Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

15/07/2019
Aquesta proposició de llei es troba en tràmit al Parlament de Catalunya.

Es preveu l'entrada en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC llevat de les mesures que suposin un augment de crèdits o una disminució d'ingressos en relació amb el pressupost vigent, que no entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a l'exercici pressupostari següent a l'entrada en vigor d'aquesta normativa.

La iniciativa pretén actuar contra el maltractament infantil, establir mesures per protegir el menor de totes les formes de maltractament existent, així com prevenir i tractar el maltractament prestant una assistència integral i multidisciplinària als menors. Aquesta Llei s'aplica a qualsevol menor que es trobi a Catalunya, sense perjudici de les normes que resolen els conflictes de lleis internacionals o interregionals. Es considera menor, tota persona física menor d'edat de conformitat amb la legislació vigent

A l'efecte d'aquesta llei, el menor té dret a ser escoltat, a ser protegit i a no ser discriminat.

Es crea el sistema assistencial especialitzat d'atenció i prevenció del maltractament infantil, compost per centres assistencials distribuïts territorialment, les instal·lacions estaran ubicades en àrees residencials, en els quals els serveis socials, els cossos de seguretat, el Ministeri Fiscal, els metges forenses i el personal sanitari puguin consultar i col·laborar, en els primers passos de la investigació preliminar i la investigació social dels presumptes casos de maltractament infantil. En els centres assistencials es durà a terme una coordinació activa entre tots els professionals que participen en el diagnòstic o tractament dels casos de possible maltractament vetllant en tot moment pel millor interès del menor

Es determina que l'Administració ha de vetllar perquè tot centre d'ensenyament a Catalunya, amb independència de la seva titularitat pública o privada, adopti i apliqui un protocol específic d'actuació destinat a la prevenció, actuació i tractament de les situacions de maltractament infantil, sobre el qual es determina el seu protocol.

Els centres d'ensenyament que detectin indicis o rebin denúncies de maltractament infantil hauran de comunicar al Departament competent en matèria de protecció a la infància i l'adolescència.

A tal objecte es preveu la creació d'un Registre Únic de Indicis i Denúncies sobre maltractament infantil, indicant el seu contingut i funcionament.

També es preveu la Formació especialitzada i campanyes de sensibilització en la matèria objecte d'aquesta Llei.

Es modifiquen us arts. 115 i 116 el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

[INICIATIVES LEGISLATIVES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302