Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Advocacia Penal ICAB 2018-2019

Màster en Advocacia Penal ICAB 2018-2019
 • Data inici: 25-09-2018
 • Data finalització: 05-07-2019
 • Lloc: Aula 5 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Horari: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores
  Places exhaurides. Podeu enviar un e-mail a masters@icab.cat amb les vostres dades personals per si hi hagués alguna baixa.
Organitza: Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)

Objectius:

El Màster en Advocacia Penal de l'ICAB és un curs d’especialització dirigit a tots els professionals del Dret que tinguin interès en aprofundir en conceptes teòrics i essencialment pràctics dins de l’àmbit del Dret Penal, així com per als Llicenciats/Graduats en Eret que busquin una formació continuada de qualitat i l’actualització i consolidació dels seus coneixements.

Una de les finalitats essencials és proporcionar metodologia, eines i recursos eminentment útils per tal de poder defensar els interessos dels justiciables en l’exercici de la professió.

Per aconseguir aquestes finalitats comptem amb un grup de professionals qualificats per transmetre experiència i coneixements, i des dels diferents punts de vista, atès que hi col·laboren com a personal docent magistrats, fiscals i advocats especialistes en Dret penal, avalats per una llarga trajectòria en l’exercici professional.

Programa:

Mòdul 1- Els processos penals. Drets i garanties constitucionals i Europees amb incidència en el procés. Pràctica processal: judicis lleus, diligències prèvies, judicis ràpids, procediment abreujat, sumari, llei del jurat.

•    Introducció; estructura del procés; el procés penal com a problema constitucional: construcció del procés a partir dels drets constitucionals; el procés degut: drets constitucionals i principis configuradors. Garanties de la funció jurisdiccional: submissió a la llei, independència, inamovibilitat i responsabilitat: la seva projecció processal. El Jutge imparcial, dret al Jutge natural, la contaminació processal. L’articulació constitucional del Ministeri Fiscal. La seva configuració legal i estatutària.
•    La jurisdicció criminal.
•    Garanties de l’activitat processal de les parts. L’article 24 CE. Catàleg exprés de drets, drets innats, diferents manifestacions en la configuració de drets i deures processals a la llum de la doctrina del Tribunal Constitucional.
•    La detenció i la presó preventiva.
•    Drets constitucionals a l’activitat investigadora i probatòria. Drets constitucionals en joc. La tensió constitucional i el principi de proporcionalitat, de necessitat i de menor lesivitat.
•    Prova il·lícita. Prova prohibida. La connexió d’ antijuricitat.
•    Nul·litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss LOPJ
•    Fase intermèdia del procediment. Sobreseïment de les actuacions.
•    El plenari.
•    Recursos. Prova en segona instància.
•    Judicis ràpids.
•    La justícia de menors.
•    Judici amb jurat.
•    Recurs de cassació. Recurs d’empara.
•    Execució penal
•    Cooperació jurídica internacional

Mòdul 2- Regles generals del Llibre I del CP i la seva aplicació pràctica: delictes, persones físiques i jurídiques responsables, penes, mesures de seguretat, conseqüències accessòries, causes d'extinció de la responsabilitat criminal.

•    Iter Criminis. Autoria i participació (arts. 15 a 18 i 28 a 31 CP)
•    Definició del delicte. Comissió per omissió.  Imprudència (10,11 i 12 CP)
•    L’Error. Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i agreujants. (arts. 14, 20, 21 i 22 CP)
•    Penes. Regles d’aplicació. Formes substitutives de l’execució de les penes privatives de llibertat. (arts. 32 i ss, 61 i ss, i 80 i ss CP)
•    Responsabilitat civil “ex delicte” ( arts. 116 i ss CP)
•    Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i la pena. Concurs de lleis i de delictes. Delicte continuat. (arts. 130 a 135, 8 i 74 i ss CP)

Mòdul 3- Delictes contra les persones, i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat i indemnitat sexual i honor), i contra les relacions familiars.

•    Homicidi i les seves formes. L’avortament.
•    Delictes contra la integritat física: Lesions doloses; Lesions imprudents; Renyina tumultuària; Manipulació genètica; Responsabilitat civil en els delictes contra la vida i la integritat física.
•    Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral. Detencions il·legals i segrests; Amenaces; Coaccions; Delicte contra la integritat moral; Tortures.
•    Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
•    Violència domèstica.
•    Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
•    Delictes contra l’honor.

Mòdul 4- Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, de finançament il·legal de partits polítics, contra la Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors i ciutadans estrangers.

•    Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
•    De les defraudacions. Estafa. Apropiació indeguda.
•    Insolvències punibles.
•    Propietat intel·lectual i Industrial.
•    Delictes relatius al mercat i als consumidors.
•    Delictes societaris.
•    Recaptació i conductes afins. Blanqueig de capitals.
•    Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
•    Delictes contra els drets dels treballadors.

Mòdul 5- Delictes contra l'ordenació del territori i urbanisme i el medi ambient, conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva, de falsedat documental.

•    Delictes contra l’ordenació del territori.
•    Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
•    Delictes contra la salut pública.
•    Delictes contra la seguretat del tràfic.
•    Falsejament.

Mòdul 6-  Delictes contra la administració pública, l'administració de justícia i contra la constitució i l'ordre públic.

•    Delictes contra l’Administració Pública.
•    Delictes contra l’Administració de Justícia.
•    Delictes contra l’ordre públic.
•    Delictes contra la Constitució.

Professorat:

Albert Pons Vives. Advocat

Andres Eduardo Salcedo Velasco. Magistrat de la Secció 9a de la Audiència Provincial de Barcelona

Andrés Maluenda Martínez. Advocat

Andreu Van den Eynde Adroer. Advocat

Bernat-Noël Tiffon Nonis. Psicòleg

Carlos Ramos Rubio. Magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Carme Guil Roman. Magistrada de la Audiència Provincial de Barcelona

Constantino Adell Artiga. Advocat

Cristina Rodriguez Orriols. Advocada

Emilio José Zegrí Boada. Advocat

Esther Palmés Bosch. Advocada

Fermín Morales Prats. Advocat

Francisco Bañeres Santos. Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Francisco González Maillo. Magistrat Jutge del Jutjat d'Instrucció nº 11 de Barcelona

Ignasi Martínez de Dalmases. Advocat

Ines Portabella Cornet. Advocada

Javier Rodrigálvarez Biel. Advocat

Jordi Oliveras Badia. Advocat

Jorge Navarro Massip, Advocat

José A. Rodríguez Sáez. Magistrat  Audiència Provincial de Barcelona

José L. Ramírez Ortiz. Magistrat Audiència Provincial de Barcelona

Jose Luis Rosillo Cascante. Advocat

José Mª Fuster-Fabra Torrellas. Advocat

José Rey Cadenas. Advocat

Josep Aniol Frigola Martínez. Fiscal

Josep Grau Gassó. Magistrat Sessió 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona

Josep Lluis Florensa Labazuy. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

Josep Oriol Rusca Nadal. Advocat

Juan Antonio Loste Madoz. Advocat

Juan Carlos Hortal Ibarra. Professor Facultat de Dret UB

Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat

Luis Batlló Buxó-Dulce. Advocat

M. Carmen García Martínez. Jutgessa, titular del Jutjat d'Instrucció núm. 18 de Barcelona

Marc Molins Raich. Advocat

Maria Dolores Balibrea Perez. ExMagistrada de la Secció Sisena de l'Audiència Provincial de Barcelona 

Marina Roig Altozano. Advocada

Miquel Capuz Soler. Advocat

Mireia Balaguer Bataller. Advocada

Miriam de Rosa Palacio. Magistrada i Cap de l'Àrea de Relacions Externes i Institucionals de l'Escola Judicial.

Pau Valls i Escolà. Mosso d'Esquadra

Ramón García Albero. Catedràtic Dret Penal. Universitat de Lleida.

Ramón Ragués Vallés. Catedràtic Dret Penal UPF

Vanesa Riva Aniés. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona

Victor Gómez Martín. Professor Titular de Dret penal de la Universitat de Barcelona

Wenceslao Tarragó Moncho. Advocat

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits d'inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitja que constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització ICAB i *Estudiants Associats:
Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.70€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

* https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat