Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat jurídica de 22 a 28 de febrer de 2018

28/02/2018
Classificat per matèries
Actualitat jurídica de 22 a 28 de febrer de 2018

Dret administratiu

Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. BOE núm. 49  24/02/2018

Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos. BOE núm. 51  27/02/2018

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 7611-2010, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés, en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (sentència). DOGC núm. 7568  28/02/2018

Dret fiscal

Orden HFP/186/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 510 del impuesto sobre las viviendas vacías. BOE núm. 51  27/02/2018

ORDRE VEH/17/2018, de 21 de febrer, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 510 de l'impost sobre els habitatges buits (Ordre de 21 de febrer, publicada al BOE núm. 51, de 27 de febrer). DOGC núm. 7567  27/02/2018

Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre. BOE núm. 51  27/02/2018

Dret internacional

Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India sobre el ejercicio de actividades remuneradas de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. BOE núm. 49  24/02/2018