Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB 2019-2020: 'IVA, Impostos especials i Impostos Locals'

Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB 2019-2020: 'IVA, Impostos especials i Impostos Locals'
 • Data inici: 18-05-2020
 • Data finalització: 08-07-2020
 • Lloc: Aules ICAB
 • Horari: Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
  Places exhaurides. Podeu enviar un e-mail a masters@icab.cat amb les vostres dades personals per si hi hagués alguna baixa.
Organitza: Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)

Comitè Científic:

· Silvia Cano Arteseros. Gerent organisme de gestió tributària Diputació de Barcelona.
· Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la UB.

MÒDUL V: IVA, IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS

- IVA
Introducció:
Normativa reguladora bàsica.
Característiques de l’impost.
Principis generals de funcionament.
Esquema liquidatori de l'IVA.
Elements estructurals de l’impost
Operacions gravades per IVA: els fets imposables
Naturalesa i delimitació espacial de l’Impost.
Visió global del funcionament de l’impost. Exemple.

- Operacions interiors:
Requisits del fet imposable
- Requisit subjectiu. Condició d’empresari o Professional.
- Requisit objectiu. Lliurament de béns o prestacions de serveis.
- Requisit territorial. Realització del fet imposable en T.A.I.
- Requisit finalista. Subjecció amb independència de la finalitat.
Concepte d’empresari o Professional a efectes de l’IVA.
Concepte de lliurament de béns i prestacions de serveis.
Els autoconsums.
Operacions no subjectes a l’IVA.

Exempcions:

Calcificació de les exempcions:
- Segons la matèria sobre la que recauen:
 - Exempcions en operacions interiors.
 - Exempcions en operacions intracomunitàries.
 - Exempcions en operacions exteriors.
- Segons el dret a deduir de les quotes d’ IVA suportades:
 - Exempcions plenes.
 - Exempcions limitades.
- Les Exempcions en les operacions interiors:
 - Exempcions mèdiques i sanitàries.
 - Exempcions relatives a l’educació.
 - Exempcions socials, esportives i culturals.
 - Exempcions en operacions d’assegurances i financeres.
 - Altres Exempcions (servei postal universal, artístiques, …)
- Les Exempcions immobiliàries:
 - Juntes de Compensació.
 - Lliuraments i arrendaments de terrenys i edificacions.
 - La renuncia a d’exempció.
- Les Exempcions tècniques.
- Delimitació IVA- ITP i AJD.

Localització fet imponible:

-Lloc de realització dels lliuraments de béns
-Lloc de realització de les prestacions de serveis
 
Subjecte passiu i meritació.
 - Subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis.
 - Breu anàlisis de la regla d’inversió del subjecte passiu.
 - Responsables de l’impost.
 - Meritació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis.                

Base imponible.
- Base imposable en els lliuraments de béns i prestacions de serveis:
- Conceptes inclosos i exclosos en la base imposable.
- Modificació de la base imposable.

Repercussió de l’imposto i rectificació. Tipus impositius
- Repercussió de l'impost.
- Rectificació de les quotes repercutides.
- Rectificació de les deduccions.
- Tipus impositiu. Breu explicació dels tipus.

Operacions Intracomunitàries
- Breu descripció dels fonaments del règim transitori de l'IVA comunitari.
- Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" (AIB):
- Les Lliuraments Intracomunitàries de Béns.

Deduccions:
- Requisits per deduir les quotes d'IVA suportades (subjectius, objectius, funcionals, formals i temporals)
- La regla de prorrata .

Descripció general de la regularització de deduccions per béns d'inversió.
- Concepte de bé d'inversió.
- Causes de la regularització en béns d'inversió.
- Període de regularització.
- Procediment de regularització.
- Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització.
- Supòsits exclosos de la regularització.

Devolucions:
- Règim general.
- Règim d'exportadors i altres operadors econòmics.

Impostos locals
•    Impost sobre activitats Econòmiques.
•    Impost  sobre Bens Immobles
•    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
•    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
•    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.

Altres impostos
•    Impostos duaners.
•    Impostos Especials.

Ponents:

- Miquel Gaya Arjalaguer
Inspector d'Hisenda

- Marc Amenós
Inspector d'Hisenda

- Rafael Olañeta Fernández-Grande
Doctor en Dret a la Universitat de Barcelona

- Marilo Pardo Serrano
Assessora Fiscal

* Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus i Estudiants Associats:
2 quotes domiciliades (juny i juliol)= TOTAL: 760.95€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
2 quotes domiciliades (juny i juliol)= TOTAL: 881.10€

-    Col·legiats altres Col·legis:
2 quotes domiciliades (juny i juliol)= TOTAL: 980€

-    No Col·legiats ICAB:
2 quotes domiciliades (juny i juliol)= TOTAL: 1080€

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat