Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Adhesions, Incripcions i Registres

 • Adhesions al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials catalans

  Gràcies als diferents protocols signats entre el Col·legi d’Advocats de Barcelona o el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Col·legi de Procuradors de Barcelona o el Consell dels Col·legis de Procuradors i l’Ajuntament de Barcelona o entitats locals representatives dels ajuntaments, els advocats podran alertar als serveis socials de possibles casos de desnonament amb risc. Consulteu els Ajuntaments que han signat o s’han adherit.


 • Adhesió al conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)

  El conveni de col·laboració, signat el 18 de febrer de 2010, entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l'Agència, Tributària de Catalunya permet als advocats i Societats Professionals inscrites al Registre col·legial, que s'hi adhereixin, efectuar per via telemàtica la presentació de declaracions i altres tràmits en representació de terceres persones.


 • Adhesió al conveni de col·laboració entre l’ICAB i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

  El conveni de col•laboració, signat el 3 de febrer de 2000, entre Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona i l’Agència Tributaria Estatal, permet als advocats, que s’hi adhereixin, efectuar per via telemàtica la presentació de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en nom i representació de terceres persones.


 • Adhesió al conveni entre l’ICAB i l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH). Carpeta professional

  El Conveni de col·laboració, signat el 25 de maig de 2004, entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Institut Municipal d’Hisenda permet als advocats/des col·legiats/des en aquesta Corporació i a les societats professionals inscrites al Registre de Societats Professionals del Col·legi, realitzar tràmits telemàticament amb l’Institut Municipal d’Hisenda.

  En el marc d’aquest Conveni, l’Ajuntament de Barcelona ha creat la Carpeta Professional, que permet als advocats/des consultar:

  1.    Les dades identificatives dels seus clients, pagaments fets en els darrers dotze mesos, deutes pendents de pagament, immobles i vehicles amb adreça a la ciutat de Barcelona, activitats econòmiques, plus vàlues pagades, guals a nom del client, multes/sancions i domiciliacions bancàries vigents.
  2.    Fer tràmits telemàticament en nom de terceres persones.
  3.    Seguir l’estat de les peticions en curs, un cop que el client els ha atorgat la representació.


 • Alta/Baixa de les Comissions de persones col·legiades, de les Seccions de la Comissió de Cultura i del GAJ

  Alta/Baixa de les Comissions de persones col·legiades i de les Seccions de la Comissió de Cultura a través de l'Àrea Personal de la pàgina web.


 • Com obtenir la targeta sanitària

  El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, a petició de les persones col·legiades, recepciona les sol·licituds de reconeixement de la prestació de l’assistència sanitària de la Seguretat Social i les tramita davant aquest organisme d’acord amb el que es disposa al Reial Decret 1192/2012 que regula la condició d’assegurat i beneficiari de l’assistència sanitària a Espanya amb càrrec a fons públics, i que inclou en el sistema públic de salut a tots els advocats, llevat d’aquells professionals que han optat per un règim de previsió social privat i disposen d’un nivell d’ingressos superiors a 100.000 €.


 • Inscripció al Registre d'àrbitres

  Sol·licitud per inscriure's en el Registre d'Àrbitres de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que pot ser consultat a través del web col·legial i que està permanentment actualitzat.


 • Inscripció al Registre de lletrats assessors de societats mercantils

  El Col·legi gestiona la inscripció en el Registre de lletrats assessors de societats mercantils del nomenament o canvi de lletrat/da assessor/a de l’òrgan assessor de les societats mercantils, en base al que estableix l’article 1 de la Llei 39/1975, de 31 d’octubre, sobre designació de lletrats assessors de l’òrgan administrador de determinades societats mercantils i el Reial Decret 2288/1977, de 15 d’agost pel qual es reglamenta l’assessorament dels lletrats a les societats mercantils a què es refereix la Llei.


 • Inscripció al Registre de mediadors advocats

  Mitjançant aquest serveis els advocats i advocades poden sol·licitar formar part  registre de persones mediadores del Centre de Mediació de l’ICAB (CEMICAB)

  El CEMICAB  té com a finalitat promoure  i intervenir en l’àmbit de la mediació, i facilitar als interessats, ja siguin ciutadans, advocats, advocades o institucions, una relació de professionals que acreditin una experiència i/o formació prèvia com a persones mediadores.  

  Des de la seva creació, el Centre ha participat en la formació de persones mediadores, ha actuat com a impulsor de la mediació  i col·laborador per garantir la prestació d’orientació sobre la mediació a tots els ciutadans i ciutadanes.

  El CEMICAB situat a Roger de Llúria 113, baixos, de Barcelona disposa d’un espai professional comú per a totes les persones mediadores, oferint uns serveis especialitzats en l’àmbit de la Mediació a tots els professionals inscrits .

  El CEMICAB  abasta les diferents matèries i les especialitats de la Mediació, establint llistats de les persones mediadores en funció d’aquestes.

  Els nomenaments es realitzaran en virtut de les peticions i els convenis de col•laboració que estableixi el Centre.


 • Inscripció al Registre de societats professionals

  Les societats amb domicili social a la demarcació territorial de la nostra Corporació que tinguin per objecte social l’exercici en comú de l’advocacia s’hauran de constituir com a societat professional i inscriure’s tant al Registre Mercantil com al Registre de Societats Professionals del Col•legi, de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2007, de 15 de març de societats professionals.


 • Inscripció al Registre d’Advocats Auditors en entorns Tecnològics (AAULETEC) de l'ICAB

  Registre d’advocats experts en auditories en matèria de protecció de dades que pot ser consultat a través de la pàgina web.


 • Inscripció al Registre d’administradors concursals

  L’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona elabora una Llista d'Administradors Concursals, integrada per advocats/des i societats professionals inscrites en qualsevol Col·legi d’advocats del territori espanyol, que reunint els requisits establerts en l’article 27 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal estan interessats en incorporar-s'hi per tal de desenvolupar la funció d'administrador concursal.


 • Inscripció al Registre d’advocats/des comunitaris/es del Col·legi

  Inscripció dels advocats/des amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu d’acord amb la normativa vigent en matèria de lliure establiment de l’advocacia, per exercir la professió de manera permanent, en un domicili únic o principal, a l’àmbit del Col·legi.

  Les advocades i advocats comunitaris inscrits estan subjectes als mateixos drets i obligacions, prohibicions i incompatibilitats que la resta de persones col·legiades, en els termes i amb les limitacions que estableix la normativa reguladora específica.


 • Inscripció al servei Pro-Bono, responsabilitat social de l'advocacia

  Mitjançant el servei Pro-Bono iniciem un projecte, vinculat a la responsabilitat social de l’advocacia, amb la finalitat de poder oferir gratuïtament els nostres serveis professionals  a col·lectius que es troben en situacions difícils (per motiu de malaltia, d’exclusió social o altres causes), amb dificultats o impossibilitat per afrontar els costos de l’assessorament d’un advocat, i que no poden  tenir resposta dintre del sistema de justícia gratuïta, relacionat amb la necessària existència de procediment judicial i perceptivitat de la intervenció de l’advocat.

  Aquest servei l’inaugurem amb el  Pro-Bono ICO-ICAB, conseqüència del conveni de col·laboració de 30 d’abril de 2012, signat entre l’ICAB i l'Institut Català d’Oncologia per oferir serveis d’assessorament a malalts oncològics i els seus familiars més propers.
   


 • Inscripció com a advocat comptador partidor

  El Col·legi d’Advocats de Barcelona confecciona una llista integrada per aquells advocats/des col·legiats/des en la demarcació del Col·legi, que reunint els requisits necessaris, estan interessats en incorporar-s’hi per tal de desenvolupar la funció de comptador partidor.


 • Servei d’obtenció d’informes d’accidents de trànsit

  Servei pel qual els advocats/des poden tramitar telemàticament les peticions dels informes d’accidents de trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'Ajuntament de Gavà i els Mossos d'Esquadra.

  Reclamació prèvia de danys personals en accidents de trànsit a companyies d’assegurances.


 • Sol·licitud de condició de PAE (Punt d'Atenció a l’Emprenedor)

  Els col·legiats/des de l’ICAB (tant les persones físiques com les societats professionals inscrites en el Registre de Societats Professionals) poden sol·licitar ser Punt d'Atenció a l’Emprenedor (PAE), i assessorar als clients a l’hora de constituir i posar en funcionament les seves empreses.

  Aquestes actuacions s’emmarquen dins de la xarxa CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) i tenen per objecte estimular la constitució de noves empreses a través d’una xarxa d’oficines denominades PAE.

  El PAE té una doble missió:

  · Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la societat mitjançant el Documento Único Electrónico (DUE).
  · Prestar serveis presencials d’informació i assessorament a les empreses pel que fa a la definició i tramitació telemàtica de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys de la seva activitat.