Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 9 al 15 de novembre de 2017

15/11/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 9 al 15 de novembre de 2017

Dret administratiu

Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos. BOE núm. 272  09/11/2017

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. BOE núm. 272  09/11/2017

ORDRE INT/1074/2017, de 7 de novembre, sobre delegació de funcions en òrgans del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre del 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució. DOGC núm. 7492  10/11/2017

Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. BOE núm. 274  11/11/2017

Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. BOE núm. 274  11/11/2017

Real Decreto 900/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Economistas de España. BOE núm. 274  11/11/2017

Real Decreto 932/2017, de 27 de octubre, por el que se articula la organización y gestión compartida de servicios generales y comunes entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Agencia Estatal de Investigación. BOE núm. 276  14/11/2017

Dret constitucional

Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 4333-2017, en relación con el incidente de ejecución de providencia acordando la suspensión de disposiciones (art. 92.5 LOTC), sobre el Decreto 140/2017, de 7 de septiembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación. BOE núm. 276  14/11/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1401-2016, interposat pel president del Govern de l'Estat contra la Llei del Parlament de Catalunya 8/2015, de 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà (sentència). BOE núm. DOGC núm. 7494  14/11/2017

Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 4332-2017, sobre el levantamiento de multas coercitivas periódicas a los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña y a los miembros de las sindicaturas de demarcación por incumplimiento de las providencias de 7 de septiembre de 2017, admitiendo el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación y la impugnación de la resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña. BOE núm. 277  15/11/2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat