Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Propietat Intel·lectual i Industrial ICAB 2017-2018

Màster en Propietat Intel·lectual i Industrial ICAB 2017-2018
 • Data inici: 03-10-2017
 • Data finalització: 12-07-2018
 • Lloc: Aules ICAB
 • Horari: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores
Organitza: Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

PRESENTACIÓ:

L'objectiu principal del Màster en Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual que organitza l'ICAB és la formació teòrica i pràctica de l'advocat en aquestes disciplines, per poder dur a terme una assistència lletrada tant pel que fa a l’assessorament i contractació com a l'exercici i defensa dels drets.

El sistema utilitzat és el de la combinació de classes teòriques, per assolir una comprensió global de la naturalesa jurídica dels títols d'exclusiva, les facultats que se'n deriven i les limitacions legalment establertes, amb determinades pràctiques per consolidar així els coneixements teòrics. El programa inclou també un mòdul de dret processal, donada la litigiositat d'aquestes matèries.

El Màster està adreçat a llicenciats en Dret i també a d'altres llicenciats superiors que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica professional necessària per exercir com a advocat.

El quadre docent està format per advocats en exercici, per magistrats i per professors universitaris.

COMITÈ CIENTÍFIC:

Anna Autó Casassas, Advocada. 
Jordi Romaní Lluch, Advocat.
David Pellisé Urquiza, Advocat.  
Miquel Montaña Mora, Advocat. 
Marta Baylina Melé, Advocada. 
Cristina Calvet Gómez, Advocada.

PROGRAMA:

Mòdul 1. La protecció de les creacions intel·lectuals
Sessió introductòria
Introducció a la Propietat Intel.lectual; diferències amb la Propietat Industrial
La creació intel·lectual. L'objecte dels drets d'autor; tipologia i classificació
L'autor. Altres subjectes rellevants. El dret moral
Els drets d'explotació
La transmissió dels drets
Drets connexos: artistes i intèrprets
Drets connexos: productors de fonogrames i obres audiovisuals i les entitats de radiodifusió
L'obra musical; l'obra audiovisual
La tutela judicial dels drets de propietat intel·lectual
La duració i els límits dels drets de propietat intel·lectual
El Registre de la Propietat Intel·lectual. Les entitats de gestió
Tecnologia digital, telecomunicacions i Internet. El dret d'autor en la societat de la informació. Particularitats dels actes d'explotació de la Propietat Intel·lectual a Internet. L'aplicació del dret moral
La protecció jurídica dels programes d'ordinador. Contractes de software. Nous models de transmissió de les obres a la xarxa. El projecte GNU/Linux i el programari lliure. Les llicències Creative Commons
Les mesures de protecció tecnològica de les obres i informació per a la gestió de drets.Responsabilitat dels intermediaris per continguts il·lícits. Els sistemes P2P i la pràctica de compartir arxius: implicacions jurídiques
El nom de domini: el seu registre i la seva regulació. Conflictes derivats de l’adopció i ús de noms de domini. El procediment de resolució de conflictes.
Sessió pràctica i d'avaluació.

Mòdul 2. La protecció de les modalitats distintives de la propietat industrial: marques i noms comercials
Sessió introductòria: Què és una marca? Quina és la seva raó de ser?
Quines son les seves característiques?
Diferents tipologies (segons el seu objecte, àmbit territorial, grau de protecció...).
Marques nacionals, internacionals i comunitàries. Procediment de Registre (OEPM/OAMI/OMPI).
Referència a les marques de garantia, colectives, a les denominacions d'origen i a les denominacions geogràfiques.
Drets conferits: contingut i límits.
Les marques notòries i renombrades. Les marques com objecte de propietat.
Prohibicions absolutes de registre. Marques "genèriques", marques "descriptives"...
Prohibicions relatives de registre. El risc de confusió/associació.
Accions reivindicatoria, de nul·litat i de caducitat.
Accions per infracció: cessament i indemnització.
El nom comercial.
Referència a la Competència Deslleial.
Delimitació entre marques i d'altres drets inmaterials.
El nom de domini.
Regulació i resolució de controversies.
Casos Pràctics: Un expedient a l'OEPM, un procediment judicial

Mòdul 3. La protecció de les modalitats inventives  de la propietat industrial: patents i altres invencions
Sessió introductòria: les modalitats inventives de la Propietat Industrial. Què es una Patent?.
Requisits de validesa de les Patents. Les invencions laborals.
Procediments de registre.
Drets i obligacions derivats del registre. Àmbit de protecció.
Les accions per infracció: infracció literal i infracció per equivalència.
Nul·litat i caducitat.
Les patents biotecnològiques.
Semiconductors; varietats vegetals; nanotecnologia.
Els Models d'Utilitat.
La possible futura Patent comunitària i l'acord ADPIC.
La Patent com objecte de propietat; transmissió i llicències.
Dret de propietat industrial i dret de la competència.
Sessió pràctica i d'avaluació. 

Mòdul 4. Dissenys Industrials i Competència Deslleial
Introducció a la competència deslleial i la seva relació amb els drets d'exclusiva. 
La competència deslleial en general. Objectius de la regulació.
Determinació del objecte del Disseny Industrial. Solapament amb els drets de Propietat Intel.lectual i amb altres modalitats de protecció de la Propietat Industrial.
Requisits de validesa, drets conferits i limitacions del titular del Disseny registrat. Referència al Disseny no registrat.
Sistemes de protecció: disseny nacional, disseny comunitari i disseny internacional. Procediment de registre. Impugnació en la via administrativa. 
Nul·litat i caducitat del disseny. Accions d’infracció, negatòria i reivindicatòria.
Accions d’infracció del disseny registrat i no registrat.
Competència deslleial i relació amb modalitats de la propietat industrial susceptibles de ser protegides.
Altres supòsits de competència deslleial no relacionats amb modalitats de la propietat industrial. Publicitat deslleial.
Sessió pràctica interactiva. Resolució d'un cas.
Sessió pràctica i d'avaluació.

Mòdul 5. Els mecanismes processals de protecció dels drets de la propietat industrial i intel·lectual   
Procediments davant l’EUIPO i l’OEPM.     
Mesures en frontera contra la pirateria i la falsificació.    
El procés penal.           
La prova en la jurisdicció civil. Diligències preliminars i diligències de comprovació de fets.        
Les mesures cautelars i els escrits preventius.      
Demanda, contestació a la demanda i el procés fins a sentència.        
Impugnació de la validesa del dret d’exclusiva de l’actor. Especial referencia a la impugnació de la patent.            
Acumulació d’accions civils. Aspectes processals de l’acció indemnitzatòria.      
Els recursos.    
El Tribunal Unificat de Patents.       
Arbitratge, mediació i conciliació.    
Sessió pràctica i d’avaluació.          

PROFESSORAT:

Adrián Crespo, Advocat
Albert Agustinoy, Coordina el Grupo de Juego de DLA Piper España.
Alfonso Merino Rebollo, Magistrat Jutjat Mercantil nº 4 Barcelona
Ana Benetó, Advocada
Anna Autó, Advocada
Christian Durán, Advocat
Cristina Calvet, Advocada
David Pellisé, Advocat
Elena Boet, Professora Titular de Dret mercantil. Universitat de Girona. Magistrada Suplent. Audiència Provincial de Barcelona
Elena Raya, Advocada
Elia Sugrañes, Advocada
Florencio Molina López, Magistrat Jutjat Mercantil nº 5 Barcelona
Ignasi Espiell, Enginyer i Advocat de la propietat industrial
Ignasi Marqués, Advocat
Jesús M. De Alfonso, Advocat
Jordi Güell, Advocat
Jordi Romaní, Advocat
José Mª del Valle, Advocat
Josep Montefusco, Advocat
Juan Carlos Quero, Advocat
Juan Cuerva, Advocat
Julia Hernández, Advocada
Lara Foncillas, Advocada
Luis Batlló, Advocat
Mar Guix, Advocada
Marta Baylina, Advocada
Marta Cervera, Magistrada Jutjat Mercantil nº 8 Barcelona
Miquel Montañá, Advocat
Miquel Peguera, Professor Annex de Dret Mercantil a la UOC
Mireia Águila, Advocada
Mònica López, Advocada
Montiano Monteagudo, Advocat
Rais Amils, Advocada
Ramon Morral, Advocat
Raquel Xalabarder, Responsable de la Propietat Intel•lectual a la UOC
Rosa Martínez, Advocada
Silvia Caparrós, Advocada
Silvia Carné, Advocada
Sònia Sebé, Advocada
Vicente Pérez Daudí, Advocat
Yolanda Ríos López, Magistrada Jutjat Mercantil nº 5 Barcelona

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Per optar al títol, els alumnes han d’acreditar, com a mínim, la seva assistència presencial al 80% de les hores lectives. La justificació d’absències no eximeix de l’obligació d’assistir a les classes. L’única forma d’acreditar l’assistència és la signatura en el llistat d’assistència que hi haurà cada dia a l’inici de cada classe. La llista romandrà 30 minuts a l’entrada de classe, essent retirada i comptant com NO ASSISTÈNCIA si s’arriba més tard.

JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIA ALS MÀSTERS DE L’ICAB

Només es podran justificar un 10% de les classes.

Únicament es consideraran faltes justificades d’absència les següents:

- Malaltia de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
- Malaltia d’algun familiar que requereixi de la cura directa de l’alumne. Se sol·licitarà un informe i/o justificant mèdic.
- Assistència a algun acte oficial i/o familiar. Es demanarà justificant.
- Es consideraran justificades les absències per motius laborals només aquelles que no siguin continuades en el temps i degudament justificades. (Exemple: judicis, vistes orals, assistència detingut, etc.)
- Es podrà estudiar el cas individual d’algun alumne en cas que ho requereixi i Direcció ho consideri adient.

El programa, dates, i professorat estan subjectes a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura i un número de compte per a les quotes domiciliades
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per VISA presencialment al Centre de Formació ICAB, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax 93 487 16 49


Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 3 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
Matrícula de 591.85€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 401.62€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3804.75€

-    Col·legiats ICAB de més de 3 anys:
Matrícula de 685.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.03€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.5€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 1176€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 465.50€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4900€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 1296€ + 8 quotes mensuals domiciliades (513€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

* https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

IDIOMA:

Les classes seran impartides en llengua catalana o castellana, d’acord a la llibertat de càtedra.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat