Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs Pràctic de Procediment Tributari

Curs Pràctic de Procediment Tributari
  • Data inici: 06-02-2018
  • Data finalització: 08-03-2018
  • Lloc: Aula 64, 6a planta de la seu de l'ICAB, c/ Mallorca, 283
  • Horari: DIMARTS i DIJOUS De 18.00 a 21.00h
Organitza: Secció de Dret Fiscal i Financer
06/02/18 - 1ª part. Els procediments de Gestió Tributària.
I.- Visió integral de la gestió tributaria.
II.- Característiques de la obligació tributaria.
II.1.- La obligació tributaria principal.
II.2.- Les obligacions tributaries formals.
III.- Concepte legal de la gestió tributaria.
IV.- Règim jurídic dels actes de l’obligat tributari.
IV.1.- La declaració tributaria i la autoliquidació.
IV.2.- La modificació dels actes de l’obligat tributari.
IV.3.- La representació en els procediments tributaris.
V.- Els procediments de gestió tributaria.
V.1.- El procediment de devolució.
V.2.- El procediment iniciat mitjançant declaració.
V.3.- El procediment de verificació de dades.
VI.- La comprovació de valors i la taxació pericial contradictòria.
VII.- La comprovació limitada.
Joan Iglesias Capellas. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Professor associat de Sistema Fiscal UB.
 
08/02/18 - 2ª part. Cas pràctic de procediment de Gestió Tributària.
S’analitzarà i resoldrà un cas pràctic de les diferents fases del
procediment de gestió tributària: la documentació de les actuacions, la
prova al procediment de gestió, terminis de resolució, caducitat del
procediment, i notificacions.
Joan Iglesias Capellas. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Professor associat de Sistema Fiscal UB.
 
13/02/18 - 3ª part. Infraccions i sancions tributàries.
I. Normativa i principis de la potestat sancionadora en matèria tributaria.
II. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries
III. Concepte i classes d’infraccions tributàries.
IV. Qualificació de les infraccions tributàries en lleus, greus i molt graus.
V. Sancions tributàries.
VI. Tipificació de les infraccions tributàries.
VII. Procediment sancionador.
Jose Maria Tovillas, Professor titular de Dret Tributari de la UB.
 
15/02/18 - 4ª part. Procediment de recaptació.
I.La gestió recaptatòria.
- El deute tributari. Configuració i classes
II.L’extinció del deute.
- Formes d’extinció dels deutes tributaris
- La prescripció
- El pagament
- Ajornaments i fraccionaments
- Compensacions
- Baixes per insolvència
- Garanties del deute
III.Recaptació en període voluntari i en període executiu.
IV.Procediment de constrenyiment.
- Inici
- Interessos de demora
- Suspensió del procediment
- Execució de garanties
- Normes sobre embargaments
- Classes d’embargaments
- Dipòsit de bens embargats
- Transmissió de bens embargats
- Adjudicació de bens a la Hisenda Pública
- Actuacions posteriors
- Costes del procediment
- Finalització
V.La responsabilitat tributària.
- Supòsits i definicions
- Procediment front a responsables i successors
VI.Privilegis de la Hisenda Pública pel cobrament dels seus deutes
Arturo Gasch Brosa. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Regional de Recaptació de la Delegació Especial de Catalunya de l’AEAT
 
27/02/18 - 5ª part. Actuacions i procediments d’inspecció tributària.
I. La inspecció dels tributs. Òrgans d’inspecció.
II. Pla anual de control tributari i duaner de 2018.
III. Disposicions generals: funcions, facultats i documentació de les
actuacions.
IV. Facultats de la inspecció dels tributs.
V. Procediment d’inspecció: inici, efectes de la iniciació, extensió i abast,
lloc i temps de les actuacions, duració del procediment.
VI. Terminació: actes, liquidacions derivades d’actes i altres formes de
terminació.
VII. Disposicions especials: actuacions amb grups, mètode d’estimació
indirecta, qualificació, simulació i conflicte en aplicació de la norma,
declaració de responsabilitat.
Ignasi Ciutat Cura, Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.
 
01/03/18 - 6ª part. Revisió en via Administrativa.
I. Normes comuns.
II. Procediments especials de revisió:
a) Revisió d’actes nuls de ple dret; b) Declaració de lesivitat d’actes
anul·lables; c) Revocació; d) Rectificació d’errors ; e) Devolució
d’ingressos indeguts.
III. Recurs de reposició.
IV. Reclamacions econòmic-administratives: a) Procediment general
econòmic-administratiu; b) Procediment abreujat davant òrgans
unipersonals
V. Execució de resolucions i reemborsament del cost de garanties. Breu
referència.
Ignasi Ciutat Cura, Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.
 
06/03/18 - 7º part. Cas pràctic de procediment d’Inspecció.
S’analitzarà i resoldrà un cas pràctic de les diferents fases del
procediment d’Inspecció tributaria i les seves característiques principals.
Ignasi Ciutat Cura, Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.
 
08/03/18 - 8º part. Jurisdicció contenciós-administrativa.
I. Tipus de procediments contenciosos-administratius tributaris.
II. Contingut de l’escrit d’interposició.
III. Com demanar la suspensió de l’execució a la via contenciosa.
IV. Com redactar una demanda contenciós-administrativa.
V. La prova al procediment contenciós tributari.
VI. Els recursos en el procediment contenciós administratiu.
VII. Pràctica sobre l’execució de sentències.
Esther Colls Borràs. Advocada especialista en Dret Fiscal.
PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 90,00€ 67,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 90,00€ 67,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 130,00€ 97,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 215,00€ 161,25€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes