Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2019-2020

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2019-2020
 • Dates Del  08/10/2019  al  25/06/2020
 • Horari Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
 • OBJECTIU

  L’objectiu principal del Màster de Dret dels Negocis és la formació pràctica del jurista en totes aquelles àrees del dret que avui en dia es consideren imprescindibles per a l’advocat/da mercantilista i d’empresa. Així, partint de les tres àrees cabdals del Dret mercantil: a) el Dret de Societats, b) el Dret de la contractació, c) el Dret de la competència i de Propietat industrial i noves tecnologies, el programa tracta de cobrir també altres aspectes més específics del Dret dels negocis, sovint imprescindibles, com ara el Dret concursal, el Dret processal bàsic, el Dret fiscal i laboral més essencial.

  El mercat de valors i les qüestions penals i mediambientals vinculades a les responsabilitats de les empreses, entre d’altres. En definitiva, s’examinen des d’una perspectiva privatitzada i pràctica de les principals figures jurídiques de l’actual Dret dels negocis que afecta a l’activitat empresarial i comercial. 

  El Màster s’adreça principalment als advocats/des liberals i advocats/des d’empresa interessats/des en assolir un aprenentatge profund, actualitzat i pràctic de totes aquelles àrees del Dret, que convergeixen i configuren el modern Dret dels Negocis, imbuint-los dels coneixements jurídics i pràctics més útils i necessaris en aquest àmbit.

  El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats mercantilistes, professors universitaris i altres juristes amb una dilatada experiència en les seves respectives matèries que els permeten donar una visió pragmàtica i realista dels temes analitzats.

  COMITÈ CIENTÍFIC:

  · M. Luisa Alarcon Elorrieta. Advocada
  · Alejandro Payá Pujado. Advocat
  · Carlos Rivadulla Oliva. Advocat
  · Daniel Vázquez Albert. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona

  PROGRAMA
  MÒDUL 1. SOCIETATS MERCANTILS

  Introducció
  L’advocat de negocis: rol i competències
  Desenvolupament de Negoci i Vendes de Serveis Professionals

  ESTRUCTURA ORGÀNICA
  Registre Mercantil i societats mercantils
  Funcionament de la Junta General
  Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració
  Deures dels administradors
  Administrador de fet
  Responsabilitat dels administradors
  Drets del soci
  Impugnació d’acords socials
  Reforma comptable: harmonització internacional del sistema comptable
  Deure de portar una comptabilitat: obligacions formals i materials 
  Supòsit pràctic: Conflicte amb minoritaris

  FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ
  Grups de Societats
  Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens
  Modificació d’estatuts: Augment de capital
  Modificació d’estatuts: Reducció de capital
  Comptes anuals i aplicació del resultat
  Dret d’informació de socis
  Auditors i auditoria de comptes: Aspectes legals i econòmics
  Reestructuració empresarial: Fusions
  Reestructuració empresarial: Escissió i aportació de branca d’activitat
  Reestructuració empresarial: Cessió global. Transformació
  Reestructuració empresarial: cas pràctic de fusió
  Separació i exclusió de socis
  Dissolució i liquidació de societats
  Consells pràctics per a la redacció dels estatuts socials. Supòsit pràctic: Constitució d’una societat exprés.
  Supòsit pràctic. Funcionament de la Junta General. Elaboració de la llista de socis.
  Sol·licitud d’informació prèvia i simultània.
  Exercici del Dret de vot. Redacció de l’Acta de la Junta

  ASPECTES CONCURSALS
  Crisis de l’empresa: prevenció i solucions. 
  Declaració del concurs 
  Efectes del concurs sobre el deutor i els crèdits
  Efectes del concurs sobre els contractes
  Administració concursal. Informe de l’administració concursal
  Fases del concurs: conveni i liquidació. Qualificació i responsabilitat dels administradors
  Supòsit pràctic: Responsabilitat administradors i conflictes amb minoritaris.

  MÒDUL 2. CONTRACTACIÓ MERCANTIL
  ASPECTES GENERALS

  La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació
  Consells pràctics en la redacció de contractes
  Consells pràctics en la negociació de contractes
  Medis de pagament
  La contractació amb condicions generals
  Incorporació i control del contingut
  Clàusules abusives i protecció del consumidor
  Determinació de la llei aplicable a les obligacions i contractes
  Clàusules sobre competència judicial i arbitratge
  Remeis enfront de l’incompliment contractual
  Nul·litat i terminació dels contractes
  Normativa contra la morositat en les operacions comercials
  Introducció als procediments de reclamació de deutes
  Assegurança de responsabilitat
  Responsabilitat contractual i extra-contractual
  Supòsit pràctic d’incompliment de contracte
  Supòsit pràctic: Redacció d’un contracte transaccional per a solucionar la disputa anterior.

  CONTRACTES ESPECÍFICS
  Contractes de compravenda mercantil i subministrament. Incoterms.
  Contracte de comissió. Contracte d’agència.
  Contracte de distribució. Contracte de franquícia.
  Contractes d’arrendament de local de negoci i d’empresa. Contractes d’arrendament financer: Leasing i renting.
  Contractes de garantia.
  Contractes bancaris.
  Contractes d’assegurança.
  Contractes de transport.
  Contractes immobiliaris i de gestió d’actius immobiliaris.
  Contractes de prestació de servei.
  Transmissió d’accions i de participacions
  Restriccions a la lliure transmissibilitat d’accions i participacions
  Contractes de compravenda d’empresa (I)
  Contractes de compravenda d’empresa (II)
  Contractes de joint venture i aliances estratègiques
  Supòsit pràctic de compravenda d’empresa.
  Protocol familiar i la seva publicitat
  Altres pactes parasocials
  Introducció al Dret del Mercat de Valors
  Mercats alternatius (MAB)
  Emissions de valors negociables (OPV/OPS) i operacions del mercat secundari (OPAS)

  MÒDUL 3. COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I NOVES TECNOLOGIES
  COMPETÈNCIA I PUBLICITAT

  Defensa de la competència: acords restrictius i abús de posició dominant, control de les concentracions i dels ajuts públics, òrgans i procediment, indemnització per danys i perjudicis
  Competència deslleial: tipologia d’actes deslleials, accions i procediment d’aplicació
  Publicitat: actes de publicitat il·lícita i normativa especial, accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat
  Propietat industrial i intel·lectual
  Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini, accions i procediments de protecció.
  Creacions industrials: Patents i secrets empresarials, accions i procediment de protecció.
  Propietat intel·lectual: Drets d’autor, obres protegides; software I audiovisual, accions i procediment de protecció
  Contractes de propietat industrial
  Contractes de propietat intel·lectual
  Noves tecnologies
  Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic
  Protecció de dades
  Starts-up

  MÒDUL 4. RÈGIM MULTIDISCIPLINAR DELS NEGOCIS
  ASPECTES CONCURSALS

  Crisis de l’empresa: prevenció i solucions
  Declaració del concurs
  Administració concursal
  Informe de l’administració concursal
  Fases del concurs: Conveni i liquidació
  Qualificació i responsabilitat dels administradors
  Efectes del concurs sobre el deutor i els crèdits
  Efectes del concurs sobre els contractes
  Reforma concursal i refinançament d’empreses: Declaració del concurs

  ASPECTES PROCESSALS
  Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: Acumulació d’accions mercantils i civils
  Processos ordinaris i execució.
  Problemàtica de la prova
  Tutela judicial del crèdit: Processos monitori i canviari
  Mesures cautelars
  Mecanismes alternatius de  resolució de conflictes: Funcionament de l’arbitratge (I), Funcionament de l’arbitratge (II)
  Acció d’anul·lació de l’arbitratge, mediació empresarial

  ASPECTES FISCALS
  Responsabilitat tributària de societats i administradors socials
  Impostos directes: Impost de Societats i IRPF
  Procediments tributaris
  Impostos indirectes: IVA i Impost sobre Transmissions Patrimonials
  Fiscalitat de les operacions societàries
  Fiscalitat internacional

  ASPECTES LABORALS
  El contracte de Treball
  La representació dels treballadors a l’empresa
  Les vicissituds del contracte de treball
  La negociació col·lectiva
  Aspectes administratius
  Dret urbanístic
  Dret mediambiental
  Contractació pública
  Aspectes generals dels sectors regulats

  ASPECTES PENALS
  Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance
  Delictes societaris
  Delicte de blanqueig de capitals
  Insolvències punibles
  Altres delictes econòmics (I)
  Altres delictes econòmics (II)

  ASPECTES COMPTABLES
  Reforma comptable: harmonització internacional del sistema comptable
  Deure de portar una comptabilitat: obligacions formals i materials
  Interpretació de documents comptables
  Mètodes de valoració de l’empresa
  Supòsit pràctic d’interpretació de documents comptables. Mètodes de valoració d’empresa
  Supòsit pràctic de mètodes de valoració de l’empresa
  Cloenda
  Societats professionals
  Actualitat i perspectives del Dret dels negocis.

  PROFESSORAT:

  • ALEX PUJOL PAMIES. Advocat
  • ÁLVARO LUNA YERGA. Advocat
  • ANNA GUIX TORNOS. Advocada
  • ARTUR GASCH BORSA. Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya
  • CLAUDIO DORIA TÖLLE. Advocat
  • CONCEPCIÓN HILL PRADOS. Professora Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
  • CRISTINA RAMON GARCÍA. Advocada
  • DANIEL VÁZQUEZ ALBERT. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
  • ENRIC ENRICH MULS. Advocat
  • ESTHER NIN I CAMPS. Advocada
  • FÉLIX PEDROSA NEGRETE. Economista, advocat i auditor de comptes
  • GERARD CORREIG FERRÉ. Advocat
  • GRISELDA GARDE MONFERRER. Advocada
  • GUILLERMO DONADEU GARCÍA-NIETO. Advocat i Associat CMS
  • IGNACIO JOSÉ MARQUÉS JARQUE. Advocat
  • IÑIGO IGARTUA ARREGUI. Advocat
  • ISABEL VIOLA DEMESTRE. Professora Titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.
  • JAVIER SÁNCHEZ CAMPO. Advocat
  • JOAN PICÓ I JUNOY. Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili
  • JOAN RIGAU TORNABELLS. Vice President i General Counsel PepsiCo Western Europe
  • JOSÉ ANDRÉS ROZAS VALDÉS. Professor acreditat a Càtedra. Secció de Dret Financer i tributari Facultat de Dret (UB)
  • JOSE LUIS SALIDO BANÚS. Advocat. Professor Titular de Dret Laboral de la UB
  • JOSÉ MANUEL CALAVIA MOLINERO. Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil. Universitat de Barcelona
  • JOSÉ MARIA ROJÍ BUQUERAS. Advocat. Professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • JOSEP GUIU BADIA. Advocat
  • JOSEP MONTEFUSCO MONFERRER. Advocat
  • JUAN CARLOS HERNANZ JUNQUERO. Advocat
  • LEÓN MANUEL GONZÁLEZ MERCÉ. Advocat
  • MARC RIUS CALAVERAS. Advocat
  • MERCÈ ALABALL GIMÉNEZ. Comunicadora i Mediadora
  • OSCAR TORRES BAUS. Enginyer. Director del Programa B2B Management de Executive Education d'ESADE Bussiness School. Director Global Business Development en Dassault Systemes, Consultor, Formador, Membre del Consell Assessor, i expert en Estratègia i Vendes B2B
  • REBECA CARPI MARTÍN. Professora d'ESADE, Doctora i Magistrada suplent
  • SÍLVIA SORRIBAS MARGELI. Advocada

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (tres proves al llarg del curs).

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

  CANCEL·LACIÓ:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  TRÀMITS INSCRIPCIÓ:

  - Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Enviar-nos un breu currículum vitae
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

  PREUS I FORMES DE PAGAMENT:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
  Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.23€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Masters

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat