Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs de Procediment Tributari

Curs de Procediment Tributari
  • Data inici: 08-11-2016
  • Data finalització: 01-12-2016
  • Lloc: Aula 51, 5a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca 283)
  • Horari: Dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores
Organitza: Secció de Dret Fiscal i Financer

08/11/16 - 1ª part.  Procediment tributari general.
I.- Visió integral dels procediments tributaris
II.- La funció administrativa d’aplicació dels tributs.
   II.1.- El deure general de contribuir.
   II.2.- Drets i deures dels contribuents.
III.- Pressupostos de les potestats tributaries.
   III.1.- La competència territorial.
   III.2.- La prescripció.
IV.- Les fases del procediment tributari.
   IV.1.- L’ inici del procediment.
   IV.2.- La instrucció.
   IV.3.- La documentació de les actuacions.
   IV.4.- La finalització.
V.- El deure de resoldre.
   V.1.- La resolució expressa.
   V.2.- La resolució presumpta.
VI.- El termini de resolució dels procediments.
   VI.1.- La caducitat.
VII.- Règim general de la prova al procediment tributari.
VIII.- Les liquidacions tributaries.
IX.- La notificació dels actes del procediment tributari.

Joan Iglesias Capellas. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Professor associat de Sistema Fiscal UB.

 

10/11/16 - 2ª part. Infraccions i sancions tributàries.
I. Normativa i principis de la potestat sancionadora en matèria tributaria.
II. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries
III. Concepte i classes d’infraccions tributàries.
IV. Qualificació de les infraccions tributàries en lleus, greus i molt graus.
V. Sancions tributàries.
VI. Tipificació de les infraccions tributàries.
VII. Procediment sancionador.

Jose Maria Tovillas, Professor titular de Dret Tributari de la UB.

 

15/11/16 - 3ª part. Els procediments de Gestió Tributària.
I.- Visió integral de la gestió tributaria.
II.- Característiques de la obligació tributaria.
   II.1.- La obligació tributaria principal.
   II.2.- Les obligacions tributaries formals.
III.- Concepte legal de la gestió tributaria.
IV.- Règim jurídic dels actes de l’obligat tributari.
   IV.1.- La declaració tributaria i la autoliquidació.
   IV.2.- La modificació dels actes de l’obligat tributari.
   IV.3.- La representació en els procediments tributaris.
V.- Els procediments de gestió tributaria.
   V.1.- El procediment de devolució.
   V.2.- El procediment iniciat mitjançant declaració.
   V.3.- El procediment de verificació de dades.
VI.- La comprovació de valors i la taxació pericial contradictòria.
VII.- La comprovació limitada.

Joan Iglesias Capellas. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Professor associat de Sistema Fiscal UB.

 

17/11/16 - 4ª part. Procediment de recaptació.
I. El deute.
II. El procediment de constrenyiment.
III. Procediment front a responsables i successors.
IV. Òrgans de recaptació. Organització i competències.
V. Plans d’actuació contra el frau en recaptació.

Enrique Montoya Epifanio. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap de la Dependència Regional Adjunt de Recaptació de Catalunya - Àrea de Risc Recaptatori.

 

22/11/16 - 5ª part. Actuacions i procediments d’inspecció tributària.
I. La inspecció dels tributs. Òrgans d’inspecció.
II. Pla anual de control tributari i duaner de 2015.
III. Disposicions generals: funcions, facultats i documentació de les actuacions.
IV. Facultats de la inspecció dels tributs.
V. Procediment d’inspecció: inici, efectes de la iniciació, extensió i abast, lloc i temps de les actuacions, duració del procediment.
VI. Terminació: actes, liquidacions derivades d’actes i altres formes de terminació.
VII. Disposicions especials:actuacions amb grups, mètode d’estimació indirecta, qualificació, simulació i conflicte en aplicació de la norma, declaració de responsabilitat.

Ignasi Ciutad Cura, Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.

 

24/11/16 - 6ª part. Revisió en via Administrativa
I. Normes comuns.
II. Procediments especials de revisió:
a) Revisió d’actes nuls de ple dret; b) Declaració de lesivitat d’actes anul·lables; c) Revocació; d) Rectificació d’errors ; e) Devolució d’ingressos indeguts.
III. Recurs de reposició.
IV. Reclamacions econòmic-administratives:  a) Procediment general econòmic-administratiu; b) Procediment abreujat davant òrgans unipersonals
V. Execució de resolucions i reemborsament o del cost de garanties. Breu referència.

Ignasi Ciutad Cura,  Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.

 

29/11/16 - 7º part. Jurisdicció contenciós-administrativa.
I. Pressupostos processals: jurisdicció, competència, capacitat de parts, legitimació, postulació.
II. Objecte del procés contenciós-administratiu: pretensions parts, acumulació de pretensions, quantia del recurs.
III. Desenvolupament del procediment: actuacions preprocessals, procediment ordinari, procediment abreujat.
IV. Els recursos en el procediment contenciós administratiu. Execució de sentències.
V. Procediments especials.

Esther Colls Borràs. Advocada especialista en Dret Fiscal.

 

01/12/16 - 8º part. Cas pràctic de procediment d’Inspecció.
S’analitzarà i resoldrà un cas pràctic de les diferents fases del procediment d’Inspecció tributaria i les seves característiques principals.

Ignasi Ciutad Cura, Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Nacional d’Inspecció en la Delegació Central de Grans Contribuents de Barcelona.

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 90,00€ 67,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 90,00€ 67,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 130,00€ 97,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 215,00€ 161,25€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 315,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes