Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs d'Urbanisme

Curs d'Urbanisme
  • Data inici: 07-01-2019
  • Data finalització: 13-03-2019
  • Lloc: Aula 63, 6a planta ICAB (C/Mallorca, 283)
  • Horari: De 19h. a 21 hores
Organitza: Secció de Dret Administratiu

07/01/19 Legislació: estatal i autonòmica. Lleis sectorials: la seva 
incidència a l’àmbit de la planificació, ordenació del territori i edificació. Llei catalana d’arquitectura. Principis generals del dret urbanístic i funció social de la propietat.
Enric Lambies Ortín. Director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acords Institucionals, Ajuntament de Barcelona.

09/01/19 Avaluació ambiental en el planejament urbanístic. Plans Territorials, directors i sectorials urbanístics: objectius. 
Marc Montlleó Balsebre. Director de Medi Ambient i Eficiència Energètica de Barcelona Regional

14/01/19 Sistema d’ordenació urbanístic. Tipus de plans: objectiu i     
contingut. Competències per a la seva elaboració, tramitació i   aprovació. Jerarquia normativa. Criteris d’interpretació. Intervenció pluridisciplinar.
Carolina Mirapeix Martínez. Advocada.

16/01/19  Planejament urbanístic general. Plans d’ordenació urbanística municipal. Característiques. Classificació del sòl. Criteris de classificació. Sistemes i Zones. Zonificació. Determinació de l’aprofitament. Regulació de l’edificació. Normes. Sectors de millora urbana. Polígons d’actuació urbanística. Reserva d’habitatge de protecció pública. Determinacions en sòl urbanitzable i no urbanitzable.
Enric Lambies Ortín. Director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acords Institucionals, Ajuntament de Barcelona.

21/01/19 Plans especials. Plans de millora urbana. Catàlegs.
Inès Canadell Torras. Advocada

23/01/19 Sòl no urbanitzable: règim jurídic. Usos i limitacions. Implantació d'infraestructures.
Jaume de la Cruz i Ventura. Advocat

28/01/19 Desenvolupament de sòl urbanitzable. Plans parcials: delimitat i no delimitat. 
Ramon Sidera Roca, Advocat

30/01/19 Convenis urbanístics. Modificació i revisió planejament.
Programa d’actuació urbanística municipal (PAUM).
Carme Briera, Advocada

04/02/19 Gestió urbanística: polígons delimitació i criteris. Sistemes d’actuació: tipus. Distribució de beneficis i càrregues: aplicació a tots els sistemes d’actuació urbanística. Coeficients d’homogeneïtzació: cas pràctic.
Rosa Fornas Prat. Advocada

06/02/19 Sistema de reparcel·lació. Inici. Suspensió de llicències. tes de l’aprovació. Modalitats. Sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Constitució Junta de Compensació.
Glòria Bardají Pascual. Advocada. Professora associada Facultat de de  Dret UB

11/02/19  Sistema de reparcel·lació en les modalitats de: a) compensació per concertació, b) cooperació i c) voluntària i propietari únic. Sistema d’expropiació: tipus.
Francesc Sánchez Pérez. Advocat.

13/02/19 El dret a l’habitatge. Marc normatiu i contingut. Els habitatges desocupats. L’habitatge en el planejament urbanístic. Els habitatges d’ús turístic des de la vessant administrativa. 
Raimon Soler Renobell. Advocat, Vocal de la Societat Catalana de l’Ordenació del Territori (SCOT)
 
18/02/19 Procediments expropiatoris.- General, D’urgència, Taxació conjunta i Ministeri de la Llei.- Tràmits en via administrativa- Jurat d’Expropiació.- Pagament.- Interessos.- Consideracions per la via contenciosa
Antoni Serrano Jovells. Advocat.

20//02/19 Règim jurídic del sòl: classificació. Criteris reglats i discrecionals. Drets i deures dels propietaris i de l’administració a cada tipus de sòl. Exigència de reserva de sòl per a habitatge protegit i d’habitatge assequible.
Àngels Mira Cortadellas. Gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona 

25/02/19 Criteris de valoració en les diferents situacions de sòl 
Pere González Nebreda. Arquitecte DALF. Expert en urbanisme i valoracions. President de la Unió d’Arquitectes Perits Forenses d’Espanya, Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya. 

27/02/19  Llicències urbanístiques. Procediment. Contingut. Especial referència a les llicències de parcel·lació.
Pablo Feu Fontaiña. Advocat

04/03/19   Disciplina urbanística i protecció de la legalitat urbanística  Infraccions i sancions. Prescripció. Caducitat de l’expedient. Ordres d’execució. Deure de conservació i rehabilitació.
Ignasi Subirachs Giner. Advocat

06/03/19   Urbanisme i Registre de la Propietat.
Rafael Arnaiz Ramos. Registrador de la Propietat del Registre núm. 7 de Barcelona Registrador de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles d'Espanya. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

11/03/19  Aspectes fiscals del dret urbanístic (I).
Josep Guiu Badía. Advocat

13/03/19  Aspectes fiscals del dret urbanístic (II).
Josep Guiu Badía. Advocat

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 142,00€ 106,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 142,00€ 106,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 213,00€ 159,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 355,00€ 266,25€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 525,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes