Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2019-2020

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2019-2020
 • Data inici: 07-10-2019
 • Data finalització: 22-06-2020
 • Lloc: Aules ICAB
 • Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.Mòdul IV sobre RRHH els divendres, de gener a maig de 2020, 30 hores lectives (de 14 a 16 hores)
  Places exhaurides. Podeu enviar un e-mail a masters@icab.cat amb les vostres dades personals per si hi hagués alguna baixa.
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) adreçat principalment a advocats i advocades i Llicenciats en Dret.

Objectiu
L’objectiu principal del màster és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo de la destresa i experiència en el camp de les relacions laborals, tant si exerceix com a advocat, com si presta servei en departaments jurídics i laborals assessorant a empreses i treballadors. El sistema utilitzat és el d’immersió en casos pràctics per consolidar així els coneixements teòrics. El màster està adreçat a llicenciats en Dret i a diplomats en Relacions Laborals o Graduats socials que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica professional necessària per exercir com a advocat o com assessor laboral. El quadre docent està format per advocats en exercici, per magistrats i per advocats de l’administració o similar.


Programa
MÒDUL I: RELACIONS LABORALS. CONTRACTACIÓ LABORAL. RESPONSABILITAT DE LES EMPRESES. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTES, CONVENIS.
Relacions laborals i relacions excloses. Relacions laboral especials. Treballadors autònoms econòmicament dependents
• Dret comunitari europeu en matèria laboral.
• Dret laboral internacional.
• Contracte de treball. Modalitats contractuals

Condicions de Treballs:
• Grups professionals.
• Temps de treball: calendari i control horari
• Sistemes retributius: El salari, la seva protecció, aspectes fiscals i altres tipus de retribucions
• Ius Variandi-Mobilitat-Modificacions substancial.
• Cessió il·legal de treballadors-ETT-Subcontractació i Successió.
• Grups d’empreses. Responsabilitat solidària. Aixecament del vel.
• Suspensió del contracte. Excedències. Maternitat i Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral.

Plans d’igualtat.

Extinció del contracte de treball.
• Per voluntat de l’empresari i per voluntat del treballador.
• Acomiadaments: col.lectiu, causes objectives i disciplinari.

Drets fonamentals aplicats al Dret del treball.
• Salut laboral.
• Anàlisi i interpretació d’Estats Financers.
• Indemnitzacions de danys i perjudicis.

Dret Sindical.
• Eleccions sindicals. Convenis Col·lectius.
• Dret Sancionador Laboral. La inspecció de Treball.


MÒDUL II: ASPECTES PROCESSALS DEL DRET LABORAL. MODALITATS PROCESSALS. PRÀCTICA PROCESSAL.
• Competència de la jurisdicció social. Supòsits d’economia col·laborativa
• Les parts processals. La intervenció del Fons de Garantia Salarial. Acumulació d’accions i actuacions.
• Les reclamacions prèvies a la via judicial. La conciliació prèvia. Les actuacions processals.
• Actes preparatoris i mesures precautòries. El procés ordinari.
• Modalitats processals.
• L’acte del judici. La conciliació prèvia judicial. Contestació. Reconvenció. La prova; la prova digital
• La sentència. Requisits. Recursos.
• L’execució de la sentència.
• Fons de Garantia Salarial.
• El procediment contenciós-administratiu en matèria laboral.
• Llei concursal: aspectes laborals.


MÒDUL III: SEGURETAT SOCIAL: GESTIÓ I RÈGIM DE PRESTACIONS.
• Els nous reptes de la Seguretat Social a Espanya.
• Gestió Institucional de la Seguretat Social.
• Règim econòmic-financer i camp d’aplicació.
• Afiliació, altes, baixes i la cotització a la Seguretat Social.
• La gestió recaptatòria.
• Acció protectora de la Seguretat Social i requisits generals del dret a les prestacions.
• Prestacions: assistència sanitària, incapacitat temporal, maternitat, riscos per embaràs, incapacitat permanent. Jubilació, mort i supervivència i atur.
• Complements de l’acció de la Seguretat Social: Retribucions i altres
percepcions. Fons de pensions.


MÒDUL IV: MÒDUL RECURSOS HUMANS
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEPARTAMENT PERSONAL I RECURSOS HUMANS
RECURSOS HUMANS
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
planificació
Sistemes de selecció de personal
Incorporació i desvinculació
Formació i desenvolupament
RELACIONS LABORALS INTERNACIONALS
desplaçaments
Relacions laborals transfrontereres
Grups d'empreses internacionals

ADMINISTRACION PERSONAL
VISION JURÍDICA
Contractació: tipus de contractes i estratègia
Salaris: sistemes retributius
Condicions laborals.
VISION ECONÒMICA
Pressupostos
ràtios
indicadors
VISION SOCIAL
Anàlisi i descripció de llocs de treballs.
Elaboració de Professiograma

RELACIONS LABORALS
VISION NEGOCIADORA
negociació col·lectiva
Relacions amb la representació dels treballadors
pactes
VISION JURIDICA
Inspecció de Treball
Formes de resolució de conflictes extrajudicial: tècniques de conciliació prèvia, arbitratge, mediació
procediments judicials
SITUACIONS CONFLICTIVES
Reestructuracions internes: modificacions de condicions laborals.
Reestructuracions externes: extincions de contracte
Reestructuracions complexes: Expedients de regulació d'ocupació

PREVENCIÓ RISCOS
Anàlisi de la Llei de Riscos Laborals
mètodes preventius
Accions preventives externes / internes
responsabilitat empresarial
 
EVOLUCIÓ DE LA DIRECCION DE PERSONAL
soci estratègic
Quality agreement
Futur de la gestió de personal

 

Professorat Mòduls LABORAL:
Albert Rodriguez Arnaiz, Advocat
Alejandro Malo Ortigosa, Advocat
Ana Cristina Salas Velasco, Magistrada Juzgado Social nº 3 de Sabadell. Profesora asociada UPF
Ana Maria Monzó Calvo, Inspectora de Treball
Ángel Sarabia Muraday, Lletrat de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de la Tresoreria General de la Seguretat Social
Carlos González Oliver, Advocat
Eduardo Alemany Romagosa, Advocat
Eduardo Armas González, Lletrat de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Barcelona
Emilia María Velasco Albaladejo, Lletrada de la Seguretat Social
Emilio Ablanedo Reyes, Lletrat de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Madrid
Emma Gumbert Jordan, Advocada
Enrique García Echegoyen, Advocat
Enrique Moreno Almárcegui, Advocat
Ferran Rosell Güeto, Advocat
Gemma Sala Valero, Advocat
Jesús Gómez Esteban, Magistrat del Jutjat del Social nº 20 Barcelona
Joan Agustí Maragall, Jutge del Jutjat de lo Social 33 de Barcelona
Jonathan Gallego Montalban, Advocat
José Conesa Ballestero,  Advocat
José de Quintana Pellicer, President de la Sala del Social del TSJC.
Juan M. Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Lletrat de l'Administració de la Seguretat Social (SE)
Julio Peiró Rodriguez, Lletrat del FOGASA
Mª del Carmen Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Apoderada de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Advocada
María Muriel Plaza, Lletrada de l’Administració de Justicia al Jutjat Social nº 15 de Barcelona
Max Arias Blázquez, Advocat
Miguel Albasanz Sendra, Advocat
Rafael Laraña Cobo, Director Provincial de l’institut Nacional de la Seguretat Social
Ricardo Morante Esteve, Advocat
Roberto Sánchez Flores, Advocat
Rosa Félix Sánchez Rodríguez, Lletrada de l’Administració de  la  Seguretat  Social  adscrit al Servei Jurídic de  l’ Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona
Rosa M. Goñalons Benavent, Secretària del Jutjat del Social núm. 17 de Barcelona
Rosa Mª Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
Salvador Salas Almirall, Magistrat del Jutjat del Social núm 17 de Barcelona
Sara Mª Pose Vidal, Magistrada. Sala Social TSJ de Catalunya
Sebastián Moralo Gallego, Magistrat del Tribunal Suprem
Vidal Masramon Carmona, Advocat
Victor Santa-Bárbara Rupérez, Director Provincial Barcelona Servei Públic Ocupació Estatal

Professorat Mòdul RRHH:
Ana Alós: Advocada Bufete Uria
Gemma Sala: Advocada
Oriol Abelló: RRHH HP
Jordi Torres: Director Recursos Humans Rank
José L. Salido: Advocat
Manel Fresco: Advocat Bufete Cuatrecasas
Montserrat Mora: Responsable de l'àrea jurídica de la Fundació Centre Mèdic psicopedagògic d'Osona- Osonament
Rubén Doctor: Advocat Bufete Cuatrecasas

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (dues proves escrites).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació
: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49


Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 415.45€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3.915,45€

-    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
Matrícula de 675.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 477.55€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4495.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 478€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (525.50€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5500€

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat