Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs sobre aspectes penals i processal-penals en la defensa i acusació dels delictes contra la Seguretat Vial

Curs sobre aspectes penals i processal-penals en la defensa i acusació dels delictes contra la Seguretat Vial
  • Data inici: 26-04-2018
  • Data finalització: 05-07-2018
  • Lloc: Aula 1 Centre de Formacióc/Mallorca núm. 281
  • Horari: Dijous, de 18 a 21 hores
Organitza: Secció de Dret de Circulació de la Comissió de Cultura

1. PROGRAMA DEL CURS

26.04.2018
1. Aspectes penals comuns en els delictes contra la seguretat vial.    
1.1. Impacte i incidència dels delictes contra la seguretat vial. Panorama actual i perspectives de futur. 
1.2. Etiologia i enumeració dels principals elements objectius i subjectius dels tipus penals en els delictes contra la seguretat vial.
1.3. Conceptes essencials dels delictes contra la seguretat  vial: conductor, acte de conducció, via pública, travessa, via urbana o interurbana, vehicle a motor. Supòsits d'exclusió de responsabilitat penal per falta de tipicitat. 
1.4. El concepte de de fet de la conducció i la seva rellevància a l’àmbit penal. El conflicte entre la tipicitat penal i les normes penals en blanc.  
1.5. Del delicte de perill abstracte al delicte de resultat lesiu. 
1.6. L'institut de la conformitat. La reducció del terç. Estudi de supòsits en els quals cal conformar. Negociació de la conformitat amb el Ministeri Fiscal. Actuació del lletrat d'avant de la intrusió judicial en la conformitat. 
1.7. Normes de determinació de la pena. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal i rebaixa de grau. L'aplicació del tipus atenuat de l'art. 385 ter del Codi Penal. 
1.8. El principi ne bis in idem en cas de sanció administrativa. Prejudicialitat penal. 

. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona


03.05.2018
2. Aspectes policials en els delictes contra la seguretat vial.      
2.1. L’atestat policial. Documents essencials; acta de simptomatologia, acta genèrica d’alcoholèmia, informació de drets i certificat de verificació de l’etilòmetre.
2.2. La prova d’alcoholèmia com a prova preconstituïda. Pràctica policial. Prova analítica de contrast; procediment per elaborar-la. 
2.3. Descripció dels fets presenciats a la minuta policial. Control del relat de la minuta policial per part de l'advocat.
2.4. L'accés a les actuacions policials a la llum de la nova sentència del Tribunal Constitucional. 
2.5. Detenció en casos de delictes contra la seguretat vial. Procediment d'Habeas Corpus en seu policial. 7.2.4. Possibilitat de conductor substitut i immobilització del vehicle. 
2.6. La investigació tècnica del delicte de trànsit. Elaboració de l'informe tècnic d'accident.
2.7. Tractament policial de l’entrevista reservada de l’advocat amb el detingut.

. Jesús Vilarrasa Andreví. Caporal de Mossos d'Esquadra. Cap de la Unitat d'Investigació de la UTI de la Garrotxa durant 8 anys. Actualment investigador a la unitat Central d'homicidis i delictes greus de Girona


10.05.2018
3. Estudi de l’art 379 del Codi Penal. El delicte de velocitat excessiva. 
3.1. El delicte de velocitat excessiva com a norma penal en blanc. Estudi de la legislació administrativa.
3.2. Redacció d'escrit d'acusació i plantejament de la prova de càrrec. Estudi del bagatge probatori recollit i preparació de la línia de defensa. Preparació d'interrogatoris, estudi de possibles línies de defensa i exposició de l'informe final. 
3.3. Els cinemòmetres. Marges d’error i defensa penal. Diferència entre radars fixes i mòbils.
3.4. Aplicació de l’art 379 en els diferents tipus de vies. Supòsits pràctics. 
3.5. Aspectes processals del delicte de velocitat excessiva. La identificació de l’autor. 

. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona


17.05.2018
4. Estudi de l’art 379 del Codi Penal. Conducció sota la influència de l’alcohol i les drogues.
4.1. Les diferents modalitats de conducció sota els efectes de l'alcohol. Estudi de la legislació administrativa.
4.2. Tipus d'etilòmetres, verificació i homologació. Analítica de contrast.
4.3. Estudi de supòsits en el delicte de conducció sota els efectes de les drogues. Proba de l’afectació.
4.4. Requisits processals i principi acusatori en el delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol i drogues.
4.5. Plantejament de cassos pràctics. Estudi de línies d’acusació i defensa. 
4.6. Estudi de sentències arrel del nou recurs de cassació per infracció de llei. Rellevància dels tercers decimals de l’etilòmetre. 

. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona


24.05.2018
5. El delicte de conducció temerària de l'art 380 i 381 del Codi Penal
5.1. Concepte. El perill concret en els delictes contra la seguretat vial. Elements objectius i subjectius del tipus. 
5.2. Elements necessaris de descripció fàctica en la minuta policial, en l'escrit d'acusació i a la sentència de condemna per un delicte de conducció temerària. 
5.3. El nou supòsit contemplat a l'art. 380.2 del Codi Penal. Estudi de cassos pràctics. 
5.4. Fugides policials i conducció temerària. Enquadrament de la conducta de l'autoencobriment impune vs desobediència. Realització de supòsits pràctics. Pràctica judicial habitual en casos de fugida de l'autor.
5.5. Frontera normativa amb el supòsit de conducció temerària de l'art. 380 del Codi Penal. Distinció i subsumpció de conductes. 
5.6. Estudi del dol eventual i de la culpa conscient o la imprudència greu. Concurrència del doble element subjectiu dol/ imprudència en el delicte de conducció temerària: dol de perill i dol de resultat. 
5.7. Afectacions penològiques en cas de resultat lesiu. La transformació del procediment a sumari. Impossibilitat de prestar conformitat a la guàrdia. La transformació inicial a diligències prèvies. 
5.8. Anàlisis de jurisprudència. Estudi del cas Manhattan.

. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona


31.05.2018
6. El delicte de negativa i la conducció sense permís.
6.1. El delicte de negativa a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues. Elements del tipus. Necessitat de requeriment i advertència de conseqüències. Conflictes normatius amb el delicte de desobediència. 
6.2. Supòsits d'impossibilitat de sotmetre's a les proves per problemes mèdics, ferits en cas d'accident o per excés d'ingesta.
6.3. Negativa a sotmetre's a la prova amb etilòmetre evidencial. Estudi de noves línies de defensa, en especial en base a la disparitat de criteris entre Audiències Provincials. Estudi de la nova sentència del Tribunal Suprem en matèria de negativa. Rellevància jurisprudencial dels vots particulars emesos.
6.4. Resposta punitiva davant la negativa. Concurs normatiu amb el delicte de l'art 379 del C.P. Relació concursal amb el delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol; Acceptació errònia de conformitats en els casos de doble condemna. Valoració de la doble condemna i possible atenuant analògica d'embriaguesa.
6.5. Les diferents modalitats de la conducció sense permís; privació judicial cautelar o definitiva, privació per pèrdua de punts o no obtenció del permís de conduir. Concurrència del dol en l'autor. rellevància de la declaració d'investigat en la fase d'Instrucció. Actuació lletrada en cas de negativa del jutjat a transformar a diligències prèvies o a suspendre la compareixença de judici ràpid en el supòsits de falta d'aportació inicial del permís per part de ciutadans estrangers.  
6.6. La previsió de l'art. 47 del Codi Penal. Possible acusació per delicte de trencament de condemna en els casos d'aplicació de l'art 47 del C.P. Inici de l'execució de la pena de privació del permís de conduir. 

. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

 

07.06.2018
7. Els resultats lesius en els delictes contra la seguretat vial, règim concursal. La nova redacció de l'art 385 de creació de greu perill per a la circulació.
7.1. Estudi de les diferents modalitats de delictes de lesions per imprudència greu i homicidi per imprudència greu. L'informe mèdic forense de sanitat. 
7.2. Relació de causalitat i concurs normatiu en el cas de pluralitat de lesionats i/o finats.
7.3. Estudi de les normes concursals. Concurs de lleis, concurs ideal, concurs medial i concurs. real. Anàlisis de relacions concursals ordinàries entre els diferents delictes contra la seguretat vial. La norma concursal de l'art 382 del Codi Penal. 
7.4. Règim de recursos: Correlació entre el relat de fets provats i el pronunciament de condemna. Anàlisi de l'art. 324 de la LECrim. i la seva aplicació en els delictes contra la seguretat vial. 
7.5. Elements normatius del tipus de l'art 385 del C.P.
7.6. Possibles subjectes actius del delicte. Especial referència a col·lisions provocades per espècies cinegètiques. 
7.7. Distinció de la figura delictiva de l'art 385 del C.P amb el delicte de lesions amb instrument perillós o temptativa d'assassinat. Reconducció de casos. Prova d'ambdues conductes.
7.8. El recurs d'apel·lació; motius. Nova regulació del recurs d'apel·lació contra sentències absolutòries i la generalització de la segona instància penal. 

. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona


14.06.2018
8. El nou delicte d'imprudència menys greu. 
8.1. Incidència de la nova regulació dels delictes lleus en l'àmbit dels delictes contra la seguretat vial. Previsió de l'art. 13.4 del Codi Penal.
8.2. Estudi de la imprudència greu, menys greu i lleu en l'àmbit de la seguretat vial.
8.3. El nou delicte d'imprudència menys greu. Delimitació normativa. Règim transitori. Distinció entre lesions o mort per imprudència greu, menys greu o lleu. Conseqüències penals.
8.4. Problemàtica pràctica de la nova figura delictiva d'imprudència menys greu. Pràctica inicial i habitual dels Jutjats; solucions contra la Interlocutòria d'arxiu provisional o lliure. Control de valoració jurídica.  Control de l'arxiu en base a la llei 4/2015 de l'Estatut Jurídic de la víctima. 
8.5. Interpretació del concepte d'imprudència menys greu en la jurisprudència menor.
8.6. Cas pràctic 1: Redacció de querella per delicte d'imprudència greu o menys greu. 
8.7. Cas pràctic 2: Petició de reobertura de procediment a instància de l'acusació particular

. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona


21.06.2018
9 La responsabilitat civil en els delictes contra la seguretat vial. El nou barem de trànsit previst a la llei 35/2015.
9.1. El nou barem; el principi de reparació íntegra. Estructura.
9.2. Estudi i aplicació del nou barem; Subjectes perjudicats. Regles de valoració en cas de mort, lesions temporals i seqüeles. El perjudici personal bàsic i particular. El perjudici patrimonial; dany emergent i lucre cessant. Casos pràctics.. 
9.3. Càlcul d'indemnitzacions en grans lesionats. 
9.4. Informació mèdica, social i econòmica requerida per a l'aplicació del nou barem. Possibilitat de subsanació i rectificació en fase de judici oral i en execució de sentència. El reconeixement del dret a rebre prestacions i assistència mèdica futura.
9.5. Cas pràctic. Aplicació del barem. Consulta a les taules actuarials.

. Xavier Coca Verdaguer. Advocat especialista en responsabilitat civil. President de la Secció de Dret de la Circulació.


28.06.2018
10 El Jutge Instructor i els delictes contra la seguretat vial.
10.1. Les resolucions del Jutge Instructor. Providències i Interlocutòries. Motivació i control davant la falta de motivació. Impugnació de resolucions. 
10.2. El paper del jutge Instructor en la conformitat.
10.3. Mesures cautelars en els delictes contra la seguretat vial: la presó provisional, la intervenció del permís de conduir i el decomís del vehicle. Aplicació de l'art. 385 bis del Codi Penal.
10.4. Dictat de la Interlocutòria de quantia màxima; requisits.
10.5. Altres mesures cautelars; fiances, compareixences apud acta. La nova implantació de l'alcolock com a nova mesura judicial. 

. Joan Coromina Lozano. Magistrat Jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Mataró

 

05.07.2018
11 Estudi de la recent jurisprudència del Tribunal Suprem en matèria de seguretat vial. Cas pràctic de fi de curs.
11.1. El nou recurs de cassació per infracció de llei. 
11.2. Fixació de criteris substantius arrel del nou recurs de cassació per infracció de llei. Estudi de jurisprudència. 
11.3. Plantejament del cas pràctic de fi de curs. (lliurat a la classe anterior).
11.4. Exposició dels informes finals d'acusació i de defensa.
11.5. Dubtes i preguntes finals. Tancament del curs.

. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona


2. PROGRAMACIÓ ESTRUCTURAL DEL CICLE
El programa es desenvoluparà en sessions d’una durada de 3 hores per classe, formant un total de 11 sessions. El fet d'organitzar pràctiques consistents en simulacions fa que una durada perllongada de les sessions no trenqui la continuïtat de la pràctica. 


3. ASPECTES GENERALS
1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: Dret penal substantiu i dret processal penal.
2. ÀREA PROFESSIONAL: Exercici de l’advocacia. 
3. DIRIGIT A: Advocats novells recent graduats i amb voluntat d’incorporar-se al torn d’ofici penal i advocats exercents i iniciats que cerquin formació específica en l`àmbit dels delictes contra la seguretat vial en matèria de conformitats i negociació, tràmit d’acusació i defensa i defensa en judici. Advocats exercents que vulguin aprofundir en l’estudi del dret processal aplicable en l’àmbit dels delictes contra la seguretat vial com a estratègia d’acusació i defensa. 


4. FONAMENTS.
La LO 15/2007 de 30 de novembre va implicar un increment de les penes i conseqüències que totes aquelles conductes constitutives d’atemptar contra la seguretat vial. S’incrementa el control sobre el risc tolerable en atenció als excessos de velocitat o als nivells d’ingesta alcohòlica que objectivament mereixen la mateixa consideració. A partir d’aquesta estimació de la font de perill es regulen diferents graus de conducta injusta, teixint un arc que va des del perill abstracte fins al conscient despreci per la vida dels demès. S’han incrementat les penes i les conseqüències també relatives a la manca del permís de conduir, i es considera com a novetat, com a instrument del delicte, el vehicle a motor o ciclomotor, facilitant alhora el seu decomís. A més a més, s’incorpora un concurs de normes especial amb una penalitat específica en els supòsits en els que es produeix un resultat lesiu. S’inclou la negativa a sotmetre’s a les proves legalment establertes per detectar el grau d’alcoholèmia o impregnació tòxica i es perd conseqüent l’innecessari qualificatiu de delicte de desobediència, contemplant-se una conducta per primera vegada autònomament castigada. Totes aquestes modificacions que afecten directa i exclusivament a la utilització de vehicles a motor i ciclomotors en via pública atemptant contra el bé jurídic protegit, que no és un altre que la seguretat vial, ha suposat l’increment més que notori del descobriment, instrucció i condemna penal d’aquestes conductes.
Els delictes de trànsit, en l’actualitat, constitueixen el gran gruix de fets enjudiciats mitjançant procediments anomenats ràpids, esdevenint aquestes conductes les infraccions penals més habituals a les que l’advocat ha de fer front durant el servei de guàrdia. Quatre de cada deu delictes comesos són delictes contra la seguretat vial.
Aquest cicle de conferències pretén ser una eina útil i directament aplicable a l’exercici de l’advocacia, aportant instruments, mitjans i capacitats per afrontar des de l’atestat fins a la fermesa de la sentència tots els tràmits relatius a l’enjudiciament d’aquestes conductes. 
Es pretén que l’advocat, des del primer instant en el que trepitja el jutjat de guàrdia, sigui capaç d’identificar tots els elements de defensa dels que disposa, no només dels necessaris per negociar una conformitat, sinó que així mateix sigui capaç de copsar totes les línies de defensa que, en cada cas concret, se li puguin obrir potencialment durant tota la tramitació dels procediment fins a l’esgotament de l’última instància processal, situant-lo així en una situació d’igualtat d’armes des de l’inici, tant per aconseguir una bona conformitat com per prendre la decisió de seguir endavant amb els procediment i aconseguir una sentència absolutòria o un tracte penològic molt inferior al que se li ofereix.


5. OBJECTIUS GENERALS.
- Capacitar a l’alumne/a per conèixer tots els tipus penals relatius a delictes contra la seguretat vial.
- Capacitar a l’alumne/a per conèixer les normes processals penals en relació a l’enjudiciament d’aquests delictes.
- Capacitar a l’alumne/a per afrontar i contradir resolucions contràries als interessos dels seus assistits en matèria de recursos. 


6. OBJECTIUS ESPECÍFICS.
Al finalitzar el curs l’alumne/a serà capaç de:
a) Reconèixer i identificar les conductes típiques previstes des de l’art. 379 fins a l’art. 385 ter del Codi Penal.
b) En matèria de conformitat, assumir i desenvolupar competències de negociació i determinació del marc penal aplicable. 
c) Saber desenvolupar-se eficaçment en l’àmbit de defensa dins el procediment d’enjudiciament de delictes ràpids i procediments abreujats.
d) Identificar aquells supòsits en els que és necessària la transformació del procediment a diligències prèvies, proposant la pràctica d’aquells mitjans de defensa oportuns i adequats.
e) Disposar de les eines i instruments de defensa i acusació particular pel que fa a l’interrogatori d’acusats, testimonis i perits, així com facilitar els instruments adequats per l’elaboració i exposició de l’informe final a la vista de la prova practicada en l’acte del plenari.
f) Adquirir els coneixements necessaris per la elaboració i interposició dels recursos legalment establerts contra les resolucions no favorables als interessos de la part representada. 


7. EQUIP DOCENT.
. Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona. 
. Joan Coromina Lozano: Magistrat substitut del Jutjat de Violència sobre la dona de Girona. 
. Jesús Vilarrasa: Caporal de Mossos d’Esquadra. Cap de la Unitat d’Investigació de la Comissaria d’Olot durant 11 anys. Caporal de la Unitat d’Investigació de delictes greus de Girona. 
. Xavier Coca Verdaguer: Advocat especialista en dret de la circulació. President de la Secció de dret de la Circulació de l’ICAB.


8. METODOLOGIA.
. El curs està estructurat en sessions teòriques i pràctiques internes, així com en exercicis a desenvolupar a la pròpia aula. 
. El disseny de les conferències serà similar i es desenvoluparà de la següent manera:
    a) Exposició de temes. Desenvolupament teòric dels blocs temàtics que configuren el programa del cicle de conferències. 
    b) Exposicions participatives, discussió de casos, role playing, realització d’exercicis a l’aula amb caràcter aplicatiu.
    c) Anàlisi d’experiències.
    d) Resolució de dubtes temàtics. 
. Amb la formació presencial s’assumeix l’objectiu de garantir el seguiment personalitzat de l’alumne/a, facilitar el contacte de l’alumne/a amb els altres assistents i amb els advocats en exercici que també poden il·lustrar sobre la pràctica judicial i l’assistència als investigats, compartint experiències i fonamentalment proporcionar l’adquisició dels coneixements necessaris per la litigació des de la rebuda de l’atestat policial fins a la fermesa de la sentència. 

 

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 195,00€ 146,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 195,00€ 146,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 285,00€ 213,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 460,00€ 345,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 690,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes