Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

CANVI DE DATES - Curs d'Especialització en Dret Ambiental. Bloc 1. Intervenció administrativa i control ambiental de les activitats. Mecanismes d’avaluació ambiental

CANVI DE DATES - Curs d'Especialització en Dret Ambiental. Bloc 1. Intervenció administrativa i control ambiental de les activitats. Mecanismes d’avaluació ambiental
  • Data inici: 18-10-2016
  • Data finalització: 10-11-2016
  • Lloc: aula 72 de l'ICAB
  • Horari: Dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores dia 27/10/16 NO CLASSE
Organitza: Secció de Dret Ambiental de la Comissió de Cultura del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Formació en Dret orientada a advocats/des i altres professionals.

Curs d'Especialització en Dret Ambiental. Bloc 1. Intervenció administrativa i control ambiental de les activitats. Mecanismes d’avaluació ambiental

Antecedents

El Dret ambiental ha experimentat, a les últimes dècades, un creixement excepcional que l’ha convertit en un element transversal i vertebrador de tots els àmbits de l’activitat humana susceptibles d’afectar el nostre entorn.

En plena expansió d’aquest Dret ambiental, es va aprovar la Directiva 96/61/CE, de prevenció i control integrats de la contaminació que va introduir un concepte integrador de la manera de fer front als impactes ambientals generats per les activitats i que va suposar l’obligació d’obtenir un permís escrit per tal de desenvolupar-les.

Catalunya va ser pionera en l’aprovació d’una Llei inspirada en la Directiva 96/61/CE, de prevenció i control integrats de la contaminació, concretament la Llei 3/1998, d’intervenció ambiental de l’Administració ambiental.

Posteriorment es va aprovar per part de l’Estat espanyol la Llei 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació que incorporava l’esmentada Directiva a l’ordenament jurídic estatal. Va ser en aquell moment que es va fer palesa a Catalunya la necessitat d’adequar la normativa sobre règim d’intervenció integral de l’Administració ambiental de la Llei 3/1998 a la Llei 16/2002. Era també un bon moment per harmonitzar el règim d’intervenció administrativa a Catalunya amb les prescripcions del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’avaluació d’impacte ambiental i la Llei 27/2006 que regula el dret d’accés a la informació en matèria ambiental.

Fou així com al mes de desembre de l’any 2009, s’aprovà la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (“LPCAA”) que configura, a dia d’avui, el règim jurídic d’intervenció administrativa aplicable a les diferents activitats en funció del seu grau d’incidència ambiental. La LPCAA va entrar en vigor al mes d’agost de 2010.

Els objectius fonamentals de la LPCAA eren racionalitzar i simplificar els tràmits dissenyats per la Llei 3/1998, superar les dificultats que des del punt de vista pràctic comportava la seva aplicació i regular exclusivament aspectes ambientals, deixant de banda problemàtiques com les associades a la prevenció en matèria d’incendis.

La PCAA ha estat modificada en tres ocasions com a conseqüència de la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica; de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, administratives i financeres i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics i, finalment amb la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic.

Transcorreguts 6 anys des de l’entrada en vigor de la LPCAA s’ha fet necessària una nova adaptació dels seus preceptes, aquesta vegada per fer-la acord amb la normativa que incorpora la Directiva 2010/75/CE, d’emissions industrials a l’ordenament jurídic espanyol, en concret la Llei 5/2013 de modificació de la Llei 16/2002 i del Reial Decret 815/2013, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002.

El curs aspira a exposar l’aplicació i interpretació de tot aquest cos normatiu identificant les seves problemàtiques pràctiques i les incerteses que el dia a dia del règim d’intervenció administrativa ha vingut posant de manifest.

 

Objectius

L’objectiu d’aquest segon curs és oferir una visió pràctica del règim d’intervenció administrativa i de l’avaluació d’impacte ambiental de les activitats amb potencial impacte en el medi que les acull, així com de determinats aspectes claus de l’aplicació de tot aquest cos normatiu incloent, a títol enunciatiu, els següents:

 

Règim d’Autorització Ambiental Integrada estatal i català, tant en el que respecta el seu atorgament com a les seves modificacions (substancials o no substancials).

El cessament d’activitats, des del punt de vista de la protecció del sòl i de les aigües subterrànies. L’informe base de la qualitat del sòl i el seu abast.

Règim de llicència ambiental i de comunicació ambiental a Catalunya.

Aplicació de les Millors Tecnologies Disponibles, sobre tot pel que respecta a la fixació i exigibilitat dels valors límits d’emissió.

Els controls dels títols autoritzatoris i la seva integració en el Pla d’Inspeccions Ambientals.

El procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

La intervenció d’organismes estatals que hagin d’emetre informes en el marc del procediment d’Autorització Ambiental (o en el marc de les seves modificacions, revisions, etc.).

 

Les funcions, competències i estatut de les entitats col·laboradores de l’Administració; i

Els processos d’auditoria i certificació ambiental.

 

Professorat

L’equip de professors al càrrec de les diferents classes té un ampli coneixement de la normativa objecte del present curso, així com una provada i dilatada experiència en l’aplicació d’aquest cos normatiu, garantint una visió tant acadèmica com pràctica.

Programa

18/10/16.- Sessió 1

Règim de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. La Llei 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació i el règim d’autorització ambiental integrada. Les modificacions de la Llei 16/2002 derivades de la l’aprovació de la Directiva d’Emissions Industrials 2010/75/UE i el Reial Decret d’Emissions Industrials.

Juan Antonio Loste, Advocat i President de la Secció de Dret Ambiental

Carlos Menéndez, Advocat

 

20/10/16.- Sessió 2

La normativa de prevenció i control ambiental de les activitats a Catalunya. La Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats i el seu desenvolupament. Aspectes i problemàtiques pràctiques de l’aplicació de la Llei 20/2009.

Isabel Elias, Advocada i Vocal de la Secció de Dret Ambiental

Judit Ligüerre, Advocada i Vocal de la Secció de Dret Ambiental

 

25/10/16.- Sessió 3

Criteris de substancialitat dels canvis en les autoritzacions ambientals.

Joan Ramon Cabello, Responsable d’Avaluació d’Activitats, Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Territori i Sostenibilitat

Programa d’Inspeccions Ambientals

Xàvier Gómez, Responsable de Seguiment i Vigilància Ambiental, Servei d’informació i Seguiment d’Activitats, Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Territori i Sostenibilitat

 

03/11/16.- Sessió 4

Novetats en la normativa d’intervenció administrativa de les activitats

Pere Poblet, Subdirector General d’Intervenció i Qualificació Ambiental, Departament de Territori i Sostenibilitat.

Entitats en matèria de prevenció i control de les activitats (EC-PCAA) / Entitats ambientals de control (EAC).

Dolors Masoliver, Responsable Oficina de Acreditació, Generalitat de Catalunya

 

08/11/16.- Sessió 5

Règim Jurídic de l’Avaluació d’Impacte Ambiental de Plans, Programes i Projectes.

Gisela Loran, Biòloga

 

10/11/16.- Sessió 6

Els processos d’auditoria i certificació ambiental. L’auditoria en el marc del procés de la Due Dilligence.

Jéssica Rámirez, Advocada i Vocal de la Secció de Dret Ambiental

Etiquetes ecològiques i sistemes públics de certificació.

Marina Ramos, Advocada i Vocal de la Secció de Dret Ambiental

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 80,00€ 60,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 80,00€ 60,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 120,00€ 90,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 200,00€ 150,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 250,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes