Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs sobre els aspectes penals i processals-penals en la defensa i acusació dels delictes contra la seguretat vial

Curs sobre els aspectes penals i processals-penals en la defensa i acusació dels delictes contra la seguretat vial
  • Data inici: 24-11-2016
  • Data finalització: 16-03-2017
  • Lloc: Aula 1 del Centre de Formació (c/ Mallorca 281)
  • Horari: Dijous de 18.00 a 21.00 hores
Organitza: Secció de Dret de la Circulació i Secció de Dret Penal

24/11/16 Aspectes penals comuns en els delictes contra la seguretat vial
1. Impacte i incidència dels delictes contra la seguretat vial.
2. Etiologia i enumeració dels principals elements objectius i subjectius dels tipus penals en els delictes contra la seguretat vial.
3. Conceptes essencials dels delictes contra la seguretat vial: conductor, acte de conducció, via pública, travessa, via urbana o interurbana, vehicle a motor. Supòsits d'exclusió de responsabilitat penal per falta de tipicitat.
4. Graus de participació al marge de l'autoria i formes imperfectes d'execució.
5. Del delicte de perill abstracte al delicte de resultat lesiu.
6. El principi ne bis in idem en cas de sanció administrativa. Prejudicialitat penal.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

01/12/16 Estudi de l’art. 379 del Codi Penal. Aspectes policials.
1. L’atestat policial. Documents essencials; acta de simptomatologia, acta genèrica d’alcoholèmia, informació de drets i certificat de verificació de l’etilòmetre.
2. La prova d’alcoholèmia com a prova preconstituïda. Requisits i remissió a la legislació administrativa. Prova analítica de contrast. Oferiment i pràctica. Marges d’error de l’etilòmetre.
3. Relat d’afectació en la conducció. Descripció dels fets presenciats a la minuta policial.
4. Detenció del implicat, possibilitat de conductor substitut i immobilització del vehicle.
5. Controls de velocitat. Identificació del conductor a efectes penals. Els cinemòmetres. Marges d'error. Radars de tram, fixes i mòbils. Prova del delicte sense cinemòmetre.
6. Proves de detecció de drogues. Consentiment de l'investigat vs negativa a donar mostres de saliva. Examen de la cadena de custòdia.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

15/12/16 Estudi de l’art. 379 del Codi Penal. Aspectes penals i processals.

1. La declaració de l'investigat en seu policial. Assistència lletrada.
2. Obertura de diligències urgents. Diligències essencials a practicar.
3. Negociació de conformitats amb el Ministeri Fiscal. Valoració de les línies de defensa existents en relació amb el benefici immediat de la rebaixa del terç de la pena. Examen previ de l'escrit d'acusació i redacció de l'escrit de defensa.
4. Possibles circumstàncies atenuants i agreujants. La previsió de l'art 47 del Codi Penal.
5. La transformació del procediment a diligències prèvies. Oposició, règim de recursos i nul·litat d'actuacions.
6. El judici oral. Declaracions dels agents. Línies de defensa en base a les declaracions efectuades. Estudi de la sentencia condemnatòria o absolutòria.
7. La prova de l'afectació de la ingesta de substàncies; rellevància de la declaració de l'acusat i ocupants del vehicle. Prova pericial de descàrrec. Supòsits de taxa objectiva.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

22/12/16 El delicte de conducció temerària de l'art 380 del Codi Penal.

1. Concepte. El perill concret en els delictes contra la seguretat vial. Elements objectius i subjectius del tipus.
2. Elements necessaris de descripció fàctica en la minuta policial, en l'escrit d'acusació i a la sentència de condemna per un delicte de conducció temerària.
3. El nou supòsit contemplat a l'art. 380.2 del Codi Penal.
4. Fugides policials i conducció temerària. Enquadrament de la conducta de l'autoencobriment impune vs desobediència. Realització de supòsits pràctics. Pràctica judicial habitual en casos de fugida de l'autor.
5. Judici oral. Declaracions, prova de càrrec i de descàrrec.
6. Redacció d'escrits d'acusació, defensa i recursos d'apel·lació.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

12/01/17 El delicte de l'art. 381 del Codi Penal. Conscient menyspreu per la vida.

1. Frontera normativa amb el supòsit de conducció temerària de l'art. 380 del Codi Penal. Distinció i subsumpció de conductes.
2. Estudi del dol eventual i de la culpa conscient o la imprudència greu.
3. Afectacions penològiques en cas de resultat lesiu. La transformació del procediment a sumari. Impossibilitat de prestar conformitat a la guàrdia. La transformació inicial a diligències prèvies.
4. Preparació de línies de defensa i acusació. La reconducció de la conducta a l'art 380 del Codi Penal.
5. Influència de possibles circumstàncies atenuants de drogoaddicció i d'intoxicació en l'exclusió de la concurrència del dol. Plantejament en l'escrit de defensa, desplegament de prova i exposició jurídica en l'informe final.
6. Anàlisis de jurisprudència. Preparació de recurs d'apel·lació i eventual cassació.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

19/01/17 El delicte de negativa i la conducció sense permís.

1. El delicte de negativa a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues. Elements del tipus. Necessitat de requeriment i advertència de conseqüències. Conflictes normatius amb el delicte de desobediència.
2. Supòsits d'impossibilitat de sotmetre's a les proves per problemes mèdics, ferits en cas d'accident o per excés d'ingesta.
3. Negativa a sotmetre's a la prova amb etilòmetre evidencial. Negativa a bufar en la segona prova. Resposta jurisprudencial en cas de negativa a sotmetre's a la segona prova. Anàlisis de jurisprudència. Congruència imperativa en la sentència de condemna en funció del criteri seguit.
4. Resposta punitiva davant la negativa. Concurs normatiu amb el delicte de l'art 379 del C.P. Possible apreciació de la circumstància atenuant analògica d'embriaguesa. en el delicte de negativa. Contingut de l'escrit d'acusació i defensa en cas de negativa. Línies de defensa i acusació en base al relat de fets efectuat. Supòsits pràctics.
5. Les diferents modalitats de la conducció sense permís; privació judicial cautelar o definitiva, privació per pèrdua de punts o no obtenció del permís de conduir. Concurrència del dol en l'autor. rellevància de la declaració d'investigat en la fase d'Instrucció. Actuació lletrada en cas de negativa del jutjat a transformar a diligències prèvies o a suspendre la compareixença de judici ràpid en el supòsits de falta d'aportació inicial del permís per part de ciutadans estrangers.

6. La previsió de l'art. 47 del Codi Penal. Possible acusació per delicte de trencament de condemna en els casos d'aplicació de l'art 47 del C.P. Inici de l'execució de la pena de privació del permís de conduir. Retirada immediata en cas de conformitat i possible fraccionament de la pena de privació en fase d'execució. Plantejament i estudi de jurisprudència.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

26/01/17 La nova redacció de l'art 385 de creació de greu perill per a la circulació.

1. Elements normatius del tipus de l'art 385 del C.P.
2. Punició en cas de perill concret i en cas de resultat lesiu. Règim concursal i concurrència de dol o imprudència greu. Estudi de casos.
3. Possibles subjectes actius del delicte. Especial referència a col·lisions provocades per espècies cinegètiques. Grau de responsabilitat de les administracions públiques i de les societats de caça. Abast del dol eventual.
4. Distinció de la figura delictiva de l'art 385 del C.P amb el delicte de lesions amb instrument perillós o temptativa d'assassinat. Reconducció de casos. Prova d'ambdues conductes.
5. El decomís del vehicle com a instrument del delicte. Supòsits en els que concorre. Destí del vehicle. Pràctica judicial en l'aplicació de l'art 385 bis.
6. La rebaixa de grau en els delictes contra la seguretat vial. Desús en la seva invocació davant del jutjat de guàrdia. Possibilitat de plantejament per part de la defensa durant el servei de guàrdia i en la celebració del judici oral. Reconeixement en sentència. Determinació de la pena en el cas de concurrència de l'art 385 ter del C.P amb més d'una circumstància atenuant o una molt qualificada. Estudi de casos per Audiències Provincials.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

02/02/17 Els resultats lesius en els delictes contra la seguretat vial, règim concursal i règim de recursos.

1. Estudi de les diferents modalitats de delictes de lesions per imprudència greu i homicidi per imprudència greu. L'informe mèdic forense de sanitat.
2. Relació de causalitat i concurs normatiu en el cas de pluralitat de lesionats i/o finats.
3. Estudi de les normes concursals. Concurs de lleis, concurs ideal, concurs medial i concurs. real. Anàlisis de relacions concursals ordinàries entre els diferents delictes contra la seguretat vial.
4. La norma concursal de l'art 382 del Codi Penal.
5. Impugnació de sentències absolutòries i condemnatòries. Anàlisi de la correlació entre el relat de fets provats i els fonament jurídics.
6. Règim de recursos. Recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació en fase d'Instrucció. Anàlisi de l'art. 324 de la LECrim. i la seva aplicació en els delictes contra la seguretat vial. El recurs de nul·litat contra la Interlocutòria d'obertura del judici oral. El recurs d'apel·lació; motius. El recurs de cassació per infracció de llei. Preparació, interposició i contestació.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

09/02/17 El nou delicte d'imprudència menys greu. Determinació de la pena.

1. Incidència de la nova regulació dels delictes lleus en l'àmbit dels delictes contra la seguretat vial. Previsió de l'art. 13.4 del Codi Penal.
2. La despenalització de la falta de l'art 621 del Codi Penal. Règim transitori.
3. El nou delicte d'imprudència menys greu. Delimitació normativa. Distinció entre lesions o mort per imprudència greu, menys greu o lleu. Conseqüències penals.
4. Problemàtica pràctica de la nova figura delictiva d'imprudència menys greu. Pràctica inicial i habitual dels Jutjats; solucions contra la Interlocutòria d'arxiu provisional o lliure. Rellevància de l'informe tècnic d'accidents i del relat de fets de la minuta policial. Casos de prescripció en cas de degradació del grau d'imprudència.
5. Eines de negociació de la pena en concret al Jutjat de Guàrdia i al Jutjat del Penal. Possible concurrència de circumstàncies que provoquin rebaixes de diversos graus de la pena.
6. Determinació de la pena. Estudi de la concurrència de les circumstàncies atenuants, agreujants i eximents més habituals en els delictes contra la seguretat vial. Riscs assumibles en cas de no conformitat.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

23/02/17 La responsabilitat civil en els delictes contra la seguretat vial.

1. Responsabilitat civil en cas de danys o lesions. El responsable civil directe. El responsable civil subsidiari.
2. Redacció d'escrits d'acusació i petició de responsabilitat civil. Requisits formals. Taxació dels danys i informe forense de sanitat.
3. Opcions de defensa en cas de negativa de la companyia asseguradora a pagar els danys o la indemnització per lesions. Pagament per part del implicat. Possible aplicació de l'atenuant de reparació del dany.
4. Estudi i aplicació del nou barem. Informació necessària a recopilar per part del Jutjat d'Instrucció. Intervenció immediata de l'acusació particular en la recopilació de les dades necessàries per l'aplicació del barem.
5. L'eventual exclusió de la reparació del dany en cas de la comissió de delictes de perill abstracte. Cas de l'Audiència Provincial de Girona. Estudi de la Disposició Addicional Tercera del Codi Penal. Regulació del nou recurs de cassació per infracció de llei contra sentències dictades pel Jutjat Penal.

· Joaquim Soldevila Romero. Fiscal Degà de la Secció Territorial d’Olot, Fiscalia Provincial de Girona. Fiscal Delegat de Seguretat Vial a la Fiscalia Provincial de Girona

02/03/17 El Jutge Instructor i els delictes contra la seguretat vial.

1. Minuta judicial i primeres diligències. Obertura de procediments judicials.
2.La Interlocutòria d'arxiu provisional i definitiu; supòsits en els que procedeix i moment processal. Motivació i requisits de forma.
3. La negativa a transformar les diligències urgents en diligències prèvies. Règim possible d'impugnació.
4. La Interlocutòria de transformació a judici lleu. Supòsits i exigències de motivació.
5. La sentència de conformitat al jutjat de guàrdia. L'execució immediata de la pena imposada.
6. La Interlocutòria d'acomodació del procediment als tràmits del Procediment Abreujat; Contingut i relat de fets. Possibles nul·litats per manca de motivació o omissió de responsables.
7. La impugnació de resolucions del Jutge d'Instrucció. Eficàcia pràctica del recurs previ de reforma. Hàbits judicials davant del recurs previ de reforma.

· Joan Coromina Lozano. Jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Mataró

09/03/17 Mesures cautelars en els delictes contra la seguretat vial.

7.12.1. La intervenció del permís de conduir. Necessitat d'intervenció judicial. Retirada cautelar al Jutjat de guàrdia; Supòsits i requisits. Problemàtica en els casos de retirada cautelar policial del permís sense intervenció judicial; possible aplicació del delicte de conducció sense permís.
7.12.2. Altres mesures cautelars; fiança i compareixences apud acta.
7.12.3. La mesura cautelar de presó provisional en els delictes contra la seguretat vial. Supòsits en els que procedeix. Contingut i motivació de la Interlocutòria de presó provisional.
7.12.4. El decomís judicial del vehicle en casos de reincidència i conductes greus. Procediment d'incautació i problemàtica pràctica. La custòdia i destí final del vehicle decomissat.

· Joan Coromina Lozano. Jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Mataró

16/03/17 Actuació judicial en l'execució de la responsabilitat civil i penal i costes.
1 Interessos de demora; còmput i fixació. L'Art. 20 de la LCS; justificació judicial de la seva aplicació.
2. Condemna en costes i consignació total o parcial de la quantitat deguda; efectes. Impugnació de costes per excessives o indegudes. Criteris de resolució.
3. La nova regulació de la Interlocutòria de quantia màxima; comparativa amb el règim anterior.
4. Mesures d'execució penal; suspensió de la pena privativa de llibertat, possibilitat de fraccionament de la pena de pèrdua del permís de conduir i petició d'indult. La remissió definitiva de la pena.

· Joan Coromina Lozano. Jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Mataró

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 185,00€ 138,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 185,00€ 138,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 280,00€ 210,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 460,00€ 345,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 685,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes