Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs sobre la contractació del sector públic

Curs sobre la contractació del sector públic
  • Data inici: 05-06-2018
  • Data finalització: 19-07-2018
  • Lloc: Aula 1, Centre de Formació (C/Mallorca, 281)
  • Horari: Dimarts i dious de 18h a 20 horesEXCEPCIONALMENT DIMECRES 20/06/2018
Organitza: Secció de Dret Administratiu

05/06/2018  Presentació del curs a càrrec d’un membre de la Secció de Dret Administratiu.
1.  Les noves Directives europees del 2014, la seva aplicació directa i transposició.
2.  El nou marc normatiu estatal, autonòmic i local de la contractació en l’actualitat. Perspectives de futur. Els objectius i reptes de la Llei 9/2017
Xavier Padrós i Castillón. Advocat de la Generalitat. Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i Professor de Dret Constitucional UB


07/06/2018 Delimitació de l'àmbit objectiu en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: els nous tipus contractuals; contractes administratius i contractes privats; Contractes harmonitzats i no harmonitzats; Negocis i contractes exclosos.
José Alberto Navarro. Advocat.


12/06/2018 Els elements estructurals dels contractes: Les parts als contractes - el contractista i l'òrgan de contractació. Capacitat i solvència de l'empresari. Garanties exigibles en la contractació. Objecte, preu i quantia del contracte. 
Isabel Caro-Patón. Advocada


14/06/2018 L’àmbit subjectiu a la LCSP. La nova configuració dels mitjans propis i els sistemes de cooperació pública vertical i horitzontal. 
Carlos Alonso Santamaría. Advocat


19/06/2018  La preparació dels contractes. Expedients de contractació; Plecs de Clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Les consultes preliminars del mercat. 
Xavier Ruiz de Loizaga Solé. Advocat


20/06/2018 Els procediments i criteris d'adjudicació a la Llei 9/2017. 
Rosa Isabel Peña Sastre. Advocada


26/06/2018 La formalització, els efectes, el compliment, la modificació i extinció dels contractes. Prerrogatives de l'Administració Pública als contractes administratius.
Gemma Enfedaque Montes. Cap de l’Àrea d’Informes, Estudis i Documentació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya


28/06/2018 Els recursos en matèria de contractació i amb especial incidència el recurs especial en matèria de contractació.  Les causes de nul·litat i nul·labilitat de dret administratiu i les causes d'invalidesa de dret civil.  
Neus Colet Arean. Presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 


03/07/2018 El contracte d'obres, el contracte de concessió d'obra i de concessió de serveis, el contracte de serveis i el contracte de subministrament a la Llei 9/2017: Característiques essencials.
Mercè Piñol Arnal. Advocada, Directora de l’Assessoria Jurídica, Cap Contractació i Compres de Barcelona de Serveis Municipals


05/07/2018 Sistemes per a la racionalització de la contractació del sector públic. Els acords marc, els sistemes dinàmics de contractació i les Centrals de contractació.
Marta Bruguera i Mironès. Sub-directora general de Compra Centralitzada Comissió Central de Subministraments      


10/07/2018 La contractació electrònica. Evolució

Jordi Cases Pallarès. Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona 


12/07/2018 No hi haurà classe


17/07/2018 La contractació dels sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals: l’aplicació directa de la Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a dits sectors. Perspectives de futur.
Mar Martínez Martínez. Advocada i Professora Associada del Departament de Dret Administratiu i Processal de la UB


19/07/2018 La jurisprudència i doctrina recent en matèria de contractació pública. Anàlisi de les sentències, informes i resolucions més destacades.
Ramon Javier de la Malla Bonet. Advocat, Responsable de Grup en matèria d’Administració Local, Contractació i Subvencions de la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya

Contactes