Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat jurídica del 6 al 12 de desembre de 2018

12/12/2018
Classificat per matèries.
Actualitat jurídica del 6 al 12 de desembre de 2018

Dret administratiu

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. BOE núm. 294  06/12/2018

DECRET 258/2018, de 4 de desembre, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7763  07/12/2018

DECRET 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Salut. DOGC núm. 7763  07/12/2018

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. BOE núm. 296  08/12/2018

Real Decreto 1396/2018, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. BOE núm. 298  11/12/2018

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. BOE núm. 298  11/12/2018

Real Decreto 1401/2018, de 23 de noviembre, por el que se crea el Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación", para la igualdad de género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. BOE núm. 298  11/12/2018

Dret civil i mercantil

Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. BOE núm. 298  11/12/2018

Dret constitucional

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. BOE núm. 294  06/12/2018

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. BOE núm. 294  06/12/2018

IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 5813-2018, en relació amb les lletres c) i d) de l'apartat 15 de l'epígraf II, titulat "Institucions i administracions", de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, d'11 d'octubre de 2018, sobre priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència. DOGC núm. 7763  07/12/2018

Dret internacional

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la celebración del 125º Curso sobre la Unión Europea. BOE núm. 295  07/12/2018

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa de Marfil sobre transporte aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 18 de enero de 2018. BOE núm. 297  10/12/2018

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat