Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Advocacia Penal ICAB 2020-2021

Màster en Advocacia Penal ICAB 2020-2021
 • Data inici: 03-11-2020
 • Data finalització: 15-07-2021
 • Lloc: Aula 5 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Horari: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores.Classes el segon divendres de cada mes de 15 a 18 hores.
Màster en Advocacia Penal ICAB 2020-2021

Objectius:
El Màster en Advocacia penal, és un curs d’especialització dirigit a tots els professionals del dret, que tinguin interès en aprofundir en conceptes teòric i essencialment pràctics dins de l'àmbit del dret Penal, així com pels llicenciats/graduats en dret que cerquin una formació continuada de qualitat i l'actualització i consolidació dels seus coneixements.
Una de les finalitats essencials és proporcional metodologia, eines i recursos eminentment útils per tal de poder defensar els interessos dels justiciables en l'exercici de la professió.
Per aconseguir aquestes finalitats comptem amb un grup de professionals qualificats per transmetre experiència i coneixements, i des dels diferents punts de vista, donat que hi col·laboren com a personal docent, magistrats, fiscals i advocats especialistes en dret penal, avalats per una llarga trajectòria en l'exercici professional.

 

Programa:
Mòdul 1- Els processos penals. Drets i garanties constitucionals i Europees amb incidència en el procés. Pràctica processal: judicis lleus, diligències prèvies, judicis ràpids, procediment abreujat, sumari, llei del jurat.
•    Introducció; estructura del procés; el procés penal com a problema constitucional: construcció del procés a partir dels drets constitucionals; el procés degut: drets constitucionals i principis configuradors. Garanties de la funció jurisdiccional: submissió a la llei, independència, inamovibilitat i responsabilitat: la seva projecció processal. El Jutge imparcial, dret al Jutge natural, la contaminació processal. L’ articulació constitucional del Ministeri Fiscal. La seva configuració legal i estatutària.
•    La jurisdicció criminal.
•    Tècniques d'investigació policial.
•    Garanties de l'activitat processal de les parts. L’article 24 CE. Catàleg exprés de drets, drets innats, diferents manifestacions en la configuració de drets i deures processals a la llum de la doctrina del Tribunal Constitucional.
•    La detenció i la presó preventiva. Habeas Corpus.
•    Drets constitucionals a l'activitat investigadora i probatòria. Drets constitucionals en joc. La tensió constitucional i el principi de proporcionalitat, de necessitat i de menor lesivitat.
•    Prova il·lícita. Prova prohibida. La connexió d’ antijuricitat.
•    Nul·litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss L.O.P.J
•    Fase intermèdia del procediment. Sobreseïment de les actuacions.
•    El plenari.
•    Recursos. Prova en segona instància.
•    Judicis ràpids.
•    La Justícia de menors.
•    Judici amb jurat.
•    Recurs de cassació. Recurs d'empara.
•    Execució penal
•    Cooperació jurídica internacional

Mòdul 2- Regles generals del Llibre I del CP i la seva aplicació pràctica: delictes, persones físiques i jurídiques responsables, penes, mesures de seguretat, conseqüències accessòries, causes d'extinció de la responsabilitat criminal.
•    Iter Criminis. Autoria i participació (arts. 15 a 18 i 28 a 31 CP)
•    Definició del delicte. Comissió per omissió.  Imprudència (10,11 i 12 CP)
•    L’Error. Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i agreujants. (arts. 14, 20, 21 i 22 CP)
•    Penes. Regles d'aplicació. Formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat. (arts. 32 i ss, 61 i ss, i 80 i ss CP)
•    Responsabilitat civil “ex delicte” ( arts. 116 i ss CP)
•    Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i la pena. Concurs de lleis i de delictes. Delicte continuat. (arts. 130 a 135, 8 i 74 i ss CP)
•    La Pericial.

Mòdul 3- Delictes contra les persones, i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat i indemnitat sexual i honor), i contra les relacions familiars.
•    Homicidi i les seves formes. L’avortament.
•    Delictes contra la integritat física: Lesions doloses; Lesions imprudents; Renyina tumultuària; Manipulació genètica; Responsabilitat civil en els delictes contra la vida i la integritat física.
•    Insolvències punible.
•    Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
•    Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral. Detencions il·legals i segrestos; Amenaces; Coaccions; Delicte contra la integritat moral; Tortures.
•    Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
•    Delictes contra l'honor.
•    Violència domèstica.

Mòdul 4- Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, de finançament il·legal de partits polítics, contra la Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors i ciutadans estrangers.
•    Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
•    De les defraudacions. Estafa. Apropiació indeguda.
•    Delictes informàtics.
•    Propietat intel·lectual i Industrial.
•    Delictes societaris.
•    Receptació i conductes afins. Blanqueig de capitals.
•    Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
•    Delictes contra els drets dels treballadors.

Mòdul 5- Delictes contra l'ordenació del territori i urbanisme i el medi ambient, conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva, de falsedat documental.
•    Delictes contra l'ordenació del territori.
•    Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
•    Delictes contra la salut pública.
•    Delictes contra la seguretat del tràfic.
•    Falsedats documentals.

Mòdul 6-  Delictes contra la administració pública, l'administració de justícia i contra la constitució i l'ordre públic.
•    Delictes contra l'Administració Pública.
•    Delictes contra l'Administració de Justícia.
•    Delictes contra l'ordre públic.


Professorat: 
Albert Pons Vives. Abogado
Alejandro Barros Manuel. Funcionario Cos de Mossos d’Esquadra. Cap Unitat Central Laboratori Biològic
Andres Eduardo Salcedo Velasco. Magistrado de la Sección 9a de la Audiencia Provincial de Barcelona 
Andrés Maluenda Martínez. Abogado
Andreu Van den Eynde Adroer. Abogado
Bernat-Noël Tiffon Nonis. Psicólogo
Carlos Echavarri Paniagua. Abogado
Carme Guil Roman. Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona
Constantino Adell Artiga. Abogado
Cristina Rodriguez Orriols. Abogada
Emilio José Zegrí Boada. Abogado
Esther Palmés Bosch. Abogada
Fermín Morales Prats. Abogado
Francisco Bañeres Santos. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
Francisco González Maillo. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 11 de Barcelona
Ignasi Martínez de Dalmases. Abogado
Inés Portabella Cornet. Abogada
Javier Rodrigálvarez Biel. Abogado
Jordi Oliveras Badia. Abogado
Jorge Navarro Massip. Abogado
José A. Rodríguez Sáez. Magistrado Audiencia Provincial de Barcelona
José L. Ramírez Ortiz. Magistrado Audiencia Provincial de Barcelona
Jose Luis Rosillo Cascante. Abogado
José Mª Fuster-Fabra Torrellas. Abogado
José Rey Cadenas. Abogado
Josep Aniol Frigola Martínez. Fiscal
Josep Grau Gassó. Magistrado Sección 3a de la Audiencia Provincial de Barcelona
Josep Lluis Florensa Labazuy. Letrado de la Asesoría Jurídica del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación
Josep Oriol Rusca Nadal. Abogado
Juan Antonio Loste Madoz. Abogado
Juan Carlos Hortal Ibarra. Profesor Facultad de Derecho UB
Juan Carlos Zayas Sadaba. Abogado
Luis Batlló Buxó-Dulce. Abogado
M. Carmen García Martínez. Jueza, titular del Juzgado de Instrucción núm. 18 de Barcelona
M. Gabriela Boldó Prats. Jueza
Marc Molins Raich. Abogado
Maria Ángeles Fernández Tio. Magistrada Jutjat Instrucció nº 8 de Barcelona
Maria Antonia Coscollola Feixa. Magistrada Jutjat Instrucció nº 24 de Barcelona
Maria Dolores Balibrea Perez. ExMagistrada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona  
Miquel Capuz Soler. Abogado
Mireia Balaguer Bataller. Abogada
Miriam de Rosa Palacio. Magistrada d'Instrucció de Barcelona.
Pau Valls i Escolà. Mosso d'Esquadra
Ramón García Albero. Catedrático Derecho Penal de la Universidad de Lleida.
Ramón Ragués Vallés. Catedrático Derecho Penal de la Universidad de Pompeu Fabra
Vanesa Riva Aniés. Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona
Victor Gómez Martín. Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona

 

La formació és presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumne en aquestes circumstàncies.

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49


Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 395€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3800.70€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 455€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 5400€

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat