Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret Concursal ICAB 2020-2021

Màster en Dret Concursal ICAB 2020-2021
  • Data inici: 03-11-2020
  • Data finalització: 17-06-2021
  • Lloc: Aules ICAB
  • Horari: dimarts i dijous de 18 a 21 hores
Màster en Dret Concursal ICAB 2020-2021

Del dia 3/11/2020 al 22/6/2021
Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. 
Classe dos divendres l’any de 15 a 18 hores

Comitè científic

Yolanda Rios. Jutgessa mercantil del Jutjat número 1
Juan Manuel Calavia. Catedràtic de Dret civil
Raimon Casanella. Economista
Yvonne Pavía. Advocada. Administradora concursal. Diputada de la Junta de Govern ICAB.


Programa

Mòdul 1. GESTIÓ CONCURSAL I PRE CONCURSAL

Introducció Reial Decret: Nova llei concursal: Reial Decret 20/20 del 5 de maig. Text refós Llei Concursal. 

Estratègia concursal i preconcursal

Anàlisi econòmica i financera de la insolvència

Pressupòsit subjectiu del concurs: deutor i creditors

Pressupòsit objectiu del concurs: insolvència

Estructura del procés concursal fases i seccions.

Instituts preconcursals, comunicació de negociacions i acords de refinançament

MASTER CLASS: Normativa Europea
Normativa europea en matèria de Reestructuració  i acords de refinançament: (Directiva UE 2019/2012 del Parlament i del Consell 20 juny )
Ponent: Amanda Cohen Benchetrit. Magistrada Audiència Provincial de Córdoba. Assessora general de cooperació jurídica internacional del Ministeri de Justícia

TALLER PRÀCTIC:  Acords de refinançament amb entitats de finançament i no financers

Mòdul 2. DECLARACIÓ DEL CONCURS

Sol·licitud del deutor de declaració del concurs. Amb cas pràctic.

Sol·licitud dels creditors i d’altres legitimats de declaració del concurs . Amb cas pràctic.

Especialitats del concurs dels grups de societats

Aspectes econòmics de la sol·licitud del concurs. Opció liquidatòria o convencional

Interlocutòria de declaració del concurs: competència judicial i publicitat. Declaracions concursal plural i acumulació en concursos connexes

MASTER CLASS Aspectes Processals del Concurs:
Incident concursal, mesures cautelars i sistema de recursos


Mòdul 3. ADMINISTRACIÓ CONCURSAL

Figura de l’Administració Concursal: accés, anomenament i acceptació . Responsabilitat i funcions 

Informe de les administracions concursals: Continguts jurídics i econòmics. Estructura i documents annexes.

Aspectes econòmics de l’informe dels Administradors concursals. 
Valoració de l’empresa i de la situació patrimonial

TALLER PRÀCTIC:  sobre  l’Informe dels Administradors Concursals

MASTER CLASS: AC i Jutges
Sobre les relacions entre els professionals del concursat i l'Administració concursal. Que esperen uns respecte als altres.


Mòdul 4. EFECTES DEL CONCURS


Efectes del concurs sobre el deutor: limitacions en les facultats relatives a bens i activitat.
.
Efectes del concurs sobre les els deutors: accions i procediment, i sobre execucions.

Efectes del concurs sobre els creditors: relatius als crèdits

Efectes del concurs sobre els contractes: resolució i incompliment. Rehabilitació i enervació.

TALLER PRÀCTIC:  sobre efectes del concurs sobre els contractes

Efectes concurs sobre actes perjudicials i accions de reintegració: pressupostos i requisits. Procediments i efectes.

TALLER PRÀCTIC  d' acció de reintegració 

Efectes del concurs sobre els crèdits públics . Comunicació, reconeixement  i graduació. El contracte públic en el concurs.

Els efectes del concurs sobre els crèdits laborals: comunicació, reconeixement, qualificació, especialització en el Conveni i en la liquidació. 

Efectes del concurs sobre les relacions laborals: el Fons de Garantia Salarial

Contracte de Treball en el concurs: jurisdicció i competències.-  Contracte d’alta Direcció. Mesures col·lectives, procediment

TALLER PRÀCTIC sobre efectes del concurs sobre les relacions laborals

 

Mòdul 5. DETERMINACIÓ DE LA MASSA ACTIVA I PASSIVA

Composició de la massa activa: composició  i inventari

Composició de la massa passiva: Classificació dels crèdits concursals en  privilegiats, ordinaris i subordinats i contra la massa.

Aspectes econòmics del reconeixement de crèdits

TALLER PRÀCTIC sobre classificació dels crèdits

Impugnació de l’Informe Provisional i Informe Definitiu

MASTER CLASS: Estudi de Sentències
Honoraris Administració Concursal: estudi de Sentències.


Mòdul 6. SOLUCIONS DEL CONCURS: CONVENI I LIQUIDACIÓ

La viabilitat empresarial

MASTER CLASS: 
Fi de la fase comú: 
Solucions del concurs, Conveni i liquidació. La importància del Conveni, i en el seu cas una liquidació ordenada.
Apertura de la fase de conveni i presentació de propostes de conveni.

Contingut del conveni: Conginut admissible, legitimació i requisits.

Proposta anticipada de conveni.

Aspectes econòmics del conveni. Pla de viabilitat

Celebració de la junta de creditors i aprovació del conveni. Eficàcia del conveni

MASTER CLASS
Taller pràctic sobre la negociació del conveni. 

Apertura de la fase de liquidació: apertura, fase i pla de liquidació.

Realització immobles afectes , privilegi especial. Pagament al creditor, prelació i moment temporal.

Aspectes econòmics del pla de liquidació

Venda de la Unitat Productiva

Operacions de Liquidació

MASTER CLASS
RENDICIÓ DE COMPTES

TALLER PRÀCTIC sobre liquidació del concurs

Mòdul 7. QUALIFICACIÓ I CONCLUSIÓ DEL CONCURS

MASTER CLASS
La importància de la qualificació. Tramitació de la secció de qualificació
Fase de la qualificació del concurs: tramitació de la qualificació del concurs.

Fase de qualificació: Concurs culpable i concurs fortuït. Els còmplices

Fase de qualificació: Efectes personals i patrimonials de la qualificació del concurs com a culpable


TALLER PRÀCTIC sobre qualificació del concurs

Conclusió del concurs: Causes i efectes. Reobertura del concurs.
Conclusió per insuficiència de bens. Subsistència de bens després  del concurs.

Concurs Internacional 

Llei segona oportunitat: àmbit, especialitat, tràmits i efecte.

Llei segona oportunitat: acords prejudicials de pagament, concurs consecutiu, i benefici,  exaleració de passiu insatisfactori.

TALLER Llei segona Oportunitat

MASTER CLASS 
CLAUSURA 
Anàlisis de la Jurisprudència concursal del Tribunal Suprem 


La formació és presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.


Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 395€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3800.70€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 455€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 5400€


 

PREU:
DescripcióImport
Alumnes/as EPJ 4223,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImport
Alumnes/as cAmpus 4223,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes