Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Seminari ICAB UOC sobre contractació mercantil (Inici: 30 d'octubre 2017)

Seminari ICAB UOC sobre contractació mercantil (Inici: 30 d'octubre 2017)
  • Data inici: 30-10-2017
  • Data finalització: 15-12-2017
  • Lloc: Docència Virtual
  • Horari: Docència Virtual
    Places exhaurides. Podeu enviar un e-mail a formacio@icab.cat amb les vostres dades personals per si hi hagués alguna baixa.
Organitza: ICAB i UOC

Dates: Del 23 d’octubre al 15 de desembre 2017
Horari: Durada de 2 crèdits ECTS (50 hores de treball per l'estudiant). Docència Virtual
Lloc de celebració: Docència Virtual
Organitzador: ICAB i UOC
Consultora: Teodora Jacquet Yeste

Directrius Cursos UOC-ICAB:

1-La característica que defineix el model de formació de la UOC és la No-presencialitat. Això implica que les persones que decidiu utilitzar aquest model prendreu la decisió, en què la motivació d’aprendre és clara. Implica una bona dosi d’esforç, voluntat i constància. I sobretot us exigeix distribuir el vostre temps per aconseguir un ritme de treball apropiat.
2- Tot està pensat, doncs, perquè vosaltres mateixos us convertiu en protagonistes del vostre procés d’aprenentatge. Vosaltres trieu els dies, horaris, el ritme, la intensitat i el lloc de treball. Tota l’estructura de la Universitat i els seus recursos estan a la vostra disposició.
3- Per a garantir un procés d’aprenentatge òptim, el participant s’ha de connectar al cAmpus Virtual i al programa de manera sistemàtica (aconsellem que ho faci cada dia) per a participar de manera activa, individualment o per mitjà del treball cooperatiu, en els debats i els fòrums i per a fer consultes, seguir l’avaluació contínua i el curs. Els professors consultors s’hi connecten diàriament, de manera que fan de guia del procés formatiu i estimulen l’aprenentatge.
 
Objectius del curs:

1. Aprenentatge dels conceptes generals de la contractació mercantil.
2. Aprenentatge de la tècnica adequada per a la redacció, estructuració i anàlisi de contractes.
3. Aprofundiment en el coneixement teòric-pràctic dels més importants i utilitzats contractes en l’entorn mercantil.

Competències desenvolupades:

1. Capacitat de determinació, front a un supòsit concret, del tipus de contracte adequat a les exigències de cada subjecte i situació.
2. Capacitat d’estructuració i redacció de contractes típics i atípics.
3. Capacitat d’avaluar els aspectes favorables o desfavorables dels contractes que se li sotmetin i indicar en el seu cas, les modificacions pertinents.
 
 Contingut. Programa:
 
Mòdul 1: La contractació mercantil. Principis generals. Estructura del contracte.

 - Objectiu: assumpció de les especialitats mercantils de la contractació i de la mecànica general de la redacció de contractes.
 - Continguts:
 . Normes generals de la contractació mercantil.
 . Les especialitats de les obligacions i contractes mercantils.
 . Estructura del contracte i forma d’encarar la seva redacció.
 
 Mòdul 2: Les compravendes.
 -Objectiu: coneixement de les diverses categories de compravendes i adquisició dels coneixements necessaris per destriar-les i utilitzar-les.
 -Continguts:
 . La compravenda en general.
 . Les compravendes sobre mostres i a assaig o prova.
 . Les compravendes internacionals.

Mòdul 3: La compravenda d’empresa.
 - Objectiu: coneixement de les diverses fórmules d’adquisició d’empresa i del procés necessari per portar-les a terme.
 - Continguts:
 · Els tractes preliminars.
 · La dita “due dilligence”.
 · El contracte definitiu. Garanties.
 · Especialitats en la determinació del preu.
 
 Mòdul 4: Els contractes de distribució I.
 - Objectiu: coneixement dels diversos tipus contractuals utilitzables per a la distribució de productes per part de tercers.
 - Continguts:
 · La tipologia dels contractes de distribució.
 · Les bases de la seva utilització.
 · La distribució per delegació: els contractes de comissió i agencia.
 
Mòdul 5: Els contractes de distribució II.
 - Objectiu: coneixement dels diversos tipus contractuals utilitzables per a la distribució de productes per part de tercers.
 - Continguts:
 · Els contractes de distribució amb venda.
 · El contracte de distribució o de concessió.
 · El contracte de franquícia.
 
Mòdul 6: Els contractes de finançament I.
 - Objectiu: coneixement dels diversos tipus contractual utilitzables per al finançament de bens d’equip.
 - Continguts:
 · El contracte de leasing.
 · El lease back.
 · El contracte de renting.
 · El contracte de factoring.
 
Mòdul 7: Els contractes de finançament II. Operacions bancàries.
- Objectiu: coneixement dels diversos tipus contractual utilitzables per al finançament general.
- Continguts:
 · El contracte d’apertura de crèdit.
 · El descompte.
 · El confirming.
 · El prèstec.
 
 Mòdul 8: Els contractes adjectius. Transport i assegurança.
 - Objectiu: coneixement del contracte de transport I assegurança I determinació de la seva conveniència i alternatives.
 - Continguts:
 · El contracte de transport.
 · El transport combinat.
 · Les assegurances i l’empresa. Criteris.
 · Les assegurances de coses i els seus elements principals en la decisió empresarial: risc, suma assegurada, determinació de la indemnització.
 
 PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL, SERÀ NECESSÀRIA LA SUPERACIÓ DE LES DIFERENTS PRÀCTIQUES
 
INSCRIPCIÓ:

Ens plau comunicar-vos que per tal de formalitzar la vostra preinscripció al Curs UOC-ICAB, hauríeu d’indicar-nos les dades que desitja constin a la factura (al seu nom, a nom de despatx, empresa) i abonar l’import al número de compte de l’ICAB: ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP, anteriorment Caixa d’Advocats), per VISA, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
 * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l’e-mail masters@icab.cat  o al número de fax: 93 487 16 49.

CANCEL·LACIÓ:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Curs. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Curs no tindran dret a cap devolució.

CERTIFICAT:

Per obtenir el títol serà necessària la superació de les diferents pràctiques virtuals al llarg del curs.

PREUS:

· Col·legiats ICAB: 290,00€
· No col·legiats ICAB: 320,00€

Contactes