Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Seminari ICAB UOC sobre protecció de dades inicial. Edició octubre 2016

Seminari ICAB UOC sobre protecció de dades inicial. Edició octubre 2016
 • Data inici: 04-10-2016
 • Data finalització: 28-11-2016
 • Lloc: Aula Virtual
 • Horari: Docència virtual
Organitzen: ICAB i UOC

Horari: Durada de 2 crèdits ECTS (50 hores de Treball per a l'estudiant)
Consultor: Jordi Bacaria Martus. Advocat.

DIRECTRIUS CURSOS ICAB-UOC:

1- La característica que defineix el model de formació de la UOC és la no-presencialitat. Això implica que les persones que decidiu utilitzar aquest model prendreu la decisió en què la motivació d’aprendre és clara. Implica una bona dosi d’esforç, voluntat i constància. I sobretot us exigeix distribuir el vostre temps per aconseguir un ritme de treball apropiat.
2- Tot està pensat, doncs, perquè vosaltres mateixos us convertiu en protagonistes del vostre procés d’aprenentatge. Vosaltres trieu els dies, horaris, el ritme, la intensitat i el lloc de treball. Tota l’estructura de la Universitat i els seus recursos estan a la vostra disposició.
3- Per a garantir un procés d’aprenentatge òptim, el participant s’ha de connectar al cAmpus Virtual i al programa de manera sistemàtica (aconsellem que ho faci cada dia) per a participar de manera activa, individualment o per mitjà del treball cooperatiu, en els debats i els fòrums i per a fer consultes, seguir l’avaluació contínua i el curs. Els professors consultors s’hi connecten diàriament, de manera que fan de guia del procés formatiu i estimulen l’aprenentatge.

CURS ICAB-UOC SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

- Curs i continguts adaptats al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 abril 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

- Continguts adaptats a l'última jurisprudència europea i espanyola en matèria de privacitat i protecció de dades.

- Dedicació d'una tercera part de les hores lectives a la realització de pràctiques.
 
OBJECTIUS DEL CURS:

- Assumir i entendre el model normatiu que planteja el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPDUE) i com aplicar-lo.

- Adquirir coneixements sobre obligacions i drets, sobre mesures tecnològiques i organitzatives que fa a la seguretat de les dades, sobre les conseqüències de l'incompliment i sobre coneixement, identificació i anàlisi de la normativa específica | R | principis aplicables a fi d'aplicar-les en l'àmbit de la gestió i protecció de dades.

- Permetre la identificació dels problemes i anomalies en matèria de protecció de dades i, en general, de privacitat, poder plantejar solucions respecte a les diferents situacions que es puguin generar sobre tractament de dades en la gestió diària en les empreses i les administracions públiques.

CURS SOBRE PROTECCIÓ I SEGURETAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Aplicació de la legislació sobre privacitat a Internet i altres entorns electrònics (telecomunicacions, comunicacions electròniques, comunicacions electròniques, consumidors on-line i administració electrònica).

PRIMERA PART. MARC LEGISLATIU ACTUAL.

1. Marc legal europeu, espanyol i català.
-1. Conceptes essencials.
-2. El responsable del tractament. Responsabilitats i posició jurídica.
-3. L'externalització de serveis o outsorcing. Encàrrec i subencàrrec del tractament.
-4. Legitimació per a tractament de dades. Obligacions prèvies al tractament de dades.
-5. Els drets personals dels ciutadans sobre protecció de dades.

2. El deure de secret i l'adopció de mesures de seguretat sobre les dades de caràcter personal.
-1. Identificació i aplicación dels nivells de seguretat aplicables.
-2. El Document de Seguretat. Delimitació i contingut. Elaboració del Document de Seguretat. Continguts mínims i addicionals del Document de Seguretat.
-3. Les auditories legals obligacions dels articles 93 i 110 del RDLOPD. Auditoria de fitxers automatitzats (article 93 del RDLOPD). Auditoria de compliment de la LOPD. Fases a especificar en l'Auditoria. Planificació de la continuïtat.

SEGONA PART. EL REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DE 27 D'ABRIL DE 2016 RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES EN RELACIÓ AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS IA LA LLIURE CIRCULACIÓ DE AQUESTES DADES I AMB QUAL ES DEROGA LA DIRECTIVA 95/46 / CE.

1. Reglament europeu de protecció de dades: fonaments
- 1. Àmbit d'aplicació
- 2. Principals definicions i activitat.
- 3. Actors i rols en l'àmbit de la protecció de dades.
- 4. Principis relatius al tractament de dades personals.
- 5. El règim sancionador.
- 6. Aplicació del concepte "Finestreta única" (One-stop-shop).

2. Licitud del Tractament de dades personals.
- 1. Condicions per a la licitud del tractament. El consentiment i altres bases legítimes per a la licitud del tractament.
- 2. Licitud per a tractament de categories especials de dades i de dades relatives a condemnes i infraccions penals o mesures de seguretat connexes.
- 3. Tractament de dades de menors.
- 4. Especial referència a l'interès legítim.

3. Responsabilitats del responsable i encarregat.
-1. Responsabilitats del responsable i l'encarregat del tractament: transparència, autoregulació, rendició de comptes i seguretat enfocada al risc.
-2. La transparència en les actuacions del responsable. Aplicació del principi de transparència en el compliment del Dret d'informació.
-3. L'autoregulació en el aplicación del Reglament. Aplicació de la norma amb caràcter preventiu.
-4. Rendició de comptes. Establiment de la responsabilitat del responsable del tractament. Capacitat del responsable de demostrar el compliment del RGPDUE.
-5. La seguretat enfocada al risc. Avaluació dels cingles inherents a tractament i aplicació de mesures per evitar-les.

4. Obligacions generals del responsable i encarregat.
-1. Aplicació del principi de transparència.
-2. Aplicació de mesures tècniques i organitzatives, i polítiques de protecció de dades, per garantir i demostrar el compliment del RGPDUE.

5. Obligacions específiques del responsable i encarregat.
-1. Registre d'activitats de tractament.
-2. Aplicació de la privacitat des del disseny.
-3. Avaluació de l'impacte de les operacions de tractament a la protecció de dades personals.
-4. Consulta prèvia del responsable a l'Autoritat de Control abans de procedir al tractament.
-5. Designació d'un delegat de protecció de dades.

6. Obligacions de seguretat del responsable i encarregat.
-1. Aplicació de mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat en risc.
-2. Avaluació de riscos que es deriven del tractament de les dades personals.
-3. Violacions de seguretat de les dades.
-4. Comunicació a l'interessat de violacions de seguretat de les dades.

7. Relacions entre responsable i encarregat.
-1. Elecció del cap d'un encarregat del tractament.
-2. Contracte individual o clàusules contractuals tipus.
-3. Elements del contracte entre responsable i encarregat.

8. Drets de l'interessat.
-1. Dret a la informació en la obtencions de dades i dret d'accés.
-2. Drets de rectificació, de supressió / dret a l'oblit (esborrat de dades), de limitacions del tractament i de portabilitat de dades.
-3. Dret d'oposició i decisions individuals automatitzades.
-4. Procediments d'Exercici de drets.

9. Marc normatiu de la DPO al RGPDUE
-1. Configuració del paper del DPO al RGPDUE.
-2. Requisits per a la designació de la DPO.
-3. Qualificació requerida i perfil del DPO.
-4. Funcions del DPO.
-5. Règim del DPO: drets, obligacions i normes professionals.

10. Règim de transferències de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals.
-1. Transferències basades en una decisió d'adecuacion.
-2. Transferències mitjançant garanties adequades.
-3 Normes corporatives vinculants.
-4. Transferències o comunicacions no autoritzades i excepcions per a situacions específiques

TRÀMITS INSCRIPCIÓ:

Ens plau comunicar-vos que per tal de formalitzar la Vostra preinscripció al Curs UOC-ICAB, hauríeu d'indicar-nos els tats que desitja constin a la factura (al su nom, a nom de despatx, empresa) i abonar l'import al nombre de compte Quant de l'ICAB: IBAN: ES5931910500084579155328 (Nova Caixa Rural d'Aragó SOC. COOP, anteriorment Caixa d'Advocats), per VISA, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 des (tarja de Crèdit o de Debit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència al mail formacio@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

CANCEL·LACIÓ: 

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Curs. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Curs no tindran dret a cap devolució

PREUS:

· Col.legiats ICAB / Alumnes i Ex alumnes UOC: 290,00€
· No Col.legiats ICAB: 320,00€

PREU:
DescripcióImport
Col·legiats ICAB col·legiats 290,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 320,00€

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat