Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Seminari ICAB UOC sobre protecció de dades inicial (Inici: 30 de octubre 2017)

Seminari ICAB UOC sobre protecció de dades inicial (Inici: 30 de octubre 2017)
  • Data inici: 30-10-2017
  • Data finalització: 15-12-2017
  • Lloc: Docència Virtual
  • Horari: Docència Virtual
Organitzen: ICAB i UOC

- Dates: Del 23 d’octubre al 15 de desembre 2017
- Organitzador: ICAB i UOC
- Horari: Durada de 2 crèdits ECTS (50 hores de treball per a l'estudiant)
- Consultor: Jordi Bacaria Martus. Advocat.
- Lloc de celebració: Aula virtual
- Organitzador: ICAB i UOC

Directrius Cursos UOC-ICAB:

1-La característica que defineix el model de formació de la UOC és la No - presencialitat. Això implica que les persones que decideix utilitzar aquest model prendreu la decisió, en què la motivació d'aprendre és clara. Implica una bona dosi d'esforç, voluntat i constància. I sobretot li exigeix distribuir el seu temps per aconseguir un ritme de treball apropiat.
2- Tot està pensat, doncs, perquè vosaltres mateixos us convertiu en protagonistes del seu procés d'aprenentatge. Escollit els dies, horaris, el ritme, la intensitat i el lloc de treball. Tota l'estructura de la Universitat i els seus recursos a la vostra disposició.
3- Per a garantir un procés d'aprenentatge òptim, el participant s'ha de connectar al cAmpus Virtual i al programa de manera sistemàtica (aconsellem que ho faci cada dia) per a participar de manera activa, individualment o per mitjà del treball cooperatiu, en els debats i els fòrums i per fer consultes, seguir l'avaluació contínua i el curs. Els professors consultors es connecten diàriament, de manera que fan de guia del procés formatiu i estimulen l'aprenentatge.

Programa:

- Curs i continguts adaptats al REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades)

- Continguts adaptats a l'última jurisprudència europea i espanyola en matèria de privacitat i protecció de dades.

-  Dedicació d'una tercera part de les hores lectives a la realització de pràctiques.
 
Objectius del Curs:

· Assumir i entendre el model normatiu que planteja el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPDUE) i com aplicar-lo.
· Adquirir coneixements sobre obligacions i drets, sobre mesures tecnològiques i organitzatives pel que fa a la seguretat de les dades, sobre les conseqüències de l'incompliment i sobre coneixement, identificació i anàlisi de la normativa específica i els principis aplicables a fi d'aplicar-los en l'àmbit de la gestió de la protecció de dades.
· Permetre la identificació dels problemes i anomalies en matèria de protecció de dades i, en general de la privacitat, poder plantejar solucions respecte a les diferents situacions que es puguin generar sobre tractament de dades en la gestió diària en les empreses i de les Administracions Públiques.

- CURS SOBRE PROTECCIÓ I SEGURETAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
- APLICACIÓ DEL NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPDUE) ELS DIVERSOS ENTORNS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

PRIMERA PART. MARC LEGISLATIU ACTUAL

1. 1. Marc legal europeu, espanyol i català. Conceptes essencials. 2. El responsable del tractament. Responsabilitats i posició jurídica. 3. L'externalització de serveis o outsorcing. Encàrrec i subencàrrec del tractament. 4. Legitimació per al tractament de dades. Obligacions prèvies al tractament de dades. 5.Els drets personals dels ciutadans sobre protecció de dades.

2. 1. El deure de secret i l'adopció de mesures de seguretat sobre les dades de caràcter personal. Identificació i aplicació dels nivells de seguretat aplicables. 2. El Document de Seguretat. Delimitació i contingut. Elaboració del Document de Seguretat. Continguts mínims i addicionals del Document de Seguretat. 3. Les auditories legals obligatòries dels articles 93 i 110 del RDLOPD. Auditoria de fitxers automatitzats (article 93 del RDLOPD). Auditoria de compliment de la LOPD. Fases de l'execució de l'Auditoria. Planificació de la continuïtat.

SEGONA PART. EL REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DE 27 D'ABRIL DE 2016 RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES EN EL QUE RESPECTA EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS IA LA LLIURE CIRCULACIÓ DE AQUESTES DADES I PEL QUE ES DEROGA LA DIRECTIVA 95/46 / CE.

1. Reglament europeu de protecció de dades: fonaments
1. Àmbit d'aplicació 2. Principals definicions i conceptes. 3. Actors i rols en l'àmbit de la protecció de dades. 4. Principis relatius al tractament de dades personals. 5. El règim sancionador. 6. Aplicació del concepte "finestreta única" (One-stop-shop).

2. Licitud del tractament de dades personals.
1. Condicions per a la licitud del tractament. El consentiment i altres bases legítimes per a la licitud del tractament. 2. Licitud per al tractament de categories especials de dades i de dades relatives a condemnes i infraccions penals o mesures de seguretat connexes. 3. Tractament de dades de menors. 4. Especial referència a l'interès legítim.

3. Responsabilitats del responsable i encarregat.
1. Responsabilitats del responsable i encarregat del tractament: transparència, autoregulació, rendició de comptes i seguretat enfocada al risc. 2. la transparència en les actuacions del responsable. Aplicació del principi de transparència en el compliment del dret d'informació. 3. L'autoregulació en l'aplicació del reglament. Aplicació de la norma amb caràcter preventiu. 4. Rendició de comptes. Establiment de la responsabilitat del responsable del tractament. Capacitat del responsable de demostrar el compliment del RGPDUE. 5. La seguretat enfocada al risc. Avaluació dels riscos inherents al tractament i aplicació de mesures per evitar-los.

4. Obligacions generals del responsable i encarregat.
1. Aplicació del principi de transparència. 2. Aplicació de mesures tècniques i organitzatives, i polítiques de protecció de dades, per a garantir i demostrar el compliment del RGPDUE.

5. Obligacions específiques del responsable i encarregat.
1. Registre d'activitats de tractament. 2. Aplicació de la privacitat des del disseny. 3. Avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals. 4. Consulta prèvia del responsable a l'Autoritat de Control abans de procedir al tractament. 5. Designació d'un delegat de Protecció de Dades.

6. Obligacions de seguretat del responsable i encarregat.
1. Aplicació de mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc. 2. Avaluació de Riscos que es deriven del tractament de les dades personals. 3. Notificació a l'Autoritat de Control de violació de seguretat de les dades. 4. Comunicació a l'interessat de violació de seguretat de les dades.

7. Relacions entre responsable i encarregat.
1. Elecció pel responsable d'un encarregat del tractament. 2. Contracte individual o clàusules contractuals tipus. 3. Elements del contracte entre responsable i encarregat.

8. Drets de l'interessat.
1. Dret a la Informació en l'obtenció de dades i dret d'accés. 2. Drets de rectificació, de supressió / dret a l'oblit (esborrat de dades), de limitació del tractament i de portabilitat de dades. 3. Dret d'oposició i decisions individuals automatitzades. 4. Procediments d'exercici de drets.

9. Marc normatiu del DPO al RGPDUE
1. Configuració del paper de l'DPO al RGPDUE. 2. Requisits per a la designació del DPO. 3. Qualificació requerida i perfil del DPO. 4. Funcions del DPO. 5. Règim del DPO: drets, obligacions i normes professionals.

10. Règim de transferències de dades personals a tercers països o en organitzacions internacionals.
1. Transferències basades en una decisió d'adequació. 2. Transferències mitjançant garanties adequades. 3 Normes corporatives vinculants. 4. Transferències o comunicacions no autoritzades i excepcions per a situacions específiques

Ens complau comunicar-los que per formalitzar la seva preinscripció al Curs UOC-ICAB, ha de indicar-nos les dades que desitja constin a la factura (al seu nom, a nom de despatx, empresa) i abonar l'import al número de compte de l'ICAB: IBAN: ES5931910500084579155328 / BIC: BCOEESMM191 (Nova Caixa Rural d'Aragó SOC. COOP, anteriorment Caixa d'Advocats), per visa, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 des (targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens enviï el comprovant de la transferència

PREU:
DescripcióImport
Col·legiats ICAB col·legiats 290,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 320,00€

Contactes