Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 14 al 20 de setembre de 2017

20/09/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 14 al 20 de setembre de 2017

Dret administratiu

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña. BOE núm. 224  16/09/2017

RESOLUCIÓ 806/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2017, de l'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. DOGC núm. 7456  18/09/2017

Dret civil i mercantil

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual. BOE núm. 225  18/09/2017

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2796-2017, contra diversos preceptos y partidas presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017. BOE núm. 223  15/09/2017

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña. BOE núm. 224  16/09/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4334-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació. DOGC núm. 7456  18/09/2017

IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4332-2017, contra la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya a l'empara de la disposició addicional tercera de l'anomenada Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació. DOGC núm.  7456  18/09/2017

IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4335-2017, contra el Decret 139/2017, de 6 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya. DOGC núm. 7456  18/09/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2796-2017, contra diversos preceptes i partides pressupostàries de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. DOGC núm. 7457  19/09/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4362-2017, contra l'article 5 de la Llei de Generalitat de Catalunya 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya, i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat, en la mesura que aprova determinats articles. DOGC núm. 7457  19/09/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4386-2017, contra la Llei 20/2017, del 8 de setembre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya anomenada "Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República". DOGC núm. 7457  19/09/2017

Dret internacional

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República Cooperativa de Guyana sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Georgetown el 14 de julio de 2017. BOE núm. 224  16/09/2017

Contactes