiologia i enumeració dels principals elements objectius i subjectius dels tipus penals en els delictes contra la seguretat vial.
  1.1.3. Conceptes essencials dels delictes contra la seguretat  vial: conductor, acte de conducció, via pública, travessa, via urbana o interurbana, vehicle a motor. Supòsits d'exclusió de responsabilitat penal per falta de tipicitat. 
  1.1.4. Graus de participació al marge de l'autoria i formes imperfectes d'execució. 
  1.1.5. Del delicte de perill abstracte al delicte de resultat lesiu. 
  1.1.6. El principi ne bis in idem en cas de sanció administrativa. Prejudicialitat penal. 
  1.1.7. Negociació de conformitats amb el Ministeri Fiscal. Valoració de les línies de defensa existents en relació amb el benefici immediat de la rebaixa del terç de la pena. Examen previ de l'escrit d'acusació i redacció de l'escrit de defensa.
  1.1.8. Possibles circumstàncies atenuants i agreujants. La previsió de l'art 47 del Codi Penal. 
  1.1.9. Règim de concursos i la seva valoració a la guàrdia. La regulació del nou concurs medial. 

  Ponent: Joaquim Soldevila Romero


  14/03/2019
  1.2. Estudi de l’art. 379 del Codi Penal. Aspectes policials.     

  1.2.1. L’atestat policial. Documents essencials; acta de simptomatologia, acta genèrica d’alcoholèmia, informació de drets i certificat de verificació de l’etilòmetre.
  1.2.2. La prova d’alcoholèmia com a prova preconstituïda. Requisits i remissió a la legislació administrativa. Prova analítica de contrast. Oferiment i pràctica. Marges d’error de l’etilòmetre. 
  1.2.3. Relat d’afectació en la conducció. Descripció dels fets presenciats a la minuta policial. 
  1.2.4. Detenció del implicat, possibilitat de conductor substitut i immobilització del vehicle. 
  1.2.5. Controls de velocitat. Identificació del conductor a efectes penals. Els cinemòmetres. Marges d'error. Radars de tram, fixes i mòbils. Prova del delicte sense cinemòmetre. 
  1.2.6. Proves de detecció de drogues. Consentiment del investigat vs negativa a donar mostres de saliva. Examen de la cadena de custòdia. 

  Ponent: Jesús Vilarrasa Gallego.


  19/03/2019
  1.3. Estudi de l’art. 379 del Codi Penal. Aspectes  penals i processals. (2 sessions)    

  1.3.1. Les diferents modalitats de conducció sota els efectes de l'alcohol. Estudi de la legislació administrativa.
  1.3.2. Tipus d'etilòmetres, verificació i homologació. Analítica de contrast.
  1.3.3. Redacció d'escrit d'acusació i plantejament de la prova de càrrec.
  1.3.4. Estudi del bagatge probatori recollit i preparació de la línia de defensa.
  1.3.5. Preparació d'interrogatoris, estudi de possibles línies de defensa i exposició de l'informe final. 
  1.3.6. Anàlisi i indagació de noves línies de defensa del cas plantejat, en especial, estudi dels marges d'error dels etilòmetres i de la prova pericial de corba d'alcoholèmia.
  1.3.7. Estudi de supòsits en el delicte de conducció sota els efectes de les drogues. 
  1.3.8. El delicte de velocitat excessiva. Controls de velocitat. Identificació del conductor a efectes penals. Els cinemòmetres. Marges d'error. Radars de tram, fixes i mòbils. Prova del delicte sense cinemòmetre. 
  1.3.9. Plantejament de cassos pràctics. Frontera amb la sanció administrativa. 

  Ponent: Joaquim Soldevila Romero


  21/03/2019
  1.4. El delicte de conducció temerària de l'art 380 del Codi Penal i el delicte de l'art. 381 del Codi Penal. Conscient despreci per la vida.


  1.4.1.  Concepte. El perill concret en els delictes contra la seguretat vial. Elements objectius i subjectius del tipus. 
  1.4.2. Elements necessaris de descripció fàctica en la minuta policial, en l'escrit d'acusació i a la sentència de condemna per un delicte de conducció temerària. 
  1.4.3. El nou supòsit contemplat a l'art. 380.2 del Codi Penal.
  1.4.4. Fugides policials i conducció temerària. Enquadrament de la conducta de l'autoencobriment impune vs desobediència. Realització de supòsits pràctics. Pràctica judicial habitual en casos de fugida de l'autor.
  1.4.5.  judici oral. Declaracions, prova de càrrec i de descàrrec. 
  1.4.6. Redacció d'escrits d'acusació, defensa i recursos d'apel·lació.
  1.4.7. Frontera normativa amb el supòsit de conducció temerària de l'art. 380 del Codi Penal. Distinció i subsumpció de conductes. 
  1.4.8.  Estudi del dol eventual i de la culpa conscient o la imprudència greu.
  1.4.9.  Afectacions penològiques en cas de resultat lesiu. La transformació del procediment a sumari. Impossibilitat de prestar conformitat a la guàrdia. La transformació inicial a diligències prèvies. 
  1.4.10. Influència de possibles circumstàncies atenuants de drogadicció i d'intoxicació en l'exclusió de la concurrència del dol. Plantejament en l'escrit de defensa, desplegament de prova i exposició jurídica en l'informe final. Anàlisis de jurisprudència. 

  Ponent: Joaquim Soldevila Romero


  26/03/2019
  1.5. Art. 385 del C.P i nous horitzons dels delictes contra la seguretat vial.

  1.5.1. Elements normatius del tipus de l'art 385 del C.P.
  1.5.2. Distinció de la figura delictiva de l'art 385 del C.P amb el delicte de lesions amb instrument perillós. Reconducció de conductes. 
  1.5.3. Solució del Tribunal Suprem contra l’exclusió de la responsabilitat civil en els delictes de perill abstracte. 
  1.5.4. La manipulació dels tacògrafs com a falsedat de document oficial. Simulació de document vs falsedat ideològica. Solució del Tribunal Suprem.
  1.5.5. La futura autoria dels delictes contra la seguretat vial davant el vehicle autònom.
  1.5.6. Patinets elèctrics. Rellevància penal actual i futura regulació. 
  1.5.7. La rellevància del nou recurs de cassació per infracció de llei en l’àmbit dels delictes contra la seguretat vial. Preparació del recurs de cassació. Aspectes normatius pendents d’unificar. 
  1.5.8. Repàs de la jurisprudència del Tribunal Suprem en matèria de seguretat vial arrel del nou recurs de cassació per infracció de llei. 
  1.5.9. Anàlisi de l'art. 324 de la LECrim. i la seva aplicació en els delictes contra la seguretat vial.

  Ponent: Joaquim Soldevila Romero


  28/03/2019
  1.6. Els resultats lesius en els delictes contra la seguretat vial. Imprudència greu i nova imprudència menys greu.

  1.6.1. Estudi de les diferents modalitats de delictes de lesions per imprudència greu i homicidi per imprudència greu. L'informe mèdic forense de sanitat. 
  1.6.2. Relació de causalitat i concurs normatiu en el cas de pluralitat de lesionats i/o finats.
  1.6.3. La norma concursal de l'art 382 del Codi Penal. 
  1.6.4. El nou delicte d'imprudència menys greu. Delimitació normativa. Distinció entre lesions o mort per imprudència greu, menys greu o lleu. Conseqüències penals. Previsió de l'art. 13.4 del Codi Penal.
  1.6.5. Problemàtica pràctica de la nova figura delictiva d'imprudència menys greu. Pràctica inicial i habitual dels Jutjats; solucions contra la Interlocutòria d'arxiu provisional o lliure. Rellevància de l'informe tècnic d'accidents i del relat de fets de la minuta policial. Casos de prescripció en cas de degradació del grau d'imprudència. 

  Ponent: Joaquim Soldevila Romero


  02/04/2019
  1.7. El delicte de negativa i la conducció sense permís.

  1.7.1. El delicte de negativa a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues. Elements del tipus. Necessitat de requeriment i advertència de conseqüències. Conflictes normatius amb el delicte de desobediència. 
  1.7.2. Supòsits d'impossibilitat de sotmetre's a les proves per problemes mèdics, ferits en cas d'accident o per excés d'ingesta. 
  1.7.3. Negativa a sotmetre's a la prova amb etilòmetre evidencial. Negativa a bufar en la segona prova. Resposta jurisprudencial en cas de negativa a sotmetre's a la segona prova. Anàlisis de jurisprudència. 
  1.7.4. Resposta punitiva davant la negativa. Concurs normatiu amb el delicte de l'art 379 del C.P. Possible apreciació de la circumstància atenuant analògica d'embriaguesa en el delicte de negativa. Contingut de l'escrit d'acusació i defensa en cas de negativa. Línies de defensa i acusació en base al relat de fets efectuat. Supòsits pràctics. 
  1.7.5. Les diferents modalitats de la conducció sense permís; privació judicial cautelar o definitiva, privació per pèrdua de punts o no obtenció del permís de conduir. Concurrència del dol en l'autor. rellevància de la declaració d'investigat en la fase d'Instrucció. Actuació lletrada en cas de negativa del jutjat a transformar a diligències prèvies o a suspendre la compareixença de judici ràpid en el supòsits de falta d'aportació inicial del permís per part de ciutadans estrangers.  
  1.7.6. La previsió de l'art. 47 del Codi Penal. Possible acusació per delicte de trencament de condemna en els casos d'aplicació de l'art 47 del C.P. Inici de l'execució de la pena de privació del permís de conduir. Retirada immediata en cas de conformitat i possible fraccionament de la pena de privació en fase d'execució. Plantejament i estudi de jurisprudència. 

  Ponent: Guillermo Javier Romero Aguirre


  04/04/2019
  1.8. La responsabilitat civil en els delictes contra la seguretat vial.

  1.8.1. Responsabilitat civil en cas de danys o lesions. El responsable civil directe. El responsable civil subsidiari. 
  1.8.2. Redacció d'escrits d'acusació i petició de responsabilitat civil. Requisits formals. Tasació dels danys i informe forense de sanitat.
  1.8.3. Opcions de defensa en cas de negativa de la companyia asseguradora a pagar els danys o la indemnització per lesions. Pagament per part del implicat. Possible aplicació de l'atenuant de reparació del dany. 
  1.8.4. Estudi i aplicació del nou barem. Informació necessària a recopilar per part del Jutjat d'Instrucció. Intervenció immediata de l'acusació particular en la recopilació de les dades necessàries per l'aplicació del barem. 
  1.8.5 Interessos de demora; còmput i fixació. L'Art. 20 de la LCS; justificació judicial de la seva aplicació. 

  Ponent: Xavier Coca Verdaguer. (epígraf a modificar a la conveniència del ponent)


  09/04/2019
  1.9. El Jutge Instructor i els delictes contra la seguretat vial.

  1.9.1. Minuta judicial i primeres diligències. Obertura de procediments judicials. 
  1.9.2.La Interlocutòria d'arxiu provisional i definitiu; supòsits en els que procedeix i moment processal. Motivació i requisits de forma. 
  1.9.3. La negativa a transformar les diligències urgents en diligències prèvies. Règim possible d'impugnació.
  1.9.4. La Interlocutòria de transformació a judici lleu. Supòsits i exigències de motivació. 
  1.9.5. La sentència de conformitat al jutjat de guàrdia. L'execució immediata de la pena imposada.
  1.9.6. La Interlocutòria d'acomodació del procediment als tràmits del Procediment Abreujat; Contingut i relat de fets. Possibles nul·litats per manca de motivació o omissió de responsables.
  1.9.7. Mesures cautelars en els delictes contra la seguretat vial. La intervenció del permís de conduir. Necessitat d'intervenció judicial. Retirada cautelar al Jutjat de guàrdia; Supòsits i requisits. Problemàtica en els casos de retirada cautelar policial del permís sense intervenció judicial; possible aplicació del delicte de conducció sense permís. 
  1.9.8. Altres mesures cautelars; fiança i compareixences apud acta.
  1.9.10. La mesura cautelar de presó provisional en els delictes contra la seguretat vial. Supòsits en els que procedeix. Contingut i motivació de la Interlocutòria de presó provisional.

  Ponent: Joan Coromina Lozano.


  2. PROGRAMACIÓ ESTRUCTURAL DEL CICLE.

  El programa es desenvoluparà en sessions d’una durada de 3 hores per classe, formant un total de 11 sessions. El fet d'organitzar pràctiques consistents en simulacions fa que una durada perllongada de les sessions no trenqui la continuïtat de la pràctica. 


  3. ASPECTES GENERALS

  1.    FAMÍLIA PROFESSIONAL: Dret penal substantiu i dret processal penal.
  2.    ÀREA PROFESSIONAL: Exercici de l’advocacia. 
  3.    DIRIGIT A: Advocats novells recent graduats i amb voluntat d’incorporar-se al torn d’ofici penal i advocats exercents i iniciats que cerquin formació específica en l`àmbit dels delictes contra la seguretat vial en matèria de conformitats i negociació, tràmit d’acusació i defensa i defensa en judici. Advocats exercents que vulguin aprofundir en l’estudi del dret processal aplicable en l’àmbit dels delictes contra la seguretat vial com a estratègia d’acusació i defensa. 


  4. FONAMENTS.

  La LO 15/2007 de 30 de novembre va implicar un increment de les penes i conseqüències que totes aquelles conductes constitutives d’atemptar contra la seguretat vial. S’incrementa el control sobre el risc tolerable en atenció als excessos de velocitat o als nivells d’ingesta alcohòlica que objectivament mereixen la mateixa consideració. A partir d’aquesta estimació de la font de perill es regulen diferents graus de conducta injusta, teixint un arc que va des del perill abstracte fins al conscient despreci per la vida dels demès. S’han incrementat les penes i les conseqüències també relatives a la manca del permís de conduir, i es considera com a novetat, com a instrument del delicte, el vehicle a motor o ciclomotor, facilitant alhora el seu decomís. A més a més, s’incorpora un concurs de normes especial amb una penalitat específica en els supòsits en els que es produeix un resultat lesiu. S’inclou la negativa a sotmetre’s a les proves legalment establertes per detectar el grau d’alcoholèmia o 
  impregnació tòxica i es perd conseqüent l’innecessari qualificatiu de delicte de desobediència, contemplant-se una conducta per primera vegada autònomament castigada. Totes aquestes modificacions que afecten directa i exclusivament a la utilització de vehicles a motor i ciclomotors en via pública atemptant contra el bé jurídic protegit, que no és un altre que la seguretat vial, ha suposat l’increment més que notori del descobriment, instrucció i condemna penal d’aquestes conductes.

  Els delictes de trànsit, en l’actualitat, constitueixen el gran gruix de fets enjudiciats mitjançant procediments anomenats ràpids, esdevenint aquestes conductes les infraccions penals més habituals 

  a les que l’advocat ha de fer front durant el servei de guàrdia. Quatre de cada deu delictes comesos són delictes contra la seguretat vial.
  Aquest cicle de conferències pretén ser una eina útil i directament aplicable a l’exercici de l’advocacia, aportant instruments, mitjans i capacitats per afrontar des de l’atestat fins a la fermesa de la sentència tots els tràmits relatius a l’enjudiciament d’aquestes conductes. 
  Es pretén que l’advocat, des del primer instant en el que trepitja el jutjat de guàrdia, sigui capaç d’identificar tots els elements de defensa dels que disposa, no només dels necessaris per negociar una conformitat, sinó que així mateix sigui capaç de copsar totes les línies de defensa que, en cada cas concret, se li puguin obrir potencialment durant tota la tramitació dels procediment fins a l’esgotament de l’última instància processal, situant-lo així en una situació d’igualtat d’armes des de l’inici, tant per aconseguir una bona conformitat com per prendre la decisió de seguir endavant amb els procediment i aconseguir una sentència absolutòria o un tracte penològic molt inferior al que se li ofereix.


  5. OBJECTIUS GENERALS.

  -    Capacitar a l’alumne/a per conèixer tots els tipus penals relatius a delictes contra la seguretat vial.
  -    Capacitar a l’alumne/a per conèixer les normes processals penals en relació a l’enjudiciament d’aquests delictes.
  -    Capacitar a l’alumne/a per afrontar i contradir resolucions contràries als interessos dels seus assistits en matèria de recursos. 


  6. OBJECTIUS ESPECÍFICS.

  •    Al finalitzar el curs l’alumne/a serà capaç de:
  a)    Reconèixer i identificar les conductes típiques previstes des de l’art. 379 fins a l’art. 385 ter del Codi Penal.
  b)    En matèria de conformitat, assumir i desenvolupar competències de negociació i determinació del marc penal aplicable. 
  c)    Saber desenvolupar-se eficaçment en l’àmbit de defensa dins el procediment d’enjudiciament de delictes ràpids i procediments abreujats.
  d)    Identificar aquells supòsits en els que és necessària la transformació del procediment a diligències prèvies, proposant la pràctica d’aquells mitjans de defensa oportuns i adequats.


  e)    Disposar de les eines i instruments de defensa i acusació particular pel que fa a l’interrogatori d’acusats, testimonis i perits, així com facilitar els instruments adequats per l’elaboració i exposició de l’informe final a la vista de la prova practicada en l’acte del plenari.

  f)    Adquirir els coneixements necessaris per la elaboració i interposició dels recursos legalment establerts contra les resolucions no favorables als interessos de la part representada. 


  7. EQUIP DOCENT.

  * Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona. 

  * Joan Coromina Lozano: Magistrat substitut del Jutjat de Violència sobre la dona de Girona. 

  * Jesús Vilarrasa: Caporal de Mossos d’Esquadra. Cap de la Unitat d’Investigació de la Comissaria d’Olot durant 11 anys. Caporal de la Unitat d’Investigació de delictes greus de Girona. 

  * Guillermo Javier Romero Aguirre: 

  * Xavier Coca Verdaguer: Advocat especialista en dret de la circulació. President de la Secció de dret de la Circulació de l’ICAB.


  8. METODOLOGIA.

  •    El curs està estructurat en sessions teòriques i pràctiques internes, així com en exercicis a desenvolupar a la pròpia aula. 
  •    El disseny de les conferències serà similar i es desenvoluparà de la següent manera:
  a)    Exposició de temes. Desenvolupament teòric dels blocs temàtics que configuren el programa del cicle de conferències. 
  b)    Exposicions participatives, discussió de casos, role playing, realització d’exercicis a l’aula amb caràcter aplicatiu.
  c)    Anàlisi d’experiències.
  d)    Resolució de dubtes temàtics. 
  •    Amb la formació presencial s’assumeix l’objectiu de garantir el seguiment personalitzat de l’alumne/a, facilitar el contacte de l’alumne/a amb els altres assistents i amb els advocats en exercici que també poden il·lustrar sobre la pràctica judicial i l’assistència als investigats, compartint experiències i fonamentalment proporcionar l’adquisició dels coneixements necessaris per la litigació des de la rebuda de l’atestat policial fins a la fermesa de la sentència. 
   

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Altres Cursos
 • PREU
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Persones Associades 160,00€ 120,00€
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 160,00€ 120,00€
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 225,00€ 168,75€
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 350,00€ 262,50€
  DescripcióImport
  No Col·legiats/des ICAB 525,00€

  (*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

També et pot interessar

Circulació