Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Mòdul I del Màster en Dret Fiscal ICAB 2018-2019: 'Llei General Tributària i procediments'

Mòdul I del Màster en Dret Fiscal ICAB 2018-2019: 'Llei General Tributària i procediments'
 • Data inici: 01-10-2018
 • Data finalització: 26-11-2018
 • Lloc: Aules ICAB
 • Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores
Organitza: Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Objectius:

La realització d’aquest màster neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complert del sistema estatal i autonòmic, que els permetin resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

El màster està dirigit a professionals en exercici (llicenciats en Dret, econòmiques, empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

Programa:

MÒDUL I: LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS

Llei General Tributària
•    Contingut, fonts i principis.
•    Interpretació i aplicació de la norma tributària.
•    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
•    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
•    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
•    Extinció del deute: pagament i prescripció.

Procediment tributari
•    Procediments de gestió en particular: presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
•    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
•    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.
Inspecció Tributària
•    Procediment d’Inspecció: Inici, tramitació i finalització del procediment, durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
•    Simulació d’una inspecció real
Sistema sancionador tributari
•    Infraccions i sancions administratives tributàries.
•    Delicte fiscal.

Ponents:

- Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli
Advocat

- Artur Gasch Brosa
Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya

- Jose M. Tovillas Morán
Professor titular de Dret  Tributari de l'UB

- Silvia Cano Arteseros
Diputació de Barcelona com a Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).

* Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits d'inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus i Estudiants Associats:
2 quotes domiciliades (octubre i novembre)= TOTAL: 760.95€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
2 quotes domiciliades (octubre i novembre)= TOTAL: 881.10€

-    Col·legiats altres Col·legis:
2 quotes domiciliades (octubre i novembre)= TOTAL: 980€

-    No Col·legiats ICAB:
2 quotes domiciliades (octubre i novembre)= TOTAL: 1080€

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 845,50€ 760,95€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 845,50€ 760,95€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 979,00€ 881,10€
DescripcióImport
Col·legiats Altres Col·legis 980,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 1080,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat