Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret de la Societat de la Informació ICAB 2017-2018 - Especialització en dret digital i en auditories en protecció de dades i entorns tecnològics

Màster en Dret de la Societat de la Informació ICAB 2017-2018 - Especialització en dret digital i en auditories en protecció de dades i entorns tecnològics
 • Data inici: 03-10-2017
 • Data finalització: 28-06-2018
 • Lloc: Aules ICAB
 • Horari: Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores
Màster en Dret de la Societat de la Informació ICAB 2017-2018. Organitza: Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

Objectius:
L’objectiu del Màster és la formació d’experts professional capaços de gestionar els reptes que planteja l'Era Digital, especialment Internet, les Xarxes Socials i els drets intangibles.
L’edició 2107-2018 ens plantejarà el repte de l’entrada en vigor simultània del Reglament Europeu de Protecció de dades, la Llei orgànica que substituirà la LOPD i el Reglament Europeu E.Privacy.
El programa del Màster de Dret de la Societat de la Informació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix continguts des d’una perspectiva teòrica i pràctica, impartits per un quadre docent d’experts i professionals acreditats. S’utilitzarà també una sistema d’immersió en casos pràctics i paral·lelament s’impartiran extensions del programa del Màster sobre temes d’actualitat o d’interès específic.
Aquest Màster permet l'accés directe dels advocats al Registre d’Advocats Auditors en Entorns Tecnològics de l’ICAB (AAULETEC), registre dels professionals que han estat reconeguts pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per poder actuar i fer les funcions d’auditoria en entorns tecnològics, d’acord amb les previsions legals.
Les tres Memòries de final de Màster millor qualificades seran publicades en un Dossier Temàtic de l’ICAB.


Destinataris:
Llicenciats en Dret, advocats, secretaris i assessors jurídics del sector públic, llicenciats en altres disciplines relacionades, responsables de corporate compliance, emprenedors,
responsables de fòrums, comunitats virtuals i xarxes socials, consultors TIC, community managers, assessors d’empresa i responsables/delegats de protecció de dades (DPO-Data Protection Officer).
Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i un treball o prova final.

 

Comitè Científic:

Jordi Bacaria Martrus, Advocat
Josep Jover Padró, Advocat
Jesús Soler Puebla, Advocat

 


MÀSTER EN DRET DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (AAULETEC) (60 ECTS)

MÒDUL I: DRET I TECNOLOGIA. INTERNET 3.0
Les TIC aplicades al dret. Àrees de pràctica en entorns tecnològics. La pràctica jurídic de l’advocat digital. El Registre d'Advocats Auditors en Entorns Tecnològics (AAULETEC).
El Dret Internacional públic i privat davant de les TIC.
Aspectes jurídics de la comunicació digital.
La contractació de bens i serveis informàtics. Els contractes de contingut tecnològic.

MÒDUL II: PROTECCIÓ DE DADES I DRETS DE LA PERSONALITAT. *
Fonaments de la privadesa i protecció de dades. Els menors i les TIC

El Reglament Europeu de Protecció de dades i futura LOPD. Fonaments. Àmbit d'aplicació, definicions. Actors i rols en l'àmbit de la protecció de dades. Principis relatius al tractament. Les bases per a la licitud del tractament. El consentiment informat: finalitat, transparència i conservació. Especial referència a l'interès legítim. Categories especials de dades. Dades relatives a infraccions i condemnes penals.
El RGPD. Drets dels interessats. Transparència i dret d'informació. Drets d'accés, rectificació, supressió i oblit a Internet i d'oposició. Decisions individuals automatitzades. Dret de portabilitat. Limitació del tractament. Excepcions als drets dels interessats.
Procediments d'exercici de drets

El RGPD. Mesures de compliment del model. Les polítiques de protecció de dades. Posició jurídica dels intervinents. Responsables, corresponsable, encarregat i sots encarregat del tractament. Relacions entre responsable i encarregat. Elecció pel responsable d'un encarregat del tractament. Contracte individual o clàusules contractuals tipus. Obligacions generals del responsable i l'encarregat. El registre d'activitats de tractament.
El RGPD. Obligacions específiques del responsable i l'encarregat. Privacitat des del disseny i per defecte. Aspectes essencials. Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i consulta prèvia. Introducció i fonaments de les EIPD. Origen, concepte i característiques de les EIPD. Abast i necessitat. Estàndards. Realització d'una avaluació d'impacte. Aspectes preparatoris i organitzatius, anàlisi de la necessitat de dur a terme l'avaluació i consultes prèvies. Seguretat de les dades personals. Seguretat tècnica i organitzativa. Les violacions de la seguretat. Notificació de violacions de seguretat.

El RGPD. Transferències internacionals de dades. El sistema de decisions d'adequació. Transferències mitjançant garanties adequades. Excepcions. Clàusules contractuals i BCR.

El RGPD. Delegats de Protecció de Dades. Designació. Criteris i formalitats en el nomenament, renovació i cessament. Compatibilitat del DPO amb altres funcions assignades a l'empresa. Anàlisi de conflicte d'interessos. Obligacions i responsabilitats. Independència. Identificació i reporti a direcció. Procediments. Col·laboració, autoritzacions prèvies, relació amb els interessats i gestió de reclamacions. Desenvolupament d'habilitats de cooperació i comunicació amb les autoritats de control. Qualificació professional i perfil del DPO. Característiques del DPO. Especial referència a la independència. Habilitats personals, treball en equip, lideratge, gestió d'equips.
El RGPD. Les autoritats de control. Autoritats de Control. Potestats i règim sancionador. El Comitè Europeu de Protecció de Dades. Procediments seguits per l'AEPD. La tutela jurisdiccional. Accions civils i penals. El dret d'indemnització. Directrius d'interpretació del RGPD. Guies del GT art. 29. Opinions del Comitè Europeu de Protecció de Dades. Criteris d'òrgans jurisdiccionals. Normatives sectorials: sanitària, investigació, financera, telecomunicacions, assegurances. Publicitat. Règim sancionador

El RGPD. Anàlisi i gestió de riscos dels tractaments de dades personals. Obligacions de seguretat del responsable i encarregat. Avaluació i gestió de riscos. Inventari i valoració d'actius. Inventari i valoració d'amenaces. Salvaguardes existents i valoració de la seva protecció. Metodologies d'anàlisi i gestió de riscos. Seguretat de la informació. La gestió de la seguretat dels tractaments. Marc normatiu. ENS.

El RGPD. L'auditoria de protecció de dades. El procés d'auditoria. Qüestions generals i aproximació a l'auditoria. Característiques bàsiques de l'Auditoria. Elaboració de l'informe d'auditoria. Aspectes bàsics i importància de l'informe d'auditoria. Execució i seguiment d'accions correctores. Auditoria de Sistemes d'Informació. La Funció de l'Auditoria en els Sistemes d'Informació. Conceptes bàsics. Estàndards i Directrius d'Auditoria de SI.

MÒDUL III: DRET PENAL TECNOLÒGIC
Els delictes informàtics.
Aspectes pràctics del cibercrim.

MÒDUL IV: SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, E-BUSINESS I PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
Marc legal de les prestacions de serveis de la societat de la informació. LSSI.
Contractes de serveis d’Internet. El comerç i la contractació electrònica. El contracte a distancia. Negociació, formació, contingut i execució del contracte electrònic. Sectors específics de contractació electrònica.
Nou marc legal de la protecció del consumidor en el comerç electrònic. Condicions generals de contractació i clàusules abusives en la contractació electrònica. La protecció dels consumidors en el comerç electrònic internacional.
Règim legal de l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris (cookies).
La firma electrònica. Concepte, regulació, classes i aplicació pràctica. Seguretat en mitjans de pagament digitals. La factura electrònica.
Legalitat de llocs web i portals, blogs i fòrums d’Internet.
Seguretat i privacitat en les comunitats virtuals, xarxes socials i buscadors d’Internet. Aspectes legals del cloud computing.
Aspectes legals vinculats a las start-up de base tecnològica / online. Adequació legal web. Compliment normatiu i fiscalitat. Protecció d’actius immaterials.

MÒDUL V: LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN L’ÀMBIT DE LES RELACIONS LABORALS ***
Les relacions laborals digitals. RRHH i LOPD.
El control de les eines TIC corporatives per l’empresari.
Videovigilància i geolocalització en l’àmbit de les relacions laborals.
Règim jurídic dels BYODS com a política empresarial.

Mòdul VI: PROTECCIÓ DE LA CREATIVITAT. ELS DRETS INTANGIBLES EN MITJANS DIGITALS
Propietat Intel·lectual i Societat de la Informació. Drets d’autor i drets afins.
Aspectes TIC en la reforma del Text refós a Llei sobre propietat intel·lectual.
La digitalització de l’obra i la seva transmissió per xarxes de comunicació. Protecció de les pàgines web i obres multimèdia. La protecció dels drets de propietat intel·lectual en l’entorn digital en línia.
Protecció dels signes distintius. Marques i dominis d’Internet. Arbitratge sobre noms de domini.
Protecció de la tecnologia: Dret de Patents.

Mòdul VII: DRET DE TELECOMUNICACIONS I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
Marc regulatori del sector de les telecomunicacions. Estructura del règim jurídic de les comunicacions electròniques i de les telecomunicacions.
Obligacions de servei públic en l'explotació de xarxes i en la prestació de serveis de comunicacions electròniques.
Drets i obligacions dels operadors i dels usuaris finals dels serveis de comunicacions electròniques.

Mòdul VIII: DRET AUDIOVISUAL, COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT ONLINE
Marc jurídic aplicable a la comunicació audiovisual i a la publicitat. Els drets derivats de l’exercici de l’activitat i les emissions audiovisuals.
Les obres audiovisuals. Tipus de contractes. Especial referència a les coproduccions.
Audiovisual i finançament.
Màrqueting en Internet. Màrqueting viral i Spam. La publicitat en mitjans electrònics. Publicitat comportamental en línia (Online Behavioural Advertising). Publicitat i xarxes socials

Mòdul IX: DEFENSA DE LA COMPETENCIA I COMPETENCIA DESLLEIAL
Dret de la Competència. Aspectes contractuals.
Competència Deslleial. Aspectes processals de la Llei de Competència Deslleial. La competència deslleial a Internet.
Defensa de la competència, competència deslleial i publicitat. Propietat intel·lectual i industrial i normes de competència.

Mòdul X: PROVA ELECTRÒNICA I AUDITORIA FORENSE
Aspectes jurídics de l’Auditoria Forense. Document electrònic i prova electrònica. L’admissibilitat de la prova electrònica. Cadena de custòdia d’evidències electròniques.
La prova electrònica en els procediments judicials: procés penal, laboral i civil - mercantil.
Aspectes tècnics de la prova electrònica. Característiques de la informació digital. La informació digital com a evidència electrònica; referència a la missatgeria instantània.

MÒDUL XI: LEGAL COMPLIANCE IT & IP. CORPORATE COMPLIANCE PENAL
Regulatory Compliance en protecció de dades i l’ús de la TIC
La responsabilitat penal de les persones jurídiques. Corporate Compliance (Compliment Legal i Responsabilitat Corporativa).
Compliance i delictes contra la propietat intel·lectual
Gestió de riscos i “Compliance”. Marc d’aplicació de la gestió dels rics corporatius. Control intern en el govern corporatiu.

MÒDUL XII: E-GOVERNEMENT, SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA ADMINISTRATIVA
La Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i normativa de desplegament.
Esquema Nacional de Seguretat. Pla d’adequació i auditoria. Esquema Nacional d’Interoperabilitat.
La contractació pública electrònica.
Transparència administrativa i accés a la informació. Lleis de transparència i accés a la informació Pública estatal i catalana.
Aspectes jurídics, tècnics i socials de les ciutats intel·ligents (Smart Cities)

MÒDUL XIII: PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Els procediments administratius sancionadors davant d’òrgans de les AAPP
Els procediments judicials de la societat de la informació. Estudi de la Jurisprudència.
Resolució extrajudicial de conflictes TIC. L’arbitratge Tecnològic. L’arbitratge online.
Protecció jurisdiccional dels drets dels consumidors i usuaris. Sistema Arbitral de Consum

* Continguts adaptats al Reglament General Europeu sobre Protecció de Dades

 


Ponents:
Agustí Cerrillo (Director del programa de Dret i del postgrau d'Administració electrònica-UOC)
Ainhoa Madrazo (Directora de la Assessoria Jurídica de ISDIN)
Alejandro de Rojas (Advocat)
Andreu Van den Eynde (Advocat)
Antoni Delgado (Advocat-Professor d’ESADE)
Bernat Tiffon (Psicòleg Forense)
Carles San José (Cap de l’Àrea d’Inspecció. Autoritat Catalana de Protecció de Dades)
Carlos Pérez (Advocat)
Caterina Bartrons (Advocada)
Cristina Muñoz (Advocada)
David Gracia (Responsable de Consultoria i Serveis Jurídics de l'Agència de Certificació Electrònica (ACE))
Edoardo Fano (Advocat i Àrbitre de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual)
Eduard Chaveli (Advocat)
Erika Sanchez  (Advocada)
Estela Pascual (Cap d'Àrea de la Subdirecció de Regulació de Comunicacions Electròniques-Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC))
Francesc Bernal (Secretari general Autoritat Catalana de la Competència)
Guelly Solar (Advocada)
Jesús Rubí (Adjunt al director de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades)
Jesús Soler (Advocat)
Jordi Bacaria (Advocat)
Jose Manuel Pérez Marzabal (Advocat)
Juan Carlos Ruiloba (CSO-CTO Scientific Intelligence Team 1 (SIT1))
Juan Pulpillo (Advocat)
Júlia Bacaria (Advocada)
Manel Martinez (Advocat)
Marc Gallardo (Advocat)
Mari Carmen Buganza (Advocada)
Mariló Gramunt (Presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya-Professora titular de la UB. Dret Civil)
Nacho Alamillo (Advocat)
Oriol Torruella (Responsable Jurídic del CESICAT)
Patricia Mallén (Advocada - Consorci Administració Oberta de Catalunya AOC)
Ramon Arnó (Advocat)
Ramón Miralles (Coordinador d'Auditoria i Seguretat de la Informació-APDCAT)
Santiago Ripol (Catedràtic de Dret internacional públic)
Víctor Roselló (Advocat)
Xavier Salla, periodista i advocat)
Xavier Valverde (IT Innovation Engineer-Ajuntament de Cervelló)
Xavier Vigué (Enginyer de Telecomunicacions)


* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Per optar al títol, els alumnes han d’acreditar, com a mínim, la seva assistència presencial al 80% de les hores lectives. La justificació d’absències no eximeix de l’ obligació d’assistir a les classes. L’única forma d’acreditar l’assistència és la signatura en el llistat d’assistència que hi haurà cada dia a l’inici de cada classe. La llista romandrà 30 minuts a l’entrada de classe, essent retirada i comptant com no assistència si s’arriba més tard.

JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIA ALS MÀSTERS DE L’ICAB.
Només es podran justificar un 10% de les classes.
Únicament es consideraran faltes justificades d’absència les següents:
Malaltia de l’alumne. Es sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
Malaltia d’algun familiar que requereixi de la cura directa de l’alumne. Es sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
Assistència a algun acte oficial i/o familiar. Es demanarà justificant.
Es consideraran justificades les absències per motius laborals només aquelles que no siguin continuades en el temps i degudament justificades. (Exemple, judicis, vistes orals, assistència detingut, etc..)
Es podrà estudiar el cas individual d’algun alumne en cas que ho requereixi i Direcció ho consideri adient.

 

 

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

 


Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 401.62€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3804.75€

-    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
Matrícula de 685.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.03€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.5€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.50€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4900€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (513€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€


* https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

 

Idioma:
Les classes seran impartides en llengua catalana o castellana, d’acord a la llibertat de càtedra.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat