Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs d'Urbanisme 2016

Curs d'Urbanisme 2016
  • Data inici: 13-09-2016
  • Data finalització: 22-11-2016
  • Lloc: Aula 65 (6a planta) de la seu de l'ICAB - c/ Mallorca 283
  • Horari: Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores
Organitza: Secció de Dret Administratiu

13/09/16 Legislació: estatal i autonòmica. Lleis sectorials: la seva 
incidència a l’àmbit de la planificació, ordenació del territori i edificació. Principis generals del dret urbanístic i funció social de la propietat.
. Enric Lambies Ortín. Director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acords Institucionals, Ajuntament de Barcelona.

15/09/16  Plans directors urbanístics: objectius. Plans directors vigents a Catalunya: contingut, la seva incidència actual i futura a l’ordenació i planificació del territori.
. Eduard Rosell Mir. Arquitecte. Ex-Subdirector General de Planejament  de la Generalitat de Catalunya. 
    
20/09/16 Sistema d’ordenació urbanístic. Tipus de plans: objectiu i     
contingut. Competències per a la seva elaboració, tramitació i   aprovació. Jerarquia normativa. Criteris d’interpretació. Intervenció pluridisciplinar.
. Carolina Mirapeix Martínez. Advocada.

22/09/16 Règim jurídic del sòl: classificació. Criteris reglats i discrecionals. Drets i deures dels propietaris i de l’administració a cada tipus de sòl. Exigència de reserva de sòl per a habitatge protegit i d’habitatge assequible.
. Àngels Mira Cortadellas. Gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

27/09/16  Planejament urbanístic general. Plans d’ordenació urbanística municipal. Característiques. Classificació del sòl. Criteris de classificació. Sistemes i Zones. Zonificació. Determinació de l’aprofitament. Regulació de l’edificació. Normes. Sectors de millora urbana. Polígons d’actuació urbanística. Reserva d’habitatge de protecció pública. Determinacions en sòl urbanitzable i no urbanitzable.
. Enric Lambies Ortín. Director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acords Institucionals, Ajuntament de Barcelona.

29/09/16 Convenis urbanístics. Modificació i revisió planejament.
Programa d’actuació urbanística municipal (PAUM).
. Carme Briera, Advocada

04/10/16 Plans especials. Plans de millora urbana. Catàlegs.
. Inés Canadell Torras. Advocada

06/10/16 Sòl no urbanitzable: règim jurídic. Usos i limitacions. Implantació d'infraestructures.
. Mª Mercedes Cuyás Palazón. Advocada, Doctora i Professora de la UdG

11/10/16  Desenvolupament de sòl urbanitzable. Plans parcials: delimitat i no delimitat.
. Ramon Sidera Roca, Advocat

13/10/16 Gestió urbanística: polígons delimitació i criteris. Sistemes d’actuació: tipus. Distribució de beneficis i càrregues: aplicació a tots els sistemes d’actuació urbanística. Coeficients d’homogeneïtzació: cas pràctic.
. Anna M. Saballs Nadal. Advocada.

18/10/16 Sistema de reparcel·lació. Inici. Suspensió de llicències. Efectes de l’aprovació. Modalitats. Sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Constitució Junta de Compensació.
. Glòria Bardají Pascual. Advocada.

20/10/16  Sistema de reparcel·lació en les modalitats de: a) compensació per concertació, b) cooperació i c) voluntària i propietari únic. Sistema d’expropiació: tipus.
. Francesc Sánchez Pérez. Advocat.

25/10/16   Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Exemple pràctic.
. Laura Corsunsky Zeitune. Advocada

27/10/16 Procediments expropiatòris. Procediment en via administrativa i judicial. Full d’apreuament, acta d’ocupació, consignació.
. Antoni Serrano Jovells. Advocat.

03/11/16 Criteris de valoració en les diferents situacions de sòl 
. Pere González Nebreda. President de la Unió d’Arquitectes Perits Forenses d’Espanya, Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya. 

08/11/16  Llicències urbanístiques. Procediment. Contingut. Especial referència a les llicències de parcel·lació.
. Pablo Feu Fontaiña, Advocat

10/11/16   Disciplina urbanística i protecció de la legalitat urbanística  Infraccions i sancions. Prescripció. Caducitat de l’expedient. Ordres d’execució. Deure de conservació i rehabilitació.
. Ignasi Subirachs Giner. Advocat

15/11/16   Urbanisme i Registre de la Propietat.
. José Luis Valle Muñoz. Registrador de la Propietat d’Esplugues de Llobregat i Director del Servei d’Estudis Registrals de Catalunya del Deganat dels Registradors (SERC).

17/11/16  Aspectes fiscals del dret urbanístic (I).
. Ponent a determinar

22/11/16  Aspectes fiscals del dret urbanístic (II).
. Ponent a determinar

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 150,00€ 112,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 150,00€ 112,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 220,00€ 165,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 355,00€ 266,25€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 525,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes