Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs de Dret de Successions

Curs de Dret de Successions
  • Data inici: 09-01-2018
  • Data finalització: 22-05-2018
  • Lloc: Aula 65, 6a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca 281)
  • Horari: Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 horesELS DIES 20 i 22 DE FEBRER NO HI HAURÀ CLASSE
Organitza: Secció de Dret Civil

09/01/18 Benvinguda i Presentació del curs.
Presentació de la coordinadora del curs. Pilar Pérez Valenzuela.
Necessitat d’una visió àmplia i transversal del fenomen successori : els documents
notarials d’autotutela, el poder preventiu i les voluntats anticipades.
Fonaments, límits i els Principis del Dret de Successions de Catalunya. Especial
referència a la seva aplicació.
Ramon Pratdesaba Ricart, Advocat.

11/01/18 La Llei de la successió 1. La coexistència a l’Estat Espanyol de diversos
ordenaments i legislacions civils. El veïnatge civil com a punt de connexió.
Esperança Ginebra Molins. Professora titular U.B.

16/01/18 La Llei de la successió 2. Les successions amb elements d’estrangeria.
Qüestions de dret internacional privat de les Successions. El títol successori
europeu.
Antoni Bosch Carrera. Notari.

18/01/18 El Reglament UE 650/2012 i els Drets civils espanyols.
Cristina González Beilfuss. Catedràtica de dret internacional privat de la U.B.

23/01/18 Els testaments, els codicils i memòries testamentàries. Les formes
testamentàries i la seva interpretació i eficàcia. Nul•litat i ineficàcia del testament.
Miguel Ángel Campo Güerri. Notari.

25/01/18 Taller de testaments.
Meritxell Gabarró i Sans. Advocada

30/01/18 Subjectes i objectes de la successió. Successió a títol particular i
universal: hereu i legatari. Capacitat per a succeir. Objecte de l’herència.
L’Acceptació de l’herència. El principi de confusió dels patrimonis. La possibilitat
de la repudiació de l’herència i els seus efectes.
Ramon Garcia Torrent. Notari.

01/02/18 La institució d’hereu. Les substitucions hereditàries. Substitució vulgar,
pupil·lar i exemplar.
Màrius Miró i Gili, Advocat.

06/02/18 Les disposicions fiduciàries i la seva previsible evolució. (Part Primera).
És previsible la incorporació del TRUST al nostre ordenament? Necessària
referència a la regulació dels patrimonis protegits en el CCCat.
Jesús Gómez Taboada. Notari

08/02/18 Les disposicions fiduciàries en el Dret Civil de Catalunya. (Part Segona).
El marmessor. Designació d’hereu per fiduciari, pel cònjuge o convivent, per
parents. Les figures de l’hereu i del legatari de confiança.
Jesús Gómez Taboada. Notari

13/02/18 Els fideïcomisos. Concepte. El Fideïcomís de residu i La substitució
preventiva de residu. Les disposicions modals. Cas pràctic.
Jaume Tarabal Bosch, Professor lector de Dret civil, Universitat de Barcelona
Raquel Franco Manjón. Advocada.

15/02/18 Els llegats. Les classes de llegats. Eficàcia i Ineficàcia.
La defensa i la reclamació dels llegats: Procediments registrals i de Jurisdicció
voluntària. Efectes en aquesta matèria de la Llei 15/2015 de reforma de la
Jurisdicció Voluntària.
La quarta falcídia. Les donacions per causa de mort.
Chantal Moll del Alba Lacuve. Professora UB
Meritxell Gabarró i Sans. Advocada.

27/02/18 Els pactes successoris. Concepte, tipologia, avantatges, riscos i
cauteles.
Pilar Pérez Valenzuela. Advocada

01/03/18 La Successió Intestada. Les disposicions generals. El dret de
representació i la divisió de l’herència. L’ordre de succeir.
Jaume Tarabal Bosch, Professor lector de Dret civil, Universitat de Barcelona

06/03/18 La successió del cònjuge vidu i el convivent en parella estable. La
successió en cas d’adopció i successió de l’impúber. L’any de plor. La quarta
vidual.
Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat.

08/03/18 La llegítima. Concepte i còmput. Protecció i reclamació judicial. Els
pactes de renúncia a la Llegítima futura.
Raquel Franco Manjón. Advocada

13/03/18 L’adquisició de l’herència. La comunitat hereditària. La partició i la
col·lació. La divisió judicial de l’herència. (Part Primera)
Raquel Franco Manjón. Advocada.

15/03/18 La Partició judicial de l’herència: El comptador- partidor. (Part Segona)
Ramón Ángel Casanova Burgués, Advocat.

20/03/18 Taller de Partició.
Redacció d’un quadern particional.
Ignacio Boisán Cañamero, Notari.

22/03/18 Qüestions registrals del dret successori. Part I
Antoni Cumella Gaminde. Registrador de la Propietat.

03/04/18 Qüestions registrals del dret successori. Part II
Antoni Cumella Gaminde. Registrador de la Propietat.

05/04/18 La Tutela Processal dels drets successoris. ( Primera Sessió ).
Les mesures cautelars en l’àmbit successori.
Rafael Castilla Álvarez, Advocat.

10/04/18 La Tutela Processal dels drets successoris. (Segona Sessió) .
Les accions de protecció del dret a l’herència.
La rescissió per lesió en l’àmbit successori.
Joan Vidal de Llobatera i Geli. Advocat

12/04/18 Taller de Mediació en el conflicte successori.
Isabel Viola Demestre. Professora titular de Dret Civil de la UB

17/04/18 Els deutes de l’herència. Responsabilitat de l’hereu en relació als
creditors del causant. El concurs de l’herència. Hereu en concurs. Causant en
concurs.
Maria de Montserrat Romaguera Edo. Advocada.

19/04/18 La Llei 15/2015. Aspectes successoris de la nova regulació de la
Jurisdicció Voluntària des del punt de vista judicial. Les funcions del Secretari
Judicial.
Rosario Osorio Tenorio. Lletrada de l’Administració de Justícia.

24/04/18 La Llei 15/2015. Aspectes successoris de la nova regulació de la
Jurisdicció Voluntària des del punt de vista notarial.
Ángel Serrano de Nicolás. Notari.

26/04/18 El Código Civil. Referència necessària als altres ordenaments civils de
l’Estat Espanyol. ( Primera Sessió ).
Manuel Ángel Martínez García, Notari.

03/05/18 Referència necessària als altres ordenaments civils de l’Estat Espanyol. (
Segona Sessió ).
Referència sumària al Dret Civil Aragonés, Dret Civil del País Basc, Dret Civil de
València, Dret Civil de Galizia, Dret Civil de les Balears, Dret Civil de Navarra i le
Fur de Baylo.
Joan Sacristán Tarragó, Advocat. President de la Secció de Dret Civil de l’ICAB.

08/05/18 El tractament fiscal de la successió. La planificació fiscal successòria.
Especial referència a l’empresa familiar.
Alejandro Ebrat Picart. Advocat. President de la Secció Dret Tributari de l’ICAB.

10/05/18 Les assegurances i altres productes financers com a instruments de
planificació successòria.
Joaquín Córdoba Pardos. Coordinador de negoci d’una companyia multinacional
del sector d’assegurances.

15/05/18 Qüestions penals a les successions.
Eva Maria Infante Sánchez. Advocada.

17/05/18 Reputació on line post mortem.
Josep Coll. Advocat i empresari

22/05/18 Litigation case box.
Meritxell Gabarró i Sans. Advocada.
Ramon Pratdesaba Ricart, Advocat.

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 250,00€ 187,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 250,00€ 187,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 375,00€ 281,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 620,00€ 465,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 930,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes