Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2018-2019

  • Data inici: 03-10-2018
  • Data finalització: 03-07-2019
  • Lloc: Aula 3 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
  • Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores
Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2018-2019. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) adreçat principalment a advocats i advocades i Llicenciats en Dret.

COMITÈ CIENTÍFIC: 
Carme Adell Artiga. Advocada
María Giráldez de Luis. Advocada
Ramon Casanova Burgués. Advocat


OBJECTIUS: 

L’objectiu principal del Màster en Dret de Família i Successions és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l’aplicació pràctica d’aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (mediació, serveis socials o adopcions, entre d’altres).
 
La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit. Treballem casos reals a classe.
 
El Màster s’adreça no només a llicenciats en dret i advocats, sinó també a altres titulats universitaris que vulguis completar la seva formació superior amb la pràctica professional del dret.
 
El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.


MÒDUL I. DRET DE FAMÍLIA I ESPECIAL REFERÈNCIA A ELEMENTS INTERNACIONALS.    
Crisi de parella o matrimonial: estudi integral dels processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en la via contenciosa o de mutu acord. 
Procediments amb elements internacionals: tècniques en interpretació de llei aplicable i determinació de competència dels òrgans judicials, reconeixement, execució i modificació de títols judicials estrangers.
Segrest Internacional de Menors (SIM): tècniques d'actuació i defensa des d'ambdues perspectives: país requirent, país requerit.    
Innovació en les tècniques resolució de conflictes del SIM: la mediació internacional.    
Tècniques en la redacció d'escrits, demandes i recursos en processos especials de família i menors.    
Tècniques desenvolupades a través de sessions de coaching per a la negociació, entrevistes amb el client i defensa davant els Tribunals.    
Altres procediments especials del dret de família: execucions, Jurisdicció voluntària, modificació de mesures.    
Tècniques en l'obtenció de prova: bases i tècniques en matèries diferents al dret de família però directament relacionades amb el procés de divorci: Dret laboral, dret fiscal, dret mercantil.    
Col·laboració i intervenció d'altres professionals: psicòlegs, detectius, SATAF, Ministeri Fiscal, Lletrat de l’Administració de Justícia.    
Processos de violència contra la dona en supòsits de crisi familiar: tècniques per a la defensa de les mesures civils en les diferents compareixences del procés, tècniques per a l'assessorament de les parts (víctima/denunciat), nocions sobre els recursos per a la víctima, i qüestions de competència.   Filiació: reclamació de paternitat, mesures que es poden sol·licitar, drets i obligacions de cada part en aquest tipus de supòsits.    
     
MÒDUL II. INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I PROTECCIÓ A LA PERSONA    
Protecció a la infància. Processos de desemparament i risc.     
Contingut i especialitats dels processos que poden intervenir: Administratiu, Civil, Penal.    
Tècniques de defensa i actuació en cada procés.    
Nocions sobre la reclamació patrimonial enfront dels actes negligents de l'Administració en processos de protecció de menors.    
Acolliment, adopció i guarda de fet.    
Contingut i especialitats del procés.    
Tècniques per a la defensa davant els tribunals i el seguiment davant l'Administració.    
Protecció a la persona. Processos d'incapacitat, tutela i curatela.    
Contingut i especialitats del procés.    
Tècniques per a l'obtenció de proves, i intervenció d'altres professionals.    
Protecció del patrimoni. Conceptes i límits en la protecció del patrimoni de l'incapaç.    
 
MÒDUL III. DRET DE SUCCESSIONS.
Anàlisis i estudi de totes les formes de successió hereditària: 
    La successió testada (testaments, codicils i memòries testamentàries). Tècniques per la redacció de testaments, supòsits pràctics i estudi de les figures testamentàries.
    La interrogatio in iure. 
    La successió intestada i l’ordre successori
    La successió contractual: contingut dels pactes successoris
Altres atribucions successòries determinades per la llei:    
    La llegítima: càlcul, reclamació i extinció.
    La quarta vidual
Estudi dels drets viduals i de les formes d’acceptar o repudiar una herència

MÒDUL IV. DRET DE SUCCESSIONS AMB ELEMENTS INTERNACIONALS I FISCALITAT SUCCESSÒRIA
Estudi del Reglament (UE) núm. 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 4 juliol 2012 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions, a l'acceptació i l'execució dels documents públics en matèria de successions per causa de mort i a la creació d'un certificat successori europeu:
Anàlisi de l’impacte del component internacional a l’hora de testar
La fiscalitat de l’herència:
Impost sobre Successions i Donacions: càlcul, terminis i estudi de les fórmules d’estalvi fiscal.
Competència territorial de les Administracions publiques.
Fiscalitat dels no-residents a Espanya però residents a la UE. Impacte i aplicació de la STJUE de 3/09/14
Fiscalitat dels extracomunitaris.
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Impacte i aplicació de les sentències del Tribunal Constitucional.
Tècniques de negociació

 


* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

 


Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
Matrícula de 627.75€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.23€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€


* https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24
 

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.