Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2018-2019

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2018-2019
 • Data inici: 02-10-2018
 • Data finalització: 25-06-2019
 • Lloc: Aula 3 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Horari: Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores
  Places exhaurides. Podeu enviar un e-mail a masters@icab.cat amb les vostres dades personals per si hi hagués alguna baixa.
Organitza: Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

Objectius:

L’objectiu principal del Màster de Dret dels Negocis és la formació pràctica del jurista en totes aquelles àrees del dret que avui en dia es consideren imprescindibles per l’advocat mercantilista i d’empresa. Així, partint de les tres àrees cabdals del dret mercantil: a) el Dret de societats, b) el Dret de la contractació, c) el Dret de la competència i de propietat industrial i noves tecnologies, el programa tracta de cobrir també altres aspectes més específics del Dret dels negocis, sovint imprescindibles, com ara el Dret concursal, el dret processal bàsic, el dret fiscal i laboral més essencial. El mercat de valors i les qüestions penals i mediambientals vinculades a les responsabilitats de les empreses, entre d’altres. En definitiva, s’examinen des d’una perspectiva privatitzada i pràctica de les principals figures jurídiques de l’actual dret dels negocis que afecta a l’activitat empresarial i comercial.

El Màster s’adreça principalment als advocats liberals i advocats d’empresa interessats en assolir un aprenentatge profund, actualitzat i pràctic de totes aquelles àrees del dret, que convergeixen i configuren el modern Dret dels negocis, imbuint-los dels coneixements jurídics i pràctics més útils i necessaris en aquest àmbit.

El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats mercantilistes, professors universitaris i altres juristes amb una dilatada experiència en les seves respectives matèries que els permeten donar una visió pragmàtica i realista dels temes analitzats.

PROGRAMA
MÒDUL 1. SOCIETATS MERCANTILS
Introducció
L’instrument públic i la seva funció en el Dret dels negocis.

ESTRUCTURA ORGÀNICA
Registre Mercantil i societats mercantils
Funcionament de la Junta General
Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració
Deures dels administradors
Administrador de fet
Responsabilitat dels administradors
Drets del soci
Impugnació d’acords socials
Supòsit pràctic: Conflicte amb minoritaris

FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ
Grups de Societats
Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens
Modificació d’estatuts: Augment de capital
Modificació d’estatuts: Reducció de capital
Comptes anuals i aplicació del resultat
Dret d’informació de socis
Auditors i auditoria de comptes: Aspectes legals i econòmics
Reestructuració empresarial: Fusions
Reestructuració empresarial: Escissió i aportació de branca d’activitat
Reestructuració empresarial: Cessió global. Transformació
Reestructuració empresarial: Cas pràctic de fusió
Separació i exclusió de socis
Dissolució i liquidació de societats
Consells pràctics per a la redacció dels estatuts socials. Supòsit pràctic: Constitució d’una societat exprés.
Supòsit pràctic. Funcionament de la Junta General. Elaboració de la llista de socis.
Sol·licitud d’informació prèvia i simultània.
Exercici del Dret de vot. Redacció de l’Acta de la Junta

MÒDUL 2. CONTRACTACIÓ MERCANTIL
Aspectes generals
La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació
Consells pràctics en la redacció de contractes
Consells pràctics en la negociació de contractes
Medis de pagament
La contractació amb condicions generals
Incorporació i control del contingut
Clàusules abusives i protecció del consumidor
Determinació de la llei aplicable a les obligacions i contractes
Clàusules sobre competència judicial i arbitratge
Remeis enfront de l’incompliment contractual
Nul·litat i terminació dels contractes
Normativa contra la morositat en les operacions comercials
Introducció als procediments de reclamació de deutes
Assegurança de responsabilitat
Responsabilitat contractual i extra-contractual
Supòsit pràctic d’incompliment de contracte
Supòsit pràctic: Redacció d’un contracte transaccional per a solucionar la disputa anterior.

CONTRACTES ESPECÍFICS
Contractes de compravenda mercantil i subministrament. Incoterms.
Contracte de comissió. Contracte d’agència.
Contracte de distribució. Contracte de franquícia.
Contractes d’arrendament de local de negoci i d’empresa. Contractes d’arrendament financer: Leasing i renting.
Contractes de garantia
Contractes bancaris
Contractes d’assegurança
Contractes de transport
Contractes immobiliaris i de gestió d’actius immobiliaris
Contractes de prestació de servei
Transmissió d’accions i de participacions
Restriccions a la lliure transmissibilitat d’accions i participacions
Contractes de compravenda d’empresa (I)
Contractes de compravenda d’empresa (II)
Contractes de joint venture i aliances estratègiques
Supòsit pràctic de compravenda d’empresa
Protocol familiar i la seva publicitat
Altres pactes parasocials
Introducció al Dret del Mercat de Valors
Mercats alternatius (MAB)
Emissions de valors negociables (OPV/OPS) i operacions del mercat secundari (OPAS)

MÒDUL 3. COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I NOVES TECNOLOGIES
Competència i publicitat
Defensa de la competència: acords restrictius i abús de posició dominant, control de les concentracions i dels ajuts públics, òrgans i procediment, indemnització per danys i perjudicis
Competència deslleial: tipologia d’actes deslleials, accions i procediment d’aplicació
Publicitat: actes de publicitat il·lícita i normativa especial, accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat
Propietat industrial i intel·lectual
Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini, accions i procediments de protecció
Creacions industrials: Patents i secrets empresarials, accions i procediment de protecció
Propietat intel·lectual: Drets d’autor, obres protegides; software I audiovisual, accions i procediment de protecció
Contractes de propietat industrial
Contractes de propietat intel·lectual
Noves tecnologies
Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic
Protecció de dades
Starts-up

MÒDUL 4. RÈGIM MULTIDISCIPLINAR DELS NEGOCIS
ASPECTES CONCURSALS
Crisis de l’empresa: prevenció i solucions
Declaració del concurs
Administració concursal
Informe de l’administració concursal
Fases del concurs: Conveni i liquidació
Qualificació i responsabilitat dels administradors
Efectes del concurs sobre el deutor i els crèdits
Efectes del concurs sobre els contractes
Reforma concursal i refinançament d’empreses: Declaració del concurs

ASPECTES PROCESSALS
Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: Acumulació d’accions mercantils i civils
Processos ordinaris i execució
Problemàtica de la prova
Tutela judicial del crèdit: Processos monitori i canviari
Mesures cautelars
Mecanismes alternatius de resolució de conflictes: Funcionament de l’arbitratge (I), Funcionament de l’arbitratge (II)
Acció d’anul·lació de l’arbitratge, mediació empresarial

ASPECTES FISCALS
Responsabilitat tributària de societats i administradors socials
Impostos directes: Impost de Societats i IRPF
Procediments tributaris
Impostos indirectes: IVA i Impost sobre Transmissions Patrimonials
Fiscalitat de les operacions societàries
Fiscalitat internacional

ASPECTES LABORALS
El contracte de Treball
La representació dels treballadors a l’empresa
Les vicissituds del contracte de treball
La negociació col·lectiva
Aspectes administratius
Dret urbanístic
Dret mediambiental
Contractació pública
Aspectes generals dels sectors regulats

ASPECTES PENALS
Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance
Delictes societaris
Delicte de blanqueig de capitals
Insolvències punibles
Altres delictes econòmics (I)
Altres delictes econòmics (II)

ASPECTES COMPTABLES
Reforma comptable: harmonització internacional del sistema comptable
Deure de portar una comptabilitat: obligacions formals i materials
Interpretació de documents comptables
Mètodes de valoració de l’empresa
Supòsit pràctic d’interpretació de documents comptables. Mètodes de valoració d’empresa
Supòsit pràctic de mètodes de valoració de l’empresa
Cloenda
Societats professionals
Actualitat i perspectives del Dret dels negocis.

Professorat:

Alex Pujol Pamies. Advocat
Álvaro Luna Yerga. Advocat
Artur Gasch Borsa. Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya
Claudio Doria Tölle. Advocat
Concepción Hill Prados. Professora Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
Cristina Ramon García, Advocada
Daniel Vázquez Albert. Professor Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
Enric Enrich Muls. Advocat
Esther Nin i Camps. Advocada
Félix Pedrosa Negrete. Economista, advocat i auditor de comptes
Gerard Correig Ferré. Advocat
Griselda Garde Monferrer. Advocada
Guillermo Donadeu García-Nieto, Advocat i Associat CMS
Ignacio José Marqués Jarque. Advocat
Íñigo de Ros Raventós. Advocat
Iñigo Igartua Arregui. Advocat
Isabel Viola Demestre. Professora Titular de Dret Civil. Universitat de Barcelona. Màster en Mediació
Javier Sánchez Campo. Advocat
Joan Picó i Junoy. Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili
Joan Rigau Tornabells. Vicepresident and General Counsel PepsiCo Western Europe
José Andrés Rozas Valdés. Profesor acreditado a Cátedra.Sección de Derecho financiero y tributario Facultad de Derecho (UB).
Jose Luis Salido Banús. Advocat. Professor Titular de Dret Laboral de la UB
José Manuel Calavia Molinero. Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil. Universitat de Barcelona
José Maria Rojí Buqueras. Advocat. Professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Guiu Badia. Advocat
Josep Montefusco Monferrer. Advocat
Juan Carlos Hernanz Junquero. Advocat
Marc Rius Calaveras. Advocat
Natàlia Ferré Giró. Advocada
Oscar Torres Baus. Enginyer. Director del Programa B2B Management de Executive Education d'ESADE Bussiness School, Director Global Business Development en Dassault Systemes, Consultor, Formador, Membre del Consell Assessor, i expert en Estratègia i Vendes B2B
Paula Segura García. Advocada
Rebeca Carpi Martín. Professora d'ESADE, Doctora i Magistrada suplent
Sílvia Sorribas Margeli. Advocada

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits d'inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitja que constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització ICAB i *Estudiants Associats:
Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.70€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€
* https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat