Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

REIAL DECRET-LLEI 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. (BOE del 5 de novembre de 2019)

18/11/2019
Entrada en vigor: 06/11/2019

Aquest Reial Decret Llei consta d’un capítol I –articles 1 i 2-- que modifica la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de seguretat ciutadana (art. 8.1), i la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (art. 15.1); un capítol II –arts. 3 a 4- que modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (arts. 9,2 i 10,2 i afegint un nou apartat 3 a l’article 9, un nou apartat 3 a l’article 10 i una nova Disposició Addicional Sexta) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (afegint un nou art. 46 bis i modificant l’art. 155); un capítol III –art. 5—que modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (arts. 35.1; 71.2 d); 116.1; 122.2; 202,1 i 215.4, així com afegint un apartat h) de l’art. 39.2); un capítol IV --art. 6—que modifica la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de les Telecomunicacions (art. 4.6; art. 76.15; 77.28; 81.1; i introduint un nou apartat 3 a l’art. 6); un capítol V –art. 7—que modifica el Reial Decret-Llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació (art.11.3);una disposició addicional, tres disposicions transitòries i tres disposicions finals.

El capítol I preveu mesures en matèria de documentació nacional d'identitat, dirigides a configurar el DNI, amb caràcter exclusiu i excloent, com l'únic document amb prou valor per si sol per a l'acreditació, a tots els efectes, de la identitat i les dades personals del seu titular. El capítol II estableix diverses mesures en matèria d'identificació electrònica davant les administracions públiques, ubicació de determinades bases de dades i dades cedides a altres administracions públiques. El capítol III regula diverses mesures en matèria de contractació pública, adreçades a reforçar el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals i la protecció de la seguretat pública en aquest àmbit.

Com sigui que els contractistes del sector públic tenen en ocasions, per a l'execució dels respectius contractes, un ingent volum de dades personals, l'ús inadequat pot, al seu torn, plantejar riscos per a la seguretat pública. Per això, es considera necessari i urgent assegurar normativament la seva submissió a certes obligacions específiques que garanteixin tant el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals com la protecció de la seguretat pública. El capítol IV regula diverses mesures per reforçar la seguretat en matèria de telecomunicacions. Finalment, el capítol V reforça els deures de cooperació de les administracions en l'àmbit de la ciberseguretat.

[ LLEIS APROVADES CORTS GENERALS ]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302