Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs de Dret de la Construcció

Curs de Dret de la Construcció
  • Data inici: 27-02-2017
  • Data finalització: 07-06-2017
  • Lloc: Aula 62, 6a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca 283)
  • Horari: Dilluns i dimecres, de 19.00 a 21.00 horesSetmana Santa (del 10 al 17 d’abril) NO CLASSE
Organitza: Secció de Dret de la Construcció

BLOC I: CAPÍTOL INTRODUCTORI

27/02/17 Sessió inaugural. Aspectes generals del Dret de la Construcció.
· Antonio Recio Córdova. Magistrat Secció 1a Audiència Provincial de Barcelona.

BLOC II: ASPECTES URBANÍSTICS

01/03/17 Classificació dels plans d’ordenació urbana: el sistema de compensació. Cooperació: la reparcel·lació i l’expropiació. Drets i deures urbanístics.
· Carlos Xiol Rios. Advocat.

06/03/17 Llicències urbanístiques. Naturalesa i règim jurídic. Impugnació. La disciplina urbanística: Actes sense llicència. Les llicències il·legals. Construccions extralimitades.  
· Carlos Xiol Rios. Advocat.

BLOC III: ASPECTES CONTRACTUALS

08/03/17 Contractació administrativa. Contractació d’obra pública i concessió d’obra pública. 
· José Luis Valentín Martínez, Secretari General de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

13/03/17 Compravenda immobiliària. Permuta. Cessió de solar per obra futura. 
· Ponent per determinar

15/03/17 Contracte d’execució d’obra.
· José Manuel Garrido Gómez. Advocat.

20/03/17 Els intermediaris del mercat. La mediació. Precontracte. Opció i arres. 
· Jordi Seguí Puntas. Magistrat Secció 16 Audiència Provincial de Barcelona. 

BLOC IV: ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I EL RÈGIM DE RESPONSABILITATS 

22/03/17 El concepte d’edifici. Els agents que intervenen en el procés constructiu. Règim de garanties de la LOE. Responsabilitat civil de la construcció.
· Francisco Echeverria Summers. Advocat. Vocal de la Secció de drets reals de la Comissió de Codificació de Catalunya. Professor de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. 

27/03/17 La construcció en sòl aliè
· Miquel Ángel Petit Segura. Professor de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.

29/03/17 Responsabilitat penal i administrativa en la construcció. 
· Fermín Morales Prats. Advocat i Catedràtic de Dret Penal de la UAB

BLOC V: ASPECTES REGISTRALS

03/04/17 Urbanisme i registre de la propietat. Declaració d’obra nova i divisió horitzontal. Operacions registrals relatives a béns immobles.
· Juan María Díaz Fraile. Registrador de la Propietat. Lletrat adscrit a la Direcció General dels Registres, Director del Servei d’Estudis Registrals del Col·legi de Registradors

BLOC VI: ASPECTES LABORALS

05/04/17 Marc normatiu. La contractació laboral en el sector de la construcció. El poder de direcció de l’empresari. L’ordenació del temps de treball. Contractes i subcontractes entre empreses, amb especial menció a la llei de subcontractació. Prevenció de riscos laborals. La finalització del contracte de treball. 
· Carmen Toril Velasco. Cap d’Unitat de Seguretat i Salut de la Inspecció de Treball de Barcelona

BLOC VII: RÈGIM FISCAL

19/04/17 Fiscalitat en la construcció (I). L’impost sobre el Valor Afegit. 
· Maria Dolors Torregrosa. Advocada, Professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona.

24/04/17 Fiscalitat en la construcció (II). L’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. L’impost sobre Activitats Econòmiques. L’impost sobre Transmissions Patrimonials; la qüestió debatuda de les concessions administratives.
· Maria Dolors Torregrosa. Advocada, Professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona.

26/04/17 Fiscalitat en la construcció (III). L’impost sobre Societats. 
· Joan-Francesc Pont Clemente. Advocat. Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona.

BLOC VII: RÈGIM DE FINANÇAMENT I ASSEGURANCES

03/05/17 Eficàcia i clàusules abusives en el finançament Immobiliari.
· Juan Garnica Martín. Magistrat Secció 15 Audiència Provincial de Barcelona

08/05/17 La hipoteca. La subrogació en la hipoteca i el préstec hipotecari. 
· Alfonso Hernández-Moreno. Advocat. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona

10/05/17 La realització de la garantía. La execució immobiliària. La dació en pagament. 
· Fernando P. Méndez González. Registrador de la Propietat. Ex Degà del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya.

15/05/17 Contracte d’assegurança. L’assegurança en la construcció.  
· Ponent per determinar

BLOC VIII: ASPECTES PROCESSALS

17/05/17 Aspectes processals.
· Enrique Fernández García. Advocat. Secretari de la Secció de Dret Mercantil. 

22/05/17 La resolució de controvèrsies i el dret de la construcció. Especial consideració al Arbitratge.
· Elena Gutiérrez García de Cortázar. Lletrada Cap de la Cort d'Arbitratge de Madrid.

24/05/17 Mediació i dret de la construcció. 
· Isabel Viola Demestre. Professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.

BLOC IX: ASPECTES CONCURSALS

29/05/17 La problemàtica dels grups de societats en el concurs de creditors, altres temes d’interès.
· Raúl García Orejudo. Magistrat.

31/05/17 La qualificació del concurs. Administradors de fet, administradors de dret. Responsabilitat dels administradors.
· Daniel Irigoyen Fujiwara. Magistrat Excedent. Advocat

07/06/17 Acte de cloenda. Constitució i dret a la vivenda
Integraran la taula:
· José Juan Pintó Ruiz. Advocat. Membre de l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Barcelona.
· Alfonso Hernández-Moreno Advocat. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. President de la Secció de Dret de la Construcció del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 210,00€ 157,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 210,00€ 157,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 315,00€ 236,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 520,00€ 390,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 770,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes