Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2017

04/10/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2017

Dret administratiu

Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de notificación de las altas, bajas y modificaciones de fichas toxicológicas al registro de productos químicos del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de liquidación de la tasa correspondiente prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. BOE núm. 234  28/09/2017

Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático BOE núm. 234  28/09/2017

Decreto-ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos hasta nueve plazas. BOE núm. 234  28/09/2017

DECRET 144/2017, de 26 de setembre, de reestructuració de l'Institut Català de la Dones. DOGC núm. 7464  29/09/2017

DECRET 145/2017, de 26 de setembre, de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7464  29/09/2017

Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. BOE núm. 236  30/09/2017

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4063-2017, contra l'article 3.1, apartats a) i b) i incís de l'article 6 relatiu a les "entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general" de la Llei de la Generalitat de Catalunya 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. DOGC núm. 7464  29/09/2017

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 3977-2017, en relació amb els articles 7, apartats 1 i 5; 9, apartat 3; 10, primer paràgraf i apartat 2.k); 12, apartats 1, 2, 4 i 7; 14, apartat 2; 15, apartat 2 i 20 del Reial decret 264/2017, de 17 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores per al finançament de l'adaptació de les línies elèctriques d'alta tensió als requisits que estableix el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió. DOGC núm. 7464  29/09/2017

Dret fiscal

ORDRE VEH/216/2017, de 22 de setembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 920, 940 i 950 de l'impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC núm. 7463  28/09/2017

Dret internacional

Acuerdo multilateral entre Autoridades competentes para el intercambio de Informes país por país, hecho en París el 27 de enero de 2016. BOE núm. 235  29/09/2017

Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997. BOE núm. 237  02/10/2017

Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional al Convenio contra el dopaje, hecho en Varsovia el 12 de septiembre de 2002. BOE núm. 238  03/10/2017

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahréin sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el 1 de mayo de 2014. BOE núm. 239  04/10/2017

Dret laboral

ORDRE TSF/224/2017, de 29 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades des del dia 2 d'octubre fins al 13 d'octubre de 2017. DOGC núm. 7465  02/10/2017

ORDRE TSF/225/2017, de 30 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/224/2017, de 29 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades des del dia 2 d'octubre fins al 13 d'octubre de 2017. DOGC núm. 7466A  03/10/2017

ORDRE TSF/226/2017, de 2 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/224/2017, de 29 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades des del dia 2 d'octubre fins al 13 d'octubre de 2017. DOGC núm. 7466A  03/10/2017

RESOLUCIÓ INT/2302/2017, de 29 de setembre, per la qual es determina el percentatge del personal adscrit als serveis de seguretat privada declarats essencials, durant el desenvolupament de les vagues generals convocades per als dies 2 a 13 i 3 a 9 d'octubre de 2017. DOGC núm. 7467  04/10/2017

Dret penal

Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997. BOE núm. 237  02/10/2017