Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs d'Especialització en Dret Ambiental - Bloc 2. Vector de residus: 'Règim jurídic i pràctica associada als residus i als sòls contaminats'

Curs d'Especialització en Dret Ambiental - Bloc 2. Vector de residus: 'Règim jurídic i pràctica associada als residus i als sòls contaminats'
  • Data inici: 10-01-2017
  • Data finalització: 02-02-2017
  • Lloc: Aula 72, 7a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca 283)
  • Horari: Dimarts i Dijous de 18.00 a 21.00 hores
Organitza: Secció de Dret Ambiental

ANTECEDENTS

En els últims anys el Dret ambiental ha experimentat un creixement exponencial que l’ha convertit en un element transversal i vertebrador de tots els àmbits de l'activitat humana susceptibles d'afectar el nostre entorn.

La regulació en matèria de residus va aparèixer a nivell europeu amb l’aprovació de la Directiva 75/442/CEE, de 15 de juliol de 1975, relativa als residus que va a ser transposada al nostre ordenament per la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos.

Després de successives modificacions actualment es troba en vigor la Directiva 2008/98/CE sobre el residus, coneguda com la Directiva Marc dels Residus. Aquest instrument legislatiu comunitari es va a transposar al nostre ordenament domèstic per la Llei 22/2011 de residus i sols contaminats. Així mateix, Catalunya disposa de regulació pròpia en matèria de residus derivada del Decret Legislatiu 1/2009 que conté el text refós de la Llei reguladora dels residus.
Aquest marc general, que regula les qüestions bàsiques sobre producció, gestió i competències associades als residus, es desplega i concreta en una multiplicitat de regulacions sectorials com les associades a la regulació dels sòls contaminats, envasos i residus d’envasos, a la gestió dels olis usats, als vehicles i pneumàtics fora d’ús, als aparells elèctric i electrònics, els residus de la construcció etc.

Cal tenir en compte així mateix l’aposta de les noves polítiques ambientals per l’aprofitament dels residus com a recursos i l’avenç cap a un model d’economia circular per contraposició al tradicional model d’economia lineal.

El curs aspira a oferir una visió general sobretot aquest cos normatiu, exposant l’esmentat marc de manera sistemàtica i identificant les seves problemàtiques pràctiques.

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest curs és oferir una visió general pràctica i sistemàtica del règim bàsic aplicable a la producció i gestió dels residus, així como dels principals problemes pràctics de l’aplicació d’aquest cos normatiu.

A títol enunciatiu, es tractaran els següents aspectes:

1. La distribució de competències en matèria de residus.
2. La jerarquia dels residus.
3. Las obligacions associades a la producció i gestió dels residus urbans i industrials.
4. El règim jurídic relatiu a la incineració del residus o la seva eliminació en dipòsit controlat.
5. El trasllat dels residus.
6. Els subproductes i l’economia circular.
7. El règim jurídic aplicable als sòls contaminats: la gestió i tramitació dels expedients de declaració de sols contaminats i les obligacions materials i registrals associades a aquesta declaració.
8. La problemàtica derivada de la contaminació de les aigües subterrànies i la integració d’aquest vector en el marc dels expedients de sòls contaminats.
9. Accions de responsabilitat civil (contractual i extracontractual) respecte del sòls contaminats.

PROFESSORAT

El professorat designat per a impartir aquest curs garanteix una visió tant acadèmica com pràctica de la matèria.

L’equip de professors al càrrec de les diferents classes té un ampli coneixement de la normativa objecte del present curs i provada i dilatada experiència en l’aplicació d’aquest cos normatiu. Molts d’ells han impartit jornades de formació i conferències en relació amb aquesta matèria i han publicat articles doctrinals sobre l’aplicació i la interpretació de la normativa de residus.

PROGRAMA

10/01/2017. Sessió 1. Presentació del curs
· Juan Antonio Loste, Advocat i President de la Secció de Dret Ambiental

Distribució competencial i jerarquia normativa en matèria de residus. Marc normatiu europeu, estatal i autonòmic. Directives europees sobre residus. La Llei 22/2011 de Residus i normativa de desenvolupament. Normativa catalana en matèria de residus.
· Josep Lluís Serra  Assessoria Jurídica de Ferrovial Servicios S.A.

12/01/2017. Sessió 2.  Els programes de gestió i el règim jurídic dels residus municipals.
· Josep Simó Director de l’àrea de Residus Municipals de l’Agència de Residus de Catalunya
· Marta Cervantes Aragón, Cap del Departament de Control Legal de l’Agència de Residus de Catalunya

17/01/2017. Sessió 3. Els residus industrials. Obligacions en matèria de producció i gestió de residus industrials. Règim dels subproductes
· Oriol Rosselló Director de l’àrea de Residus Industrials  de l’Agència de Residus de Catalunya
· Pilar Chiva Rodríguez, Directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya

19/01/2017. Sessió 4 Operacions d’eliminació de residus. Règim jurídic de la incineració de residus i de la disposició de residus en abocador.
· Isabel Elias Advocada d’HERA HOLDING S.A.
· Óscar Giménez, Responsable d’Optimització d’Operacions a Ferrovial Servicios S.A.

24/01/2017. Sessió 5. Règim jurídic i obligacions derivades del trasllat de residus
· Jaime Calvo, Advocat i Secretari de la Secció de Dret Ambiental
· Santiago Davila, Conseller Tècnic del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient.

26/01/2017. Sessió 6. Règim jurídic dels envasos i residus d’envasos i règim jurídic dels residus d’aparells elèctric i electrònics.
· Responsable d’Assessoria jurídica d’ECOEMBES
· Belen Gàllego. Tècnica del Departament  de Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya

31/01/2017. Sessió 7 Règim jurídic aplicable als sòls contaminats. El Reial Decret 9/2005 pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. Expedients informatius i expedients de descontaminació de sòls.
· Marta Cervantes Aragón, Cap del Departament de Control Legal de l’Agència de Residus de Catalunya
· Josep Anton Domènech Paitubi, Cap del Departament de Gestió de sòls contaminats de l’Agència de Residus de Catalunya

02/02/2017. Sessió 8. Els sòls contaminats i la contaminació de les aigües subterrànies: una visió pràctica.
· Juan Antonio Loste, President de la Secció de Dret Ambiental de l´ICAB. Advocat
· Emili Orejudo, Cap de la Unitat de Recuperació i Millora d’Aqüífers.

COORDINACIÓ

· Juan Antonio Loste, Advocat i President de la Secció de Dret Ambiental

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 90,00€ 67,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 90,00€ 67,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 130,00€ 97,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 215,00€ 161,25€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 315,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes