Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs sobre l’Impost de Societats - 2018

Curs sobre l’Impost de Societats - 2018
  • Data inici: 08-10-2018
  • Data finalització: 07-11-2018
  • Lloc: Aula 74, 7a planta de la seu de l'ICAB, c/ Mallorca, 283
  • Horari: De les 18h a les 21h
Organitza: Secció de Dret Fiscal i Financer

08-10-2018 Sessió 1. Introducció. El Fet Imposable
1.1 Estructura de l'impost de societats. La comptabilitat i la declaració de l'impost de societats. 
1.2 Naturalesa i àmbit d'aplicació de l'impost. Normativa aplicable.
1.3. El fet imposable. Concepte d'activitat econòmica i concepte d'entitat patrimonial. Contribuents de l'impost de societats. Exempcions subjectives: total i parcial. Residència i domicili fiscal .
. Gonzalo Morales Molina. Economista, Professor associat de la Facultat de Dret UB.

10-10-2018 Sessió 2. El resultat comptable i la Base Imposable
2.1 La base imposable: concepte. Règims de determinació de la base imposable. Estimació de rendes en el mètode d'estimació indirecta. Presumpció d'obtenció de rendes 
2.2. El resultat comptable i la base imposable. Normativa comptable. Diferències. Reflex comptable dels actius i passius per impost diferit. La comptabilització de la despesa per l'impost de societats.
. Gonzalo Morales Molina. Economista, Professor associat de la Facultat de Dret UB.

15-10-2018 Sessió 3. Imputació temporal i correccions de valor
3.1. Imputació temporal d'ingressos i despeses 
3.2. Correccions de valor: amortitzacions. Llibertat d'amortització. Incentius fiscals en matèria d'amortitzacions per a entitats de reduïda dimensió. Règim fiscal de determinats contractes d'arrendament financer 
. Gonzalo Morales Molina. Economista, Professor associat de la Facultat de Dret UB.

17-10-2018 Sessió 4. Correccions de valor
4.1. Pèrdues per deterioració de valor d'elements patrimonials. Provisions i altres despeses 
4.2. Despeses no deduïbles. Despeses per donacions. Limitació a la deducibilidad de despeses financeres.
. Mónica Yéboles Sirera. Advocada. Assessora Fiscal.
. Ferran Villegas Plana. Advocat. Assessor Fiscal.

22-10-2018 Sessió 5. Regles de valoració
5.1 Regles de valoració:
-Documentació, valoració i presentació de declaracions informatives relatives a operacions vinculades:
-casos pràctics d'operacions de venda, prestació de serveis i cessió d'intangibles d'acord amb els últims criteris de la Inspecció tributària
-casos pràctics de prestació de serveis professionals
-casos pràctics d'operacions realitzades amb paradisos fiscals
5.2 Canvis de residència: valoració de l'impacte fiscal segons cada cas
. Jordi Bech Sanz. Economista, Censor urat de comptes

24-10-2018 Sessió 6. Període impositiu i meritació. Tipus de gravamen. Bonificacions i Deduccions
6.1. Període impositiu i meritació de l'impost. Tipus de gravamen i determinació de la quota íntegra. 
6.2. Bonificacions i Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats 
6.3. El pagament fraccionat. Deducció de les retencions i pagaments a compte. L'obligació de retenir i ingressar a compte. 
. Gonzalo Morales Molina. Economista, Professor associat de la Facultat de Dret UB.

29-10-2018 Sessió 7. Reducció de rendes. Reserva de Capitalització i d'Anivellació. Compensació de Bases Imposables Negatives
7.1. La reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles. L'obra beneficosocial de les caixes d'estalvis. La reserva de capitalització. La reserva d'anivellació de bases imposables 
7.2. La compensació de bases imposables negatives.
. Gonzalo Morales Molina. Economista, Professor associat de la Facultat de Dret UB.

31-10-2018 Sessió 8. Exempció per evitar la doble Imposició i la Deducció per evitar la doble imposició internacional
8.1. Exempció per evitar la doble imposició de dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol. Exempció de rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent.
8.2. La deducció per doble imposició internacional jurídica i econòmica
Mónica Yéboles Sirera. Advocat. Assessora Fiscal.
. Ferran Villegas Plana. Advocat. Assessor Fiscal.

05-11-2018 Sessió 9. Cas pràctic I. L'alumne rebrà el cas pràctic abans de la sessió per poder resoldre-ho en classe
. Mónica Yéboles Sirera. Advocada. Assessora Fiscal.
. Ferran Villegas Plana. Advocat. Assessor Fiscal.

07-11-2018 Sessió 10. Cas pràctic II. L'alumne rebrà el cas pràctic abans de la sessió per poder resoldre-ho en classe
. Gonzalo Morales Molina. Economista, Professor associat de la Facultat de Dret UB.

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 120,00€ 90,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 120,00€ 90,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 180,00€ 135,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 290,00€ 217,50€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 435,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes